در این گزارش آمده است که Match Group در سال 2020 در صنعت رشد است اما سال 2021 سخت تر خواهد بود

برای صنعت Match Group Inc. ، سال 2020 چندان بد نیست – اگرچه سال 2021 چالش هایی را به همراه دارد. طبق گزارش جدید محقق EMarketer ، کاربران برنامه های دوستیابی قرار است امسال 18 درصد در ایالات متحده رشد کنند و به بیش از 26 میلیون نفر برسند. این بعد از gai comes

می آید

٪٪ مورد_دکمه_ بیشتر_بخوانید ٪٪