فیلم های این هفته از تلویزیون: یکشنبه 5 آوریل 2020


Translating…

Four Star Films,Box Office Hits,Indies and Imports,Movies A – Z

FOUR STAR FILMS

Top rated movies and made-for-TV films airing the week of the week of April 5 – 11, 2020

The Adventures of Robin Hood (1938) TCM Sat. 10:45 a.m.

Annie Hall (1977) TCM Thur. 5 p.m.

The Apartment (1960) TCM Sun. 2:45 p.m.

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) ENCORE Sun. 10 a.m.

The Dark Knight (2008) MTV Wed. 11 a.m.

Forbidden Planet (1956) TCM Tues. Noon

Goldfinger (1964) EPIX Thur. 8 p.m. BBCA Fri. 8:30 p.m.

Mrs. Miniver (1942) TCM Sun. 8:30 a.m.

Platoon (1986) SHOW Mon. 4:30 p.m. SHOW Tues. 2:05 a.m. SHOW Sat. 7 p.m.

Pulp Fiction (1994) STARZ Fri. 12:46 p.m.

Raiders of the Lost Ark (1981) CMT Sat. 1 p.m. CMT Sun. 1 a.m.

The Road Warrior (1981) AMC Fri. 9:30 a.m.

Saving Private Ryan (1998) SUND Sun. 9 p.m. SUND Mon. 4 p.m. BBCA Wed. 8 p.m. BBCA Thur. Noon

Schindler’s List (1993) ENCORE Mon. 9 p.m. ENCORE Fri. 8:34 a.m.

Stand by Me (1986) CMT Mon. 2 a.m.

Terminator 2: Judgment Day (1991) SUND Sun. 11:15 a.m.

Terms of Endearment (1983) KCOP Sat. 3:30 p.m.

Titanic (1997) VH1 Fri. 1:40 p.m. VH1 Fri. 10 p.m.

The Treasure of the Sierra Madre (1948) TCM Sat. 12:45 p.m.

The Untouchables (1987) ENCORE Tues. 5:08 p.m.

West Side Story (1961) ENCORE Thur. 2:50 a.m.

When We Were Kings (1996) CMAX Thur. 5:50 a.m.

The Wizard of Oz (1939) TCM Fri. 5 p.m. TCM Sat. 3 p.m.

Four Star Films,Box Office Hits,Indies and Imports,Movies A – Z

BRAVO, IFC & SUNDANCE IN PRIMETIME

Bravo, IFC & Sundance in primetime, airing the week of the week of April 5 – 11, 2020
Ace Ventura: Pet Detective (1994) ★★ IFC Sun. 3:30 p.m. AMC Mon. 9 a.m. IFC Thur. 9 p.m. IFC Fri. 1:30 a.m. IFC Fri. Noon

Ace Ventura: When Nature Calls (1995) ★★ IFC Sun. 1:30 p.m. IFC Thur. 7 p.m. IFC Fri. 3:30 a.m. IFC Fri. 10 a.m.

American Sniper (2014) ★★★ IFC Sat. 9 p.m.

Black Mass (2015) ★★★ IFC Sun. 4:45 a.m.

Caddyshack (1980) ★★ IFC Sun. 7:30 p.m. IFC Sun. 9:45 p.m. AMC Mon. 7 p.m. AMC Tues. 2:30 p.m.

Dark Shadows (2012) ★★ IFC Sun. 6:45 a.m.

Face/Off (1997) ★★★ IFC Tues. 12:45 p.m. IFC Wed. 2:45 a.m.

Full Metal Jacket (1987) ★★★ IFC Sat. 6:15 p.m. IFC Sun. 2 a.m.

Grindhouse Presents: Death Proof (2007) ★★★ IFC Mon. 11:30 a.m. IFC Tues. 6:45 a.m.

Grindhouse Presents: Planet Terror (2007) ★★★ IFC Sat. 10:30 a.m.

Homefront (2013) ★★ IFC Tues. 5:45 p.m. IFC Wed. 9:30 a.m.

Jumanji (1995) ★★ BBCA Tues. 8 p.m. BBCA Tues. 10:15 p.m. IFC Thur. 4:30 p.m. IFC Thur. 11 p.m. FREE Sat. 3 p.m. SUND Sat. 6 p.m. SUND Sat. 8:30 p.m. SUND Sat. 11 p.m.

A League of Their Own (1992) ★★★ BBCA Mon. 8 p.m. BBCA Mon. 11 p.m. IFC Wed. 4:30 p.m. IFC Thur. 1:01 a.m. IFC Thur. 8 a.m.

Life of Brian (1979) ★★★ IFC Mon. 4 a.m. IFC Thur. 6 a.m.

Major League (1989) ★★ IFC Wed. 7:30 p.m. IFC Wed. 10:31 p.m.

Mission: Impossible (1996) ★★ IFC Sat. 12:45 p.m.

Mission: Impossible II (2000) ★★★ IFC Sat. 3:15 p.m.

Mission: Impossible III (2006) ★★★ IFC Thur. 11 a.m. IFC Fri. 7 a.m.

The Mist (2007) ★★ IFC Mon. 8:45 a.m.

Monty Python and the Holy Grail (1975) ★★★ IFC Mon. 2 a.m.

Safe (2012) ★★ IFC Sun. Noon

Sinister (2012) ★★ IFC Mon. 6:15 a.m.

Taken (2008) ★★★ IFC Tues. 3:45 p.m. IFC Wed. 12:45 p.m.

Training Day (2001) ★★★ IFC Tues. 8 p.m. IFC Wed. 1:45 p.m.

Transporter 2 (2005) ★★ IFC Tues. 10:45 p.m. IFC Wed. 11:45 a.m.

Tropic Thunder (2008) ★★★ IFC Thur. 2 p.m.

Up in Smoke (1978) ★★ IFC Sun. 5:30 p.m. IFC Mon. Noon

The Watch (2012) ★ IFC Sun. 9:15 a.m.

Watchmen (2009) ★★ IFC Tues. 9:15 a.m. IFC Wed. 6 a.m.

Zoolander (2001) ★★★ IFC Sun. 11:30 a.m.

Four Star Films,Box Office Hits,Indies and Imports,Movies A – Z

BOX OFFICE HITS

Movies that scored big at the box office, airing the week of the week of April 5 – 11, 2020
Ace Ventura: Pet Detective (1994) ★★ IFC Sun. 3:30 p.m. AMC Mon. 9 a.m. IFC Thur. 9 p.m. IFC Fri. 1:30 a.m. IFC Fri. Noon

Ace Ventura: When Nature Calls (1995) ★★ IFC Sun. 1:30 p.m. IFC Thur. 7 p.m. IFC Fri. 3:30 a.m. IFC Fri. 10 a.m.

American Sniper (2014) ★★★ IFC Sat. 9 p.m.

Analyze This (1999) ★★★ SHOW Tues. 4:15 p.m.

Anger Management (2003) ★★ ENCORE Sun. 6:22 a.m. ENCORE Thur. 1:03 a.m. ENCORE Thur. 9 p.m.

Armageddon (1998) ★★ HBO Tues. 12:50 p.m.

Back to the Future (1985) ★★★ FREE Fri. 5:30 p.m. FREE Sat. 7:30 a.m.

Bad Boys II (2003) ★★ VH1 Sat. 7:30 p.m.

Batman Begins (2005) ★★★ MTV Wed. 8 a.m.

Beaches (1988) ★★ CMAX Tues. 9:55 p.m.

Beetlejuice (1988) ★★★ CMT Sun. Noon CMT Sun. 7 p.m. LOGO Thur. 7 p.m. LOGO Thur. 11:30 p.m.

Beverly Hills Cop (1984) ★★★ PARMOUNT Tues. 8 p.m. PARMOUNT Wed. 1:15 a.m.

Beverly Hills Cop II (1987) ★★ PARMOUNT Tues. 11 p.m.

Black Hawk Down (2001) ★★★ OVA Fri. 9 p.m. OVA Sat. 7 p.m.

Born on the Fourth of July (1989) ★★★ ENCORE Wed. 1:33 a.m.

Boyz N the Hood (1991) ★★★ TMC Sun. Noon TMC Wed. 8 p.m.

The Breakfast Club (1985) ★★★ ENCORE Sat. 4:54 p.m.

Bringing Down the House (2003) ★★ CMAX Mon. 4 p.m.

Bull Durham (1988) ★★★ MLB Sun. 5 p.m.

Caddyshack (1980) ★★ IFC Sun. 7:30 p.m. IFC Sun. 9:45 p.m. AMC Mon. 7 p.m. AMC Tues. 2:30 p.m.

Captain America: The First Avenger (2011) ★★★ EPIX Sun. 4:30 p.m.

Casino Royale (2006) ★★★ HBO Fri. 5:45 p.m.

Casper (1995) ★★★ FREE Wed. 11 a.m. FREE Wed. Noon

Charlie and the Chocolate Factory (2005) ★★★ FREE Mon. 6 p.m. FREE Tues. 11 a.m.

Charlie’s Angels (2000) ★★★ SHOW Tues. 12:45 p.m.

Clash of the Titans (2010) ★★ UNIMAS Sun. 6 p.m. KFTR Sun. 9 p.m. UNIMAS Mon. Noon KFTR Mon. 3 p.m.

The Color Purple (1985) ★★★ BET Sun. 10 a.m.

Coming to America (1988) ★★★ BET Sat. 7:30 p.m.

The Da Vinci Code (2006) ★★ ENCORE Sun. 2:18 a.m.

The Dark Knight (2008) ★★★★ MTV Wed. 11 a.m.

Demolition Man (1993) ★★ OVA Mon. 4 p.m. OVA Thur. 9:30 p.m.

Die Another Day (2002) ★★ EPIX Fri. 10:15 p.m.

Dirty Dancing (1987) ★★★ FREE Sun. 12:47 p.m.

Dr. Seuss’ the Lorax (2012) ★★ FREE Sat. Noon

Edward Scissorhands (1990) ★★★ LOGO Thur. 9 p.m. LOGO Fri. 1:30 a.m.

Enemy of the State (1998) ★★★ CMAX Tues. 5:45 p.m. CMAX Fri. 11:45 p.m.

Eraser (1996) ★★ AMC Tues. 4:30 p.m. AMC Wed. 9:45 a.m.

Face/Off (1997) ★★★ IFC Tues. 12:45 p.m. IFC Wed. 2:45 a.m.

A Few Good Men (1992) ★★★ SUND Mon. 8 p.m. SUND Tues. 1 a.m. SUND Tues. 5 p.m.

The First Wives Club (1996) ★★★ OVA Sun. 1:30 p.m.

For Your Eyes Only (1981) ★★★ BBCA Fri. 7 a.m. EPIX Fri. 12:15 p.m. BBCA Sat. 3 a.m.

Full Metal Jacket (1987) ★★★ IFC Sat. 6:15 p.m. IFC Sun. 2 a.m.

Furious 7 (2015) ★★★ FX Thur. 7 p.m. FX Fri. 5 p.m.

Ghostbusters (1984) ★★★ CMT Sun. 2 p.m. CMT Sun. 9 p.m.

Ghostbusters II (1989) ★★ CMT Sun. 4:30 p.m. CMT Sun. 11:30 p.m.

GoldenEye (1995) ★★★ EPIX Thur. 10 p.m.

Goldfinger (1964) ★★★★ EPIX Thur. 8 p.m. BBCA Fri. 8:30 p.m.

Good Will Hunting (1997) ★★★ SHOW Sun. 7:45 a.m. SHOW Sun. 3:50 p.m. SHOW Mon. 3:30 a.m. SHOW Fri. 4:10 p.m. SHOW Sat. 2:30 a.m.

Grease (1978) ★★★ VH1 Fri. 11 a.m. VH1 Sat. 2:30 a.m.

Grown Ups (2010) ★ FREE Mon. 8:30 p.m. FREE Tues. 6:30 p.m.

Grumpier Old Men (1995) ★★ POP Tues. 5:30 p.m. POP Wed. Noon

Grumpy Old Men (1993) ★★ POP Tues. 3 p.m. POP Wed. 2:30 a.m.

Guardians of the Galaxy (2014) ★★★ FREE Sat. 11:20 p.m.

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) ★★★ USA Fri. 8:19 p.m. USA Sat. 12:28 p.m.

Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) ★★★ USA Sat. 7:10 p.m.

Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) ★★★ USA Sun. 1:35 a.m.

Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) ★★★ USA Sat. 10:35 p.m.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) ★★★ USA Sat. 4:10 p.m.

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) ★★★ USA Fri. 4:52 p.m. USA Sat. 9 a.m.

The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) ★★ TNT Sat. 11 a.m.

The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) ★★ TNT Sat. 2:30 p.m.

How to Train Your Dragon (2010) ★★★ TBS Sat. 10 a.m.

Hulk (2003) ★★ ENCORE Tues. 6:11 a.m. ENCORE Tues. 9 p.m.

The Hunger Games: Catching Fire (2013) ★★★ BBCA Sun. 5 p.m. BBCA Sun. 11 p.m.

The Hunger Games (2012) ★★★ BBCA Sun. 2 p.m. BBCA Sun. 8 p.m.

Ice Age (2002) ★★★ FREE Thur. Noon FREE Thur. 5:30 p.m.

In the Line of Fire (1993) ★★★ ENCORE Tues. 12:39 p.m. ENCORE Tues. 11:21 p.m.

The Incredibles (2004) ★★★ FREE Sat. 5:30 p.m.

Indecent Proposal (1993) ★★ SHOW Tues. 6 p.m.

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) ★★ CMT Sat. 10 p.m.

Indiana Jones and the Last Crusade (1989) ★★★ CMT Sat. 7 p.m.

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) ★★★ CMT Sat. 4 p.m.

Jaws 3-D (1983) ★ CMAX Thur. 2:30 p.m.

Jumanji (1995) ★★ BBCA Tues. 8 p.m. BBCA Tues. 10:15 p.m. IFC Thur. 4:30 p.m. IFC Thur. 11 p.m. FREE Sat. 3 p.m. SUND Sat. 6 p.m. SUND Sat. 8:30 p.m. SUND Sat. 11 p.m.

The Karate Kid Part II (1986) ★★ AMC Fri. 10 p.m.

The Karate Kid (1984) ★★★ AMC Fri. 7 p.m. AMC Sat. 6 a.m.

Kung Fu Panda (2008) ★★★ TBS Sat. 8 a.m.

Kung Fu Panda 2 (2011) ★★★ KVEA Sat. 7 p.m.

A League of Their Own (1992) ★★★ BBCA Mon. 8 p.m. BBCA Mon. 11 p.m. IFC Wed. 4:30 p.m. IFC Thur. 1:01 a.m. IFC Thur. 8 a.m.

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) ★★★ AMC Sat. 5:30 p.m. AMC Sat. 11:20 p.m.

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) ★★★ AMC Sat. 1:30 p.m.

The Lost World: Jurassic Park (1997) ★★ TNT Sun. 1 a.m.

Meet the Parents (2000) ★★★ TRU Sat. 10 a.m.

Mission: Impossible (1996) ★★ IFC Sat. 12:45 p.m.

Mission: Impossible II (2000) ★★★ IFC Sat. 3:15 p.m.

Mr. Deeds (2002) ★ COM Sat. 6:30 p.m.

Mrs. Miniver (1942) ★★★★ TCM Sun. 8:30 a.m.

The Mummy (1999) ★★ A Sun. 10:30 p.m.

My Best Friend’s Wedding (1997) ★★★ LOGO Tues. 8:32 p.m. LOGO Tues. 11 p.m.

The Natural (1984) ★★★ EPIX Tues. 9:50 p.m. KCET Fri. 10 p.m.

Never Say Never Again (1983) ★★★ EPIX Fri. 11:05 a.m.

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) ★★ STARZ Sat. 7:19 p.m.

The Nutty Professor (1996) ★★★ ENCORE Sat. 6:33 p.m. ENCORE Sun. 4:49 a.m.

Octopussy (1983) ★★★ EPIX Fri. 2:25 a.m.

An Officer and a Gentleman (1982) ★★★ SUND Mon. 1 a.m. SUND Mon. 1 p.m.

The Others (2001) ★★★ HBO Thur. 2:50 p.m.

Parenthood (1989) ★★★ STARZ Thur. 5:07 a.m.

The Patriot (2000) ★★★ SUND Tues. 8 p.m. SUND Tues. 11:30 p.m. SUND Wed. 10:30 a.m.

Peggy Sue Got Married (1986) ★★★ TMC Sun. 4 p.m. TMC Mon. 5:15 a.m. TMC Sat. 6:30 a.m.

Platoon (1986) ★★★★ SHOW Mon. 4:30 p.m. SHOW Tues. 2:05 a.m. SHOW Sat. 7 p.m.

Predator (1987) ★★★ SUND Sun. 4:15 p.m.

Pretty Woman (1990) ★★★ FREE Sun. 3:24 p.m.

Pulp Fiction (1994) ★★★★ STARZ Fri. 12:46 p.m.

Quantum of Solace (2008) ★★ HBO Sun. 1:45 p.m. HBO Fri. 8:10 p.m.

Raiders of the Lost Ark (1981) ★★★★ CMT Sat. 1 p.m. CMT Sun. 1 a.m.

Rise of the Planet of the Apes (2011) ★★★ HBO Tues. 3:25 p.m.

S.W.A.T. (2003) ★★ A Sun. 8 p.m. A Mon. 1:30 a.m. KVEA Sat. 1 p.m.

Saving Private Ryan (1998) ★★★★ SUND Sun. 9 p.m. SUND Mon. 4 p.m. BBCA Wed. 8 p.m. BBCA Thur. Noon

Schindler’s List (1993) ★★★★ ENCORE Mon. 9 p.m. ENCORE Fri. 8:34 a.m.

Scream (1996) ★★★ TMC Sat. 9 p.m. TMC Sun. 1:05 a.m.

Scream 2 (1997) ★★★ TMC Sat. 11 p.m. TMC Sun. 3 a.m.

Shrek (2001) ★★★ COM Sun. 4 p.m. COM Sun. 8 p.m.

Shrek Forever After (2010) ★★ COM Sun. 6 p.m.

Signs (2002) ★★★ CMAX Sun. 8:35 a.m. CMAX Fri. 11:15 a.m.

Skyfall (2012) ★★★ SYFY Fri. 2 a.m. SYFY Fri. Noon

Sleepless in Seattle (1993) ★★★ SHOW Sun. 12:15 p.m. SHOW Mon. 5:40 a.m.

Spider-Man (2002) ★★★ STARZ Mon. 1:50 a.m. STARZ Fri. 9:52 p.m. STARZ Sat. 1:17 p.m.

Spider-Man 2 (2004) ★★★ STARZ Fri. 11:56 p.m. STARZ Sat. 3:20 p.m.

Stand by Me (1986) ★★★★ CMT Mon. 2 a.m.

Star Trek (2009) ★★★ AMC Wed. 8 p.m. AMC Thur. 4 p.m.

Star Trek III: The Search for Spock (1984) ★★★ EPIX Wed. 2 p.m.

Steel Magnolias (1989) ★★★ KCOP Sat. 1 p.m.

Stripes (1981) ★★ AMC Mon. 4:30 p.m. AMC Tues. Noon

Terminator 2: Judgment Day (1991) ★★★★ SUND Sun. 11:15 a.m.

Terms of Endearment (1983) ★★★★ KCOP Sat. 3:30 p.m.

Thor (2011) ★★★ EPIX Sun. 2:30 p.m.

Thunderball (1965) ★★★ EPIX Fri. 8 p.m. EPIX Sat. 8:30 a.m.

Titanic (1997) ★★★★ VH1 Fri. 1:40 p.m. VH1 Fri. 10 p.m.

Tomorrow Never Dies (1997) ★★★ EPIX Fri. 9:05 a.m.

Top Gun (1986) ★★★ AMC Thur. 7 p.m. AMC Fri. 4:30 p.m.

Total Recall (1990) ★★★ OVA Wed. 10 p.m. OVA Thur. 7 p.m. SHOW Fri. 2:15 p.m. SHOW Fri. 10 p.m.

Traffic (2000) ★★★ CMAX Thur. 10 p.m.

Transformers: Dark of the Moon (2011) ★★ EPIX Wed. 10:15 p.m. EPIX Thur. 10:10 a.m.

Twilight (2008) ★★ PARMOUNT Fri. 8 p.m. PARMOUNT Sat. 8 a.m.

The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 (2011) ★★ PARMOUNT Sat. 4:30 p.m. PARMOUNT Sat. 9 p.m.

The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (2012) ★★ PARMOUNT Sat. 7 p.m. PARMOUNT Sat. 11:30 p.m.

The Twilight Saga: Eclipse (2010) ★★ PARMOUNT Sat. 1:15 a.m. PARMOUNT Sat. 1:45 p.m.

The Twilight Saga: New Moon (2009) ★★ PARMOUNT Fri. 10:30 p.m. PARMOUNT Sat. 10:45 a.m.

2 Fast 2 Furious (2003) ★★ SYFY Fri. 8 p.m. SYFY Sat. 5:30 p.m.

Uncle Buck (1989) ★★ ENCORE Sat. 8:48 a.m.

Under Siege (1992) ★★★ AMC Thur. 9:30 p.m. AMC Fri. 2 p.m.

The Untouchables (1987) ★★★★ ENCORE Tues. 5:08 p.m.

Vanilla Sky (2001) ★★ ENCORE Tues. 2:50 p.m.

A View to a Kill (1985) ★★ BBCA Fri. 1 p.m. EPIX Fri. 1:20 p.m.

Waterworld (1995) ★★ STARZ Mon. 7:37 a.m. STARZ Mon. 4:55 p.m. STARZ Tues. 3:45 a.m.

West Side Story (1961) ★★★★ ENCORE Thur. 2:50 a.m.

While You Were Sleeping (1995) ★★★ SHOW Sat. 7 a.m.

White Men Can’t Jump (1992) ★★★ VH1 Sun. 1 a.m.

Wild Wild West (1999) ★ TBS Sat. 1 a.m.

The Wizard of Oz (1939) ★★★★ TCM Fri. 5 p.m. TCM Sat. 3 p.m.

The World Is Not Enough (1999) ★★ EPIX Fri. 5:50 p.m.

X-Men (2000) ★★★ HBO Thur. 5:15 a.m.

X-Men Origins: Wolverine (2009) ★★ ENCORE Sun. 8:10 a.m. ENCORE Sun. 5:17 p.m. ENCORE Tues. 2:16 a.m. ENCORE Tues. 7:10 p.m.

X-Men: Days  از گذشته آینده (2014) ★★★ شنبه 03:30. خورشید ساعت 11 صبح. FX دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر. p>

XXX (2002) ★★ ENCORE جمعه 6:28 دقیقه بعد از ظهر. ENCORE جمعه ساعت 10:39 بعد از ظهر

شما نامه ارسال کردید (1998) ★★ POP جمعه 11 پ.م. POP شنبه 3 ص

چهار فیلم سینمایی ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z > b>

این هفته های تلویزیونی AZ

فهرست الفبایی فیلم ها در تلویزیون هفته هفته 5 – 11 آوریل 2020

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

A

چهار فیلم ستاره ، Box Office بازدید شد ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d / a> – e f g h i j k – – l m n o پ q r s t u v w x y z

ربوده شده: داستان کارلینا سفید b> (2012) Aunjanue Ellis، Keke Palmer. آن پتویوی نوزاد را از بیمارستان نیویورک ربوده و کودک را به عنوان دختر خودش بزرگ می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. زندگی b> سه شنبه ساعت 10:33 بعد از ظهر. زندگی i> 2:34 دقیقه بعد از ظهر.

آدم ربایی b> (2011) ★ تیلور لاونر ، لیلی کالینز. یک مرد جوان باید به زودی زندگی خود را دوید و بداند که مردمی که او را پرورش داده اند والدین واقعی او نیستند. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. EPIX دوشنبه 4 بعد از ظهر. EPIX شنبه 10:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

ضرر قابل قبول b> (2018) ★ Tika Sumpter ، جیمی لی کرتیس. یک مشاور سابق امنیت ملی که از آن چه می داند ، غافلگیر شده است ، زندگی خود را در معرض مخفیکاری گسترده با هزاران کشته قرار می دهد. (ر) 1 ساعت. 42 دقیقه. TMC سه شنبه ساعت 11:15 بعد از ظهر. TMC Thur. 6:15 بعد از ظهر. p>

جاسوس تصادفی b> (2001) ★★ جکی چان ، اریک تانگ. فروشندگان هونگ کونگ trata de rezver el acertijo dejado por un spspaa، terminal encontrando un microbio mortal. (PG-13) 1 ساعت. 23 دقیقه. KVEA خورشید. ساعت 4:30 بعد از ظهر

اقامت ها b> (2018) کت فاستر ، پاتریک هوزینجر. یک زن تصمیم می گیرد تا همه افراد اطراف خود را کنار بگذارد و به سفری خلاقانه می رود تا به زندگی معنا پیدا کند. (NR) TMC چهارشنبه 9:15 دقیقه بعد از ظهر.

حسابدار b> (2016) ★★ بن افلک ، آنا کندریک. یک مأمور خزانه داری به یک حسابدار مستقل و درخشان که برای سازمان های خطرناک جنایی کار می کند ، بست. (ر) 2 ساعت. 8 دقیقه. TNT سه شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر. TNT سه شنبه 10 ص. p>

متهم b> (1988) ★★★ کلی مک گلیس ، جودی فاستر. با تجاوز در یک نوار ، یک زن دادستان استخدام می کند که به دنبال مراجعینی باشد که مهاجمان وی را تشویق می کنند. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. خورشید. 9 بعد از ظهر. p>

آس ونتورا: کارآگاه حیوان خانگی b> (1994) ★★ جیم کری ، کورتنی کاکس. وقتی در جستجوی طلسم مفقود شده میامی دلفین ها است ، یک لقمه چمدانی بیش از یک آدم ربایی ساده کشف می کند. (PG-13) 1 ساعت. 26 دقیقه. IFC خورشید. 3:30 بعد از ظهر. AMC دوشنبه ساعت 9 بامداد IFC Thur. 9 بعد از ظهر IFC جمعه 1:30 دقیقه بعد از ظهر. IFC جمعه ظهر

آس ونتورا: وقتی طبیعت فرا می خواند b> (1995) ★★ جیم کری ، ایان مک نایس. ناپدید شدن یک خفاش مقدس باعث خونریزی بین قبایل آفریقایی می شود و دامن حیوان خانگی مسخره را در این مورد قرار می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 32 دقیقه. IFC خورشید. 1:30 بعد از ظهر IFC Thur. 7 بعد از ظهر IFC جمعه 3:30 دقیقه بعد از ظهر. IFC جمعه 10 صبح.

اقدام عملی b> (2018) ★ جانی ناکسویل ، کریس پونتیوس. D.C. صاحب امتیازات یک پارک تفریحی کم اجاره است که در آن سواری ها با حداقل امنیت برای حداکثر تفریح ​​طراحی شده اند. هنگامی که یک مگا پارک بزرگ در همان نزدیکی باز می شود ، D.C و خدمه شلوغ او باید برای جلوگیری و تلاش روز صرفه جویی را متوقف کنند. (ر) 1 ساعت. 25 دقیقه. EPIX سه شنبه 8:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

آدرس ناشناخته b> (1944) ★★★ پل لوکاس ، K.T. استیونز یک آلمانی-آمریکایی با دختر بازیگر شریک زندگی یهودی ، نامزد پسرش ، به آلمان نازی می رود. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه. TCM خورشید. 7 بامداد.

Adrift (2018) ★★★ Shailene Woodley، Sam Claflin. اعتصاب فاجعه هنگامی که تامی اولدمام و ریچارد شارپ به طوفان می روند که قایق خود را در ویرانه ها می گذارد. با ریچارد به شدت مجروح و هیچ امیدی به نجات ، تامی برای نجات خود و تنها مردی که تا به حال دوستش داشته باید با زمان مسابقه دهد. (PG-13) 2 ساعت. TMC> خورشید. 10:15 دقیقه بعد از ظهر. TMC خورشید. 10:05 p.m.

Adventureland (2009) ★★★ جسی آیزنبرگ ، کریستن استوارت. بعد از اینکه والدینش از تأمین بودجه سفر طولانی مدت خود به اروپا امتناع ورزند ، یک دانشکده کالج در یک پارک تفریحی کار می کند. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. STARZ i> خورشید. 6:58 دقیقه بعد از ظهر. سه شنبه 3:47 p.m.

ماجراهای رابین هود b> (1938) ★★★★ Errol Flynn، Olivia de Havilland. شرع جنگل شرود و افرادش پادشاه ریچارد و ماریان ماریان را از پرنس جان و سر گای نجات می دهند. (PG) 1 ساعت. 42 دقیقه. TCM شنبه 10:45 دقیقه بعد از ظهر.

After Darkness (2018) Kyra Sedgwick، Tim Daly. از آنجا که خورشید می سوزد و تاریکی سیاره را می پوشاند ، یک خانواده باید با کینه های طولانی مدت حساب شوند و خاطرات دردناک را از گذشته شفا دهند. (ر) 1 ساعت. 38 دقیقه. EPIX چهارشنبه 12:20 p.m.

After Earth (2013) ★ Jaden Smith، Will Smith. در حالی که پدرش درگیر خراب شدن فضاپیمای آنها شد ، یک جوان در سطح زمین خصمانه زمین در حال حرکت است تا چراغ نجات خود را بازیابی کند و برای کمک به آن سیگنال می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 39 دقیقه. ساعت 2 بعد از ظهر. Thur. 1:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

پس از عروسی b> (2019) جولیان مور ، میشل ویلیامز. ایزابل با جستجوی بودجه برای پرورشگاه خود در هند ، برای دیدار با ترزا ، یک نیکوکار ثروتمند ، به نیویورک سفر می کند. دعوت برای حضور در یک عروسی ، مجموعه ای از وقایع را فراموش می کند که در آن گذشته به عنوان پرده از اسرار پرده بر می گردد. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. STARZ دوشنبه 5:41 دقیقه بعد از ظهر. دوشنبه 10:40 p.m.

پس از حقیقت: اطلاعات نادرست و هزینه اخبار جعلی b> (2020) فیلمساز اندرو روسی پدیده رو به رشد اخبار جعلی و چگونگی تأثیر آن بر شهروندان معمولی در ایالات متحده را بررسی می کند. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه. HBO جمعه 4:05 p.m.

مقابل طناب ها b> (2004) ★★ مگ رایان ، عمر اپس. جکی کلن ، مدیر بوکس معتقد است که او و یک مربی کهنه کار می توانند یک جوان را به یک جادوگر ساده تر تبدیل کنند. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. TMC i> 11 بامداد. p>

سن تابستان b> (2018) پیتر استورمار ، جیک رایان. یک نوجوان بی دست و پا تلاش می کند وقتی خانواده اش در یک شهر ساحلی کوچک در کالیفرنیا نقل مکان می کند با بچه های جالب همخوانی داشته باشد. (NR) 1 ساعت. 29 دقیقه TMC 7:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

حمله هوایی b> (2018) Bruce Willis، Ye Liu. در طول جنگ جهانی دوم ، پنج نفر از مردم چین برای محافظت از یک ماشین نظامی ، از طریق حملات هوایی ژاپن به راه خود ادامه می دهند. (ر) 1 ساعت. 37 دقیقه. EPIX خورشید. 8:15 دقیقه بعد از ظهر.

All Eyez on Me (2017) ★★ دیمیتریوس شیپ جونیور ، دانایی گوریرا. داستان واقعی و غیرقابل توصیف خواننده پرافتخار رپ ، بازیگر ، شاعر و فعال Tupac شکور ، از روزهای آغازین در نیویورک تا وضعیت وی به عنوان یکی از شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین صداهای جهان. (ر) 2 ساعت. 20 دقیقه. VH1 b> Thur. 2 ص. p>

همه درست است b> (2018) ★★ کنت براناگ ، جودی دنچ. پس از سوختگی تئاتر مشهور گلوب به زمین ، ویلیام شکسپیر به استراتفورد باز می گردد ، جایی که باید با خانواده ای بی توجه و گذشته ای دردناک روبرو شود. (PG-13) 1 ساعت. 41 دقیقه. STARZ i> 10:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

تمام قلب من: مسافرخانه عشق b> (2017) لیسی چابرت ، برنان الیوت. برایان و جنی در حال آماده شدن برای بزرگ شدن تختخواب و صبحانه خود ، هتل مسافرتی Emily’s Country Inn هستند ، هنگامی که طوفان بزرگی در شهر باک رخ می دهد. برایان موافقت کرد که برای تقویت بودجه خود به وال استریت برگردد ، در حالی که جنی می کوشد تا افتتاحیه را ادامه دهد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. خورشید. ساعت 8 بامداد. p>

تمام پول در جهان (2017) ★★★ میشل ویلیامز ، کریستوفر پلامر. در سال 1973 ، آدم ربایان در ازای آزادی نوه وی 17 میلیارد دلار از میلیاردر جی. پاول گتی خواستار شدند. هنگامی که گتی از پرداخت پول خودداری می کند ، داماد و مشاور سابق وی در مسابقه با زمان متحدین بعید می شوند تا زندگی نوجوان را نجات دهند. (ر) 2 ساعت. 12 دقیقه. چهارشنبه ساعت 9 بامداد. Thur. ساعت 7 بعد از ظهر.

Alma de Acero (1957) لوئیس آگیلار ، لینا سالومه. Un ranchero mata al asesino de su padre debido al odio entre las familias generado por los límites de sus haciendas. (NR) 1 ساعت. 25 دقیقه. KWHY 9 بامداد. p>

آلفا b> (2018) ★★★ Kodi Smit-McPhee، Jóhannes Haukur Jóhannesson. یک مرد کرو-مگون در سمت چپ برای مردن ، یک اتحاد بعید با گرگ تنهایی را تشکیل می دهد که توسط بسته خود رها شده است. در مواجهه با شانس های زیاد و خطر بدون توقف ، پسر و گرگ اکنون باید از یک منظره خشن عبور کنند تا قبل از زمستان آن را به خانه تبدیل کنند. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. جمعه 4:23 بعد از ظهر. p>

آلوین و سنجاب ها: Chipwrecked (2011) ★ جیسون لی ، دیوید کراس. اکشن زنده / متحرک. Chipmunks آلوین ، سیمون و تئودور به همراه چیپت ها در جزیره ای نه چندان متروک در آنجا پیاده روی می کنند. (ح) 1 ساعت. 27 دقیقه. HBO b> 6:32 دقیقه بعد از ظهر. p>

آمریکایی رویز b> (2006) ★★ هیو گرانت ، دنیس قوید. یک خواننده همکار و یک تروریست سلول خوابی در داغترین برنامه استعدادیابی تلویزیونی آمریکا ، که رئیس ستاد کاخ سفید برنامه ریزی کرده تا رئیس جمهور را برای قضاوت درآورد ، نهایی شد. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه CMAX 10 بعد از ظهر CMAX Thur. 6:10 p.m.

گانگستر آمریکایی b> (2007) ★★★ دنزل واشنگتن ، راسل کرو. یک مأمور سوار هارلم نبوغ و کدهای تجاری سختگیرانه را برای غلبه بر جرم سازمان یافته ترکیب می کند ، در حالی که یک پلیس کهنه کار راهی را برای پایین آوردن وی جستجو می کند. (ر) 2 ساعت. 37 دقیقه. جمعه ساعت 11:51 دقیقه بعد از ظهر. ENCORE جمعه ساعت 12:49 بعد از ظهر. ENCORE جمعه 8 ص. p>

تیرانداز از خفا آمریکایی b> (2014) ★★★ بردلی کوپر ، سیینا میلر. اسکنر و نیروی دریایی نیروی دریایی ایالات متحده ، کریس کایل کشته های بسیاری را در جبهه های نبرد در عراق نجات می دهد در حالی که تلاش می کند همسر و پدر خوبی برای عزیزان خود در آمریکا باشد. (ر) 2 ساعت. 12 دقیقه. IFC شنبه 9 بعد از ظهر. p>

آمریکایی b> (2010) ★★★ جورج کلونی ، ویولانت پلاسیدو. یک مرد ضربه عاشقانه به طور بالقوه خطرناک با یک زن محلی در حالی که در یک شهر زیبا از ایتالیا پنهان شده است ، دنبال می کند. (ر) 1 ساعت. 45 دقیقه. Thur. 9:10 دقیقه بعد از ظهر. p>

آناکوندا b> (1997) ★ جنیفر لوپز ، یخ مکعب. یک شکارچی مار یک مستندساز را در جنگل برزیل فرمان می دهد و آنها را مجبور می کند با یک هیولا بجنگند. (PG-13) 1 ساعت. 29 دقیقه. SHOW سه شنبه ساعت 9:15 دقیقه بعد از ظهر. نشان می دهد

شنبه ساعت 12:20 بعد از ظهر. نشان می دهد خورشید. ساعت 4:30 بامداد.

این را تحلیل کنید b> (1999) ★★★ رابرت دنیرو ، بیلی کریستال. یک گانگستر قدرتمند در نیویورک برای دستیابی به ناامنی های خود ، یک درمانگر را می بیند. (ر) 1 ساعت. 43 دقیقه. نشان می دهد سه شنبه ساعت 4:15 بعد از ظهر. p>

فرشته لوین b> (1970) ★★★ صفر مستل ، هری بلافونته. یک فرشته از یک مغازه دار قدیمی یهودی و همسر در حال مرگش بازدید می کند. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. TCM چهارشنبه 11 ص. p>

مدیریت خشم b> (2003) ★★ آدام سندلر ، جک نیکلسون. یک تاجر بی صدا پس از دستور دادن 20 ساعت مشاوره با یک درمانگر تهاجمی درگیری است. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. خورشید. ساعت 6:22 دقیقه بعد از ظهر. ENCORE Thur. ساعت 1:03 دقیقه بعد از ظهر. ENCORE Thur. 9 بعد از ظهر. p>

حیوانات b> (2014) ککه پالمر ، جرمی سلپرت. یک شکارچی شریر ، خونخوار ، گروهی از دوستان را در یک کابین جدا شده به دام می اندازد. (NR) 1 ساعت. 26 دقیقه. خورشید. 3:12 دقیقه بعد از ظهر.

حیوان b> (2001) ★ راب اشنایدر ، کالین هاسکل. هنگامی که یک پلیس آگاه ، اعضای بدن حیوانات را به عنوان پیوند دریافت می کند ، شروع به نمایش صفات اهدا کنندگان می کند. (PG-13) 1 ساعت. 24 دقیقه. خورشید. 12:52 p.m.

آنا و پادشاه b> (1999) ★ جودی فاستر ، چو یون یون. پادشاه سیام یک بیوه انگلیسی را استخدام می کند تا راه های جهان غرب را به فرزندان بسیاری خود آموزش دهد. (PG-13) 2 ساعت. 27 دقیقه. AUD چهارشنبه 5 بعد از ظهر. AUD چهارشنبه 9:30 بعد از ظهر. p>

آناپولیس b> (2006) ★★ جیمز فرانکو ، تیرس گیبسون. یک جوان از طرف اشتباه مسیرها رویای خود را برای ورود به آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده در مریلند تحقق می بخشد. (PG-13) 1 ساعت. 38 دقیقه. سه شنبه 11:25 دقیقه بعد از ظهر. CMAX شنبه 8:41 دقیقه بعد از ظهر. p>

آنی هال b> (1977) ★★★★ وودی آلن ، دایان کیتون. یک کمدین نیویورک عشق گمشده اش را به یاد می آورد ، خواننده ای بد بو و سبک با تمام سبک خودش. (PG) 1 ساعت. 33 دقیقه TCM Thur. 5 پ.م.

نابودی b> (2018) ★★★ ناتالی پورتمن ، جنیفر جیسون لی. هنگامی که یک زیست شناس در جستجوی شوهر مفقودالاثر خود در حالی که در یک سفر با یک آژانس مخفی قرار دارد ، یک موجود خطرناک را در کمین بیابان کشف می کند. (ر) 1 ساعت. 55 دقیقه. EPIX شنبه 12:30 بعد از ظهر p>

آپارتمان b> (1960) ★★★★ جک لمون ، شرلی مک لاین. یک کوهنورد شرکتی ، که رئیس و سایرین از آپارتمان خود برای تندروی-پنکی استفاده می کنند ، به یک زن جوان کمک می کند. (NR) 2 ساعت. 5 دقیقه. TCM خورشید. 2:45 بعد از ظهر. p>

آیا ما هنوز آنجا هستیم؟ b> (2005) ★★ Cube Ice، Nia Long. یک مرد با امید به تأثیر گذاشتن از یک طلاق زیبا ، دو فرزند بدبخت خود را در یک سفر جاده ای فاجعه بار می برد. (PG) 1 ساعت. 34 دقیقه. Thur. ساعت 5:24 دقیقه بعد از ظهر. ENCORE Thur. ساعت 7:23 بعد از ظهر. p>

شما گوش می دهید؟ b> (1932) ★ ویلیام هایینز ، مادژ ایوانز. یک نویسنده رادیویی به طور اتفاقی همسر خود را می کشد و به یک ویرایشگر تابلوفرش اجازه می دهد آن را بشناسد. (NR) 1 ساعت. 13 دقیقه. TCM جمعه ساعت 4:30 بامداد.

آرماگدون b> (1998) ★★ بروس ویلیس ، بیلی باب تورنتون. یکی از نمایندگان ناسا برای نجات زمین از یک سیارک در حال آمدن ، یک دریل نفت و تیم اصلی او را استخدام می کند. (PG-13) 2 ساعت. 30 دقیقه. HBO سه شنبه 12:50 p.m.

Assassin’s Creed (2016) ★★ Michael Fassbender، Marion Cotillard. فرزندی از جامعه مخفی مرموز موسوم به Assassins ، از دانش و مهارتهای بدنی تازه خود برای جنگ با نظم تمپلار گرسنه قدرت استفاده می کند. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. FX ظهر

در دروازه ابدیت b> (2018) ★★★ ویلم دافو ، دوست روپرت. وینسنت ون گوگ هنرمند مشهور اما عذاب سالهای پایانی سالهای خود را در Arles ، فرانسه گذراند و آثار هنری در دنیای طبیعی که او را احاطه کرده است ، نقاشی می کند. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. TMC> دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر. TMC Thur. 10 صبح.

ورزش اتمی b> (2017) ★★★ Charlize Theron ، James JamesAAoy. با سقوط دیوار برلین ، یک جاسوس نخبه MI6 برای بازیابی یک پرونده بی ارزش و حلقه جاسوسی بی رحمانه به قلب این شهر سفر می کند. (ر) 1 ساعت. 55 دقیقه. دوشنبه ساعت 11:51 بعد از ظهر FX سه شنبه 12:30 p.m.

Atrapados (1990) Raul Araiza، Edith González. بیمارستان Una muchacha ciega encuentra a drogadicto que pide ayuda، y bondadosamente lo acompaña al. (NR) 1 ساعت. 25 دقیقه. KWHY 8 ص. p>

حمله به زن 50 پا b> (1958) ★ آلیسون هیز ، ویلیام هادسون. یک زن بیگانه به یک غول پیکر تبدیل شده و زن خود شوهر خود را در یک نوار با کف اتاق پیدا می کند. (NR) 1 ساعت. 6 دقیقه. TCM سه شنبه ساعت 9 بعد از ظهر. p>

حمله به بلوک b> (2011) ★★★ جان بویگا ، جودی ویتاکر. یک باند نوجوان در جنوب لندن از محله خود در برابر فرازمینی های بدخواه دفاع می کند. (ر) 1 ساعت. 28 دقیقه. EPIX چهارشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر p>

جاذبه b> (2018) استیون سیگال ، رودی یانگبول. یک مأمور سابق نیروهای ویژه از بازنشستگی بیرون می آید و برای نجات یک زن ربوده شده ، تیم قدیمی خود را دوباره جمع می کند. (ر) 1 ساعت. 30 دقیقه. TMC سه شنبه 3:30 دقیقه بعد از ظهر. TMC شنبه 1:30 دقیقه بعد از ظهر.

آگوست راش b> (2007) ★★ فردی هیودور ، کری راسل. پسری برای پیدا کردن والدین خود از هدایای عالی موسیقی خود استفاده می کند ، غافل از اینکه آنها سفری مشابه را برای یافتن او آغاز کرده اند. (PG) 1 ساعت. 53 دقیقه. جمعه ساعت 8 بعد از ظهر. POP شنبه ظهر

انتقامجویان b> (2012) ★★★ رابرت داونی جونیور ، کریس ایوانز. نیک فیوری S.H.I.E.L.D. تیمی از ابرقهرمانان را به خدمت می گیرد تا وقتی دشمن غیر منتظره ای امنیت جهانی را تهدید می کند ، جهان را از آستانه فاجعه عقب بکشاند. (PG-13) 2 ساعت. 23 دقیقه. EPIX خورشید. 6:35 p.m.

Aviator (2004) ★★★ لئوناردو دی کاپریو ، کیت بلانشت. در دهه های 1930 و 40 پوند ، هوارد هوگس یک صنعتگر ثروتمند به عنوان تهیه کننده فیلم ، طراح هواپیما و خلبان شهرت کسب کرد. (PG-13) 2 ساعت. 46 دقیقه. STARZ

جمعه 1:21 دقیقه بعد از ظهر. جمعه 3:23 p.m.

AVP: Alien vs Predator (2004) ★★ Sanaa Lathan، Raoul Bova. اعضای یک گروه اعزامی دو گونه شریر فرامرزی را کشف می کنند که در قطب جنوب به مرگ می پردازند. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. خورشید 2:15 p.m.

B

چهار فیلم ستاره ، Box Office بازدید شد ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d / a> – e f g h i j k – – l m n o پ q r s t u v w x y z

پسر بچه (2001) ★★ تیریس گیبسون ، عمر گودینگ. یک زن 20 ساله اشتباه در حین برخورد با دو فرزند و پسر جدید مادرش ، زنان مختلف را به سر می برد. (ر) 2 ساعت. 9 دقیقه. Thur. 5:30 بعد از ظهر.

Baby Face Harrington (1935) ★ Charles Charles Butterworth، Una Merkel. یک کارمند بیمه wimpy با یک همسر دلپذیر توسط گروگانها گروگان گرفته می شوند. (NR) 1 ساعت. 5 دقیقه. TCM شنبه 5:27 دقیقه بعد از ظهر. p>

عزیزم مامان b> (2008) ★★ تینا فی ، امی پهلر. نبرد اراده ها هنگامی شروع می شود كه یك كلاس طبقه كارگر با یك مدیر اجرایی پرقدرت كه او را استخدام می كرد ، مادر جادوگری شود. (PG-13) 1 ساعت. 39 دقیقه. STARZ i> Thur. 9:04 دقیقه بعد از ظهر. p>

بازگشت به آینده b> (1985) ★★★ مایکل جی. فاکس ، کریستوفر لوید. یک نوجوان ماشین زمان DeLorean کرکپت را به سال 1955 می برد و والدین خود را در دبیرستان می بیند. (PG) 1 ساعت. 56 دقیقه. رایگان> جمعه 5:30 بعد از ظهر. رایگان i> 7:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

پسران بد b> (1995) ★★ مارتین لارنس ، ویل اسمیت. کشف کارآگاهان میامی در حالی که تحقیق در مورد قتل های مرتبط با هروئین سرقت شده زندگی می کنند. (ر) 1 ساعت. 58 دقیقه. شنبه 5 پ.م.

Bad Boys II (2003) ★★ مارتین لارنس ، ویل اسمیت. دو کارآگاه در حالی که تلاش داشتند جلوی قاچاق اکستازی در میامی را بگیرند ، توطئه مربوط به یک داروی مواد مخدر را کشف کردند. (ر) 2 ساعت. 26 دقیقه. VH1 شنبه 7:30 p.m.

مادران بد b> (2016) ★★ میلا کونیس ، کریستن بل. با فراتر از حد و مرزهای خود ، سه مادر پرتحرک و استرس پس از خسته کردن کارهای روزمره خود به وحشی می روند. (ر) 1 ساعت. 41 دقیقه. جمعه 12:30 p.m.

معلم بد b> (2011) ★★ کامرون دیاز ، جاستین تیمبرلیک. یک آموزگار بی ادب و سوء استفاده از مواد مخدر با توجه به معلمین یک معلم جایگزین ثروتمند و خوش تیپ با یک همکار فجیع رقابت می کند. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. جمعه 5:51 دقیقه بعد از ظهر. p>

شغل بانکی b> (2008) ★★★ جیسون استاتهام ، زعفران برووس. در سال 1971 لندن ، یک دلال خودرو و باند سارقانش وارد یک طاق بانکی می شوند و به مراتب بیشتر از پول نقد و جواهرات می یابند. (ر) 1 ساعت. 51 دقیقه. TMC سه شنبه 1:30 دقیقه بعد از ظهر.

Barabbas (1962) ★★★ آنتونی کوین ، سیلوانا مانگانو. دزد کتاب مقدس رنج می برد ، گلادیاتور می شود و پس از عفو به جای مسیح ، به دنبال رستگاری می باشد. (NR) 2 ساعت. 17 دقیقه TCM خورشید. 4:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

پابرهنه b> (2014) ★ اوان ریچل وود ، اسکات اسپیدمن. گوسفندان سیاه خانواده ثروتمند ، یک زن جوان ساده لوح و بی پناه را برای عروسی برادرش به خانه می آورد. (PG-13) 1 ساعت. 29 دقیقه. EPIX سه شنبه 5:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

(2006) ★★ صداهای کوین جیمز ، کورتنی کاکس. متحرک اوتیس گاو ترجیح می دهد با سایر حیوانات مزرعه آواز بخواند و رقص کند ، اما وقتی مسئولیت بر او وارد شود ، به نوعی باید شجاعت رهبری را پیدا کند. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. 6:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

بتمن آغاز می شود b> (2005) ★★★ کریستین بیل ، مایکل کین. به دنبال مرگ والدینش ، وارث جوان بروس وین به یک انتقامجوی نقاب دار تبدیل می شود که با نیروهای شر در شهر گاتهام می جنگد. (PG-13) 2 ساعت. 20 دقیقه. MTV b> ساعت 8 صبح. p>

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) ★★ بن افلک ، هنری کاویل. بتمن با ابراز عقیده که سوپرمن اکنون تهدیدی برای بشریت است ، برای پایان دادن به سلطنت خود بر روی زمین به یک وانتتا شخصی روی می آورد ، در حالی که لکس لوتور متصل کننده صلیبی خود را علیه Man of Steel آغاز می کند. (PG-13) 2 ساعت. 33 دقیقه. TBS شنبه ظهر TBS شنبه 11 ص. p>

Baywatch (2017) ★ دواین جانسون ، زاک Efron. هنگامی که یک موج جنایتی خطرناک از ساحل بازدید می کند ، میچ بوچانون گروه اصلی محافظ نجات خود را به مأموریتی هدایت می کند تا ثابت کند که برای صرفه جویی در خلیج مجبور نیستید نشانگاهی بپوشید. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. FX

جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر. عاشقان در مورد گشت و گذار در مورد گشت و گذار ، Don Rickles ، Buster Keaton ، باند دوچرخه سواری Von Zipper مشاجره می کنند. (NR) 1 ساعت. 38 دقیقه. TCM خورشید. 1 ص. p>

سواحل b> (1988) ★★ بت میدلر ، باربارا هرشی. دو زن با پیشینه های مختلف بهترین دوستانه با دختر بودن ، شغل و تراژدی هستند. (PG-13) 2 ساعت. 3 دقیقه. سه شنبه 9:55 p.m.

چراغ امید b> (2019) شهروندان با رد هرج و مرج برخی از خشن ترین محله های شیکاگو ، شهروندان برای تغییر زندگی و نجات شهر مورد علاقه خود تلاش می کنند. (NR) 31 دقیقه. Thur. 5 ص. p>

جانور از 20،000 Fathoms (1953) ★★ پل کریستین ، پائولا ریموند. یک دایناسور غرق در نیویورک شنا می کند و به جزیره کونی می رود. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه. TCM سه شنبه ساعت 4:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

باویس و رئیس برج آمریکایی b> (1996) ★★ صدای مایک قاضی ، بروس ویلیس. متحرک بیویس و بوت سر از لس وگاس به واشنگتن D.C سفر می کنند ، بدون این که متوجه شوند که صاحبخانه آنها آنها را برای قتل همسرش فرستاده است. (PG-13) 1 ساعت. 20 دقیقه. سه شنبه ساعت 8:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

چون گفتم پس b> (2007) ★ دایان کیتون ، مندی مور. مادر مفتخر اما مداحی سه زن تلاش می کند با قرار دادن یک آگهی شخصی آنلاین ، مرد مناسبی را برای جوانترین دخترش پیدا کند. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. STARZ جمعه 9:18 دقیقه بعد از ظهر.

تبدیل شدن به جین b> (2007) ★★ آن هاتاوی ، جیمز مک آوی. اگرچه والدینش انتظار دارند که او با یک خواستگار ثروتمند ازدواج کند ، جین آستین جوان با یک وکیل بی پروا درگیر می شود که الهام بخش نوشته های آینده وی است. (PG) 2 ساعت. HBO جمعه 6:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

زنبور عسل b> (2005) ★★ ریچارد گر ، جولیت بنوش. وسواس استاد در مورد هدیه دخترش برای املایی به روابط او با همسر و پسرش مضر می شود. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. CMAX خورشید. ساعت 4:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

سوسک آبی> (1988) ★★★ مایکل کیتون ، الک بالدوین. ارواح به یک زوج تازه مرده کمک می کند تا صاحبان جدید و بی مزه خانه محبوبشان را تعقیب کنند. (PG) 1 ساعت. 32 دقیقه. خورشید. ظهر CMT خورشید. ساعت هفت بعد از ظهر. آگهی b> Thur. ساعت هفت بعد از ظهر. آگهی b> Thur. ساعت 11:30 بعد از ظهر. p>

پشت درهای دفتر b> (1931) ★ مری استور ، رابرت امس. یک منشی فداکار به فروشنده کاغذی که دوست دارد کمک می کند تا شغل برتر این شرکت را بدست آورد. (NR) 1 ساعت. 22 دقیقه TCM Thur. ساعت 6 بعد از ظهر.

Rose (2017) Cybill Shepherd، James James Brolin. زن پس از تشخیص مشکلات جدی در زمینه سلامتی ، برای جستجوی پسران فراموشی خود به یک سفر جاده ای در ویلچر موتوری خود می رود. زندگی او هنگامی که او با یک کابوی خوش تیپ ملاقات می کند تغییر می کند. (NR) 1 ساعت. 29 دقیقه. TMC سه شنبه 12:05 p.m.

Berlin Express (1948) ★★ Merle Oberon، Robert Ryan. مسافران قطار بین المللی پس از جنگ فرانکفورت برای یک سیاستمدار ربوده شده توسط نازی ها شریک می شوند. (NR) 1 ساعت. 26 دقیقه TCM چهارشنبه 12:15 p.m.

El beso de Judas (1953) رافائل ریولس ، فرانسیسکو ربال. Un judío ambicioso se acerca a Jesús creyendo que a su lado podrá tener poder y bienes materiales. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY

جمعه 9 بامداد. p>

بهترین دشمنان b> (2019) ★★ Taraji P. Henson، Sam Rockwell. در تابستان سال 1971 به اتهام نژادپرستی ، فعال صریح حقوق مد ، Ann Atwater و رهبر محلی Ku Klux Klan C.P. الیس به مدت دو ساعت به همكاری اجلاس اجتماع در مورد جداسازی مدارس در Durham ، N.C. (PG-13) می پردازیم. 13 دقیقه. نشان می دهد. ساعت 7:15 بعد از ظهر.

بهترین زمانها b> (1986) ★★ رابین ویلیامز ، کورت راسل. دو مرد پس از گذشت 16 سال از بازگشت خط دفاعی دیگر ، مجبور هستند یک بازی فوتبال دبیرستانی را دوباره پخش کنند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. شنبه 2:45 دقیقه بعد از ظهر.

بورلی هیلز پلیس b> (1984) ★★★ ادی مورفی ، قاضی راینهولد. یک کارآگاه باسن دیترویت به لس آنجلس رانندگی می کند و به پلیس محلی نشان می دهد که چگونه یک قاتل را بگیرند. (ر) 1 ساعت. 45 دقیقه. سه شنبه 8 بعد از ظهر. PARMOUNT چهارشنبه 1:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

بورلی هیلز پلیس دوم b> (1987) ★★ ادی مورفی ، قاضی راینولد. یک کارآگاه باهوش از دیترویت به لس آنجلس نشان می دهد که چگونه به اصطلاح جنایات الفبای یک زن ضربه را متوقف کند. (ر) 1 ساعت. 43 دقیقه. سه شنبه 11 ص. p>

فراتر از شک و تردید معقول b> (1956) ★★ دانا اندروز ، جان فونتین. یک خبرنگار به ناشر خود اجازه می دهد تا وی را به جرم قتل به نمایش بگذارد تا مغالطه شواهد محتمل را نشان دهد. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه. TCM شنبه 9 بعد از ظهر. p>

فروشگاه بزرگ (1941) others برادران مارکس ، تونی مارتین. گرووچو ، چیکو و هارپو فروشگاهی را اداره می کنند که مالک آن گروچو را به عنوان محافظ استخدام کرده است. (NR) 1 ساعت. 24 دقیقه. TCM چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر.

Biker Boyz (2003) ★ Laurence Fishburne، Derek Luke. یک بد اخلاق جوان قهرمان بی پیرایه یک باشگاه زیرزمینی از موتورسواران را تهدید می کند. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. TMC i> 1 بعد از ظهر. TMC چهارشنبه 10 ص. p>

بیلی مدیسون b> (1995) ★ آدام سندلر ، دارن مک گاوین. مرخصی بزرگسالی برای اداره شرکت پدرش به مدرسه ابتدایی می رود. (PG-13) 1 ساعت. 29 دقیقه CMAX 4:43 p.m.

Black Hawk Down (2001) ★★★ جاش هارت نت ، ایوان مک گرگور. سربازان ایالات متحده هنگام تلاش برای دستگیری همرزمان جنگجو در موگادیشو ، سومالی ، آتش سنگین می گیرند. (NR) 2 ساعت. 32 دقیقه. جمعه 9 بعد از ظهر OVA شنبه ساعت هفت بعد از ظهر. p>

قاتل قلبی سیاه b> (2020) جولی مک نیوین ، جان آبراهامز. گیرنده ارگان سپاسگزار به زوجی که قلب دختر خود را اهدا کرده اند ، می رسد. اما هرچه اوقات بیشتری را با آنها سپری می کند ، بیشتر به زندگی اوقات صلح آمیز خود می پردازد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. زندگی b> خورشید. 8 بعد از ظهر. زندگی b> 12:01 p.m.

Black Mama، White Mama (1972) ★ پم گایر ، مارگارت مارکوف. یک قلاب و فرار شدید از زندان بی رحمانه فیلیپین ، با هم زنجیر شده است. (ر) 1 ساعت. 27 دقیقه. TCM شنبه 12:45 p.m.

توده سیاه b> (2015) ★★★ جانی دپ ، جوئل Edgerton. جیمز ویتی بلگر ، گانگستر ایرلندی ، با ایجاد جانبداری با عامل FBI ، جان کانولی در دهه 1970 بوستون ، قدرت خود را افزایش داده و از اسیر شدن جلوگیری می کند تا به یکی از خطرناک ترین جنایتکاران در تاریخ ایالات متحده تبدیل شود. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. IFC خورشید. 4:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

پلنگ سیاه b> (2018) ★★★ چادویک بوسمن ، مایکل ب. جردن. هنگامی که یک دشمن قدیمی او را به درگیری کشاند که ملت و جهان را در معرض خطر قرار دهد ، شاهزاده بلک پنتر به عنوان شاه آزمایش می شود. پادشاه باید بزودی متحدین خود را جمع کند و تمام قدرت خود را برای شکست دشمنان و تأمین امنیت مردم خود آزاد کند. (PG-13) 2 ساعت. 14 دقیقه. TNT> خورشید. 8 بعد از ظهر. TNT دوشنبه ساعت 7:45 بعد از ظهر.

تخته سیاه b> (1957) متحرک. گرگ با سه فرزند مدرسه ای روبرو می شود که شبیه درپی هستند. (NR) TCM شنبه ساعت 5 بامداد. p>

تیغه b> (1998) ★★ وسلی اسنیپس ، استفان دورف. مردی با خون خون آشام و شریک فانی او یک خون آشام شورشی و خانواده اش از ارواح شکار می کنند. (R) 2 ساعت. AMC سه شنبه ساعت 7 بعد از ظهر. AMC چهارشنبه 2:45 p.m.

Blade II (2002) ★★ وسلی اسنیپس ، کریس کریستوفرسون. تیغه برای نبرد با خون آشامهای قدرتمند با گروهی از دشمنان سخت شده اتحاد را تشکیل می دهد. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه AMC سه شنبه ساعت 9:45 بعد از ظهر. AMC چهارشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر. p>

تیغه: ترینیتی b> (2004) ★★ وسلی سنی s ، کریس کریستوفرسون تیغ و یک جفت آدم کش خون آشام با Dracula ، جد تازه زنده شده ارواح نبرد می کنند. (ر) 1 ساعت. 54 دقیقه. AMC ساعت 12:15 بعد از ظهر. AMC Thur. ساعت 9 صبح.

Blaze (2018) ★★★ بن دیکی ، آلیا شوکات. تصویری مجدد از زندگی و زمانهای Blaze Foley ، افسانه ترانه سرایی نشده از جنبش موسیقی Texas Outlaw Music. (ر) 2 ساعت. 7 دقیقه. TMC جمعه 11:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

پرده نوری b> (2019) ★★★ Viveik Kalra ، هایلی آتول. جاوید نوجوان پاکستانی است که در سال 1987 در انگلستان طبقه کارگر دچار آشفتگی نژادی و اقتصادی شد. وی به زودی شجاعت جمع آوری صدای خود را پیدا می کند و پس از کشف موسیقی الهام بخش بروس اسپرینگستین ، آرزوهای خود را پیدا می کند. (PG-13) 1 ساعت. 54 دقیقه. HBO سه شنبه 8 ص. p>

خون و شکلات b> (2007) ★ اگنس براکنر ، هیو دنسی. گرگ جوان یک عشق عاشقانه را با یک مرد انسانی دنبال می کند ، خیلی به نارضایتی از یک پک دوست داشتن که او نیز او را می خواهد. (PG-13) 1 ساعت. 38 دقیقه. TMC سه شنبه 8:45 دقیقه بعد از ظهر. TMC چهارشنبه 4:05 دقیقه بعد از ظهر. TMC جمعه 3 ص. p>

پدر خون b> (2016) ★★★ مل گیبسون ، ارین موریارتی. یک محکوم سابق و دختر فرارش از پسرش قاچاق مواد مخدر و کارتل شرور او فرار می کنند. (ر) 1 ساعت. 28 دقیقه. شنبه. ساعت 10:30 صبح.

پرنده آبی b> (1940) ple معبد شرلی ، بهار بیستون. یک دختر بچه شیطان در خواب آرزو می کند که او و برادرش توسط یک پری برای یافتن رنگ آبی خوشبختی فرستاده شوند. (ح) 1 ساعت. 28 دقیقه. TCM جمعه ساعت هفت بعد از ظهر. p>

آبی خرد b> (2002) ★★ کیت بوسورث ، متیو دیویس. یک خدمتکار در حالی که خود را برای یک مسابقه گشت و گذار آینده در هاوایی آماده می کند ، برای یک کارفرمای NFL سقوط می کند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. خورشید. ساعت 9:30 بعد از ظهر OVA دوشنبه 6:30 p.m.

Christmas Christmas Ridge Mountain Christmas (2019) بنیامین آیرس ، راشل لی لی کوک. ویلو ، مدیر هتل به زادگاه خیره‌کننده خود در ویرجینیا بازگشت تا به خواهرش کمک کند تا عروسی کریسمس را در مسافرخانه که خانواده وی متعلق به او بود ، در برنامه ریزی کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. Thur. 9 بعد از ظهر. p>

آبی آبی b> (1999) ★ مارتین لارنس ، لوک ویلسون. یک سارق جواهرات برای بازیابی حافظه پنهان خود به یک محل ساخت و ساز برمی گردند و یک ایستگاه پلیس را در محل پیدا می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. TMC سه شنبه ساعت 7 بامداد. TMC سه شنبه ساعت 6:25 بعد از ظهر. TMC شنبه 10:15 دقیقه بعد از ظهر.

Bohemian Rapsody (2018) ★★★ رامی ملک ، لوسی بایتون. خواننده فردی مرکوری از کلیشه ها و کنوانسیون ها برای تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین سرگرمی های تاریخ دفاع می کند. عطارد پس از ترک كویین برای ادامه یك كار انفرادی ، یكی از بزرگترین اجراهای تاریخ راك را با گروه مجدداً به هم پیوست. (PG-13) 2 ساعت. 15 دقیقه. شنبه 2:45 p.m.

Bolt (2008) ★★★ صداهای جان تراولتا ، مایلی سایرس. متحرک فکر می کند او ابرقدرت های واقعی دارد ، ستاره شکارچی یک برنامه تلویزیونی تلویزیونی تلویزیونی ، از کشور هالیوود به نیویورک سفر می کند تا صاحب و هم ستاره خود را نجات دهد. (PG) 1 ساعت. 36 دقیقه. رایگان> شنبه 12:50 p.m.

جمع کننده استخوان b> (1999) ★★ دنزل واشنگتن ، آنجلینا جولی. یک کارآگاه چهارگانه و یک پلیس گشت سعی در گرفتن یک قاتل برای ایجاد مجدد جنایات وحشیانه دارند. (ر) 1 ساعت. 53 دقیقه. جمعه 6:01 p.m.

کتابفروشی b> (2017) امیلی مورتیمر ، بیل نگی. در برابر مخالفت محلی مودبانه اما بی رحمانه ، یک زن بیوه با روحیه آزاد تصمیم به افتتاح یک کتابفروشی می گیرد ، تصمیمی که تبدیل به یک میدان مین سیاسی شود. (PG) 1 ساعت. 53 دقیقه. EPIX شنبه 4 بعد از ظهر.

متولد چهارم ژوئیه b> (1989) ★★★ تام کروز ، ویلم دافو. براساس داستان رون کوویچ ، یک دریایی که از ویتنام به عنوان پاراپلژیک بازگشت و بعداً یک فعال ضد جنگ شد. (ر) 2 ساعت. 24 دقیقه. 1:33 دقیقه بعد از ظهر. p>

The Boss Baby (2017) ★★ صداهای الک بالدوین ، مایلز کریستوفر باکی. متحرک یک کودک 7 ساله وحشی و خیالی کشف می کند که برادر جدیدش ، رئیس کودک ، در واقع جاسوسی برای یک مأموریت مخفی است و تنها او می تواند به خنثی کردن یک نقشه وحشتناک که شامل نبرد حماسی بین توله سگ ها و نوزادان است ، کمک کند. (PG) 1 ساعت. 37 دقیقه. شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر

بطری با عشق b> (2019) Bethany Joy Lenz ، Andrew Walker. پس از ایستادن در یک روز ، یک زن احساسات خود را یادداشت می کند ، نامه را در یک بطری قرار می دهد و آن را به اقیانوس می اندازد. ماهها بعد ، یک ماهیگیر پیغام را کشف می کند و تصمیم می گیرد به آن برسد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر. p>

گزاف گویی b> (2000) ★★★ گوینت پالترو ، بن افلک. یک مدیر آگهی به دنبال بیوه یک مرد غریبه است که قبل از سوار شدن به یک پرواز ناخوشایند ، بلیط های خود را با او تعویض می کند. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. سه شنبه 5:10 دقیقه بعد از ظهر.

Boxtrolls (2014) ★★★ صدای اسحاق همستدایت رایت ، اِل فانینگ. متحرک یک پسر و دوست جدید او نقشه ای را برای نجات جامعه ای از افراد غارنشین غار از شهرنشینی شرور که قصد دارد آنها را نابود کند ، دارند. (PG) 1 ساعت. 36 دقیقه. رایگان س> ظهر

بویز هود b> (1991) ★★★ لری فیشبورن ، یخ مکعب. سه پسر در محله تقسیم شده نژادی خود در لس آنجلس ، پسر می شوند ، یکی از آنها به راهنمایی پدرش. (ر) 1 ساعت. 52 دقیقه. TMC> خورشید. ظهر TMC چهارشنبه 8 بعد از ظهر. p>

باشگاه صبحانه b> (1985) ★★★ Emilio Estevez ، Molly Ringwald. یک کشتی گیر ، یک شورشی ، مغز ، زیبایی و یک دختر خجالتی در بازداشت روز شنبه در یک دبیرستان شیکاگو سهیم است. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. شنبه 4:54 p.m.

Breakin ‘All Rules (2004) ★★ جیمی فاکس ، اتحادیه گابریل. بعد از اینکه مردی در مورد پایان دادن به روابط عاشقانه کتابی موفق به نوشتن کتاب خود کرد ، عوارض بروز می کند. (PG-13) 1 ساعت. 25 دقیقه. نشان می دهد

سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر.

Breaking In (2018) ★ اتحادیه گابریل ، بیلی بورک. یک زن ، دو فرزند خود را برای تعطیلات آخر هفته به نزد پدر فقید پدرش ، با تکنولوژی بالا در حومه شهر ، می برد. او به زودی خود را در یک جنگ ناامید کننده نجات می دهد تا تمام زندگی خود را نجات دهد وقتی چهار مرد به خانه می روند تا پول پنهانی پیدا کنند. (PG-13) 1 ساعت. 28 دقیقه CMAX 4:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

موج عروس b> (2015) آریل کببل ، اندرو دبلیو واکر. زنی که برای عروسی خود در یک استراحتگاه برنامه ریزی می کند ، درست قبل از مراسم با محلی جذاب روبرو می شود و باید بین مردی که می تواند از نظر مالی خود مراقبت کند یا مردی که واقعاً او را درک می کند ، انتخاب کند. (NR) 1 ساعت. 35 دقیقه. خورشید. ساعت 1 بعد از ظهر. p>

Bridge to Terabithia (2007) ★★★ جاش هاتچرسون ، AnnaSophia Robb. یک پسر و دوست جدید او ، خارج از کلاس ، یک دنیای خیالی ایجاد می کنند که در آن به عنوان پادشاه و ملکه اداره می شوند. (PG) 1 ساعت. 36 دقیقه. شنبه 9:57 دقیقه بعد از ظهر. p>

خاطرات بریجت جونز b> (2001) ★★★ رنه زلووه ، کالین فی. یک زن بریتانیایی ظالمانه تصمیم به کنترل زندگی خود می گیرد ، اما در عوض برای دو مرد بسیار متفاوت می افتد. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. نشان می دهد. ساعت 7:25 دقیقه بعد از ظهر.

جاده روشن b> (1953) ★★ دوروتی دندریج ، فیلیپ هپبورن. یک مدرس مدرسه جنوبی به طغیان گرای کلاس چهارم خود توجه ویژه ای می کند. (NR) 1 ساعت. 8 دقیقه. TCM Thur. 1 بعد از ظهر. p>

سقوط کردن خانه b> (2003) ★★ استیو مارتین ، ملکه لطیفه. پس از گپ زدن با وكیل مطلقه ، زندانی فراری از وی می خواهد كه به اثبات بی گناهی وی كمك كند. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. دوشنبه 4 بعد از ظهر. p>

برادران b> (2001) ★★★ موریس شاه بلوط ، D.L. هاگلی چهار دوست پس از درگیری یکی از آنها ، از زنان ، روابط و صداقت سوال می کنند. (ر) 1 ساعت. 41 دقیقه. TMC جمعه 11:45 p.m.

برس با عشق b> (2019) Arielle Kebbel ، نیک باتمن. یک هنرمند دلسرد شده بهترین دوست خود را به نقاشی مرد کامل متقاعد کرده است ، امیدوار است که این عشق را به خود جلب کند. وقتی پرتره به پایان رسید ، آنها متوجه می شوند که او یک زندگی واقعی پرنس جذاب است ، و این هنرمند با او عاشق یک گردباد عاشقانه می شود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. ساعت 11 صبح. p>

داستان بادی هالی b> (1978) ★★★ گری بیسی ، دون استروود. غلتک Lubbock ، تگزاس ، ستاره ای با Crickets می شود و سپس در یک سقوط هواپیمای 1959 در 22 سالگی می میرد. (PG) 1 ساعت. 53 دقیقه KVCR چهارشنبه 8 بعد از ظهر KVCR شنبه ساعت 9:30 بعد از ظهر. p>

(1988) ★★★ کوین کاستنر ، سوزان ساراندون. یک گروه بیسبال بیس بال ادبی عاشق یک گلدان و صیغه در تیم های کوچک کارولینای شمالی است. (ر) 1 ساعت. 48 دقیقه. خورشید. 5 بعد از ظهر. p>

سوختگی بعد از خواندن b> (2008) ★★★ جورج کلونی ، فرانسیس مک دوردند. هرج و مرج سلطنت می کند وقتی که یک کارمند ورزشگاه و همکارش سعی می کنند از دیسک استفاده کنند که فکر می کنند اسرار دولتی را در اختیار دارد اما واقعاً شامل خاطرات یک تحلیلگر سابق سیا است. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. STARZ جمعه ساعت 4:13 بامداد. p>

بوچ کسیدی و کودک ساندنس b> (1969) ★★★★ پل نیومن ، رابرت ردفورد. هنگامی که یک مقام پایدار دو شرط قانونی را از طریق وایومینگ تهدید می کند ، تصمیم می گیرند که عمل خود را به بولیوی برسانند. (PG) 1 ساعت. 50 دقیقه. خورشید. 10 صبح.

اثر پروانه ای b> (2004) ★★ اشتون کوچر ، امی هوشمند. مرد جوان به مرور زمان سفر می کند تا گذشته را تغییر داده و زندگی فعلی دوستان خود را تغییر دهد. (R) 2 ساعت. سه شنبه 12:20 بعد از ظهر

C

چهار ستاره فیلم ، بازدید از Box Office ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a – b – c d e f a> – g h i j k l m – – n o p q r s t u v – w x y z

Caddyshack (1980) ★★ Chevy Chase ، Rodney Dangerfield. بدست آوردن بورس کالج ، عجیب و غریب و بد بوها یک کادوی کلوپ کشور را تضعیف می کند. (ر) 1 ساعت. 38 دقیقه. IFC> خورشید. ساعت 7:30 بعد از ظهر. IFC خورشید. ساعت 9:45 بعد از ظهر. AMC دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر. AMC سه شنبه 2:30 p.m.

Heated Caged (1974) ★★ خوانیتا براون ، اریکا گاوین. زندانیان زن با یک سرپرست و اصلاح رفتار روانشناختی وی می جنگند. (ر) 1 ساعت. 23 دقیقه. TCM جمعه 11:15 p.m.

Captain America: The First Avenger (2011) ★★★ کریس اوانز ، هایلی اتول. بعد از اینکه یک برنامه آزمایشی او را به یک سوپر سرباز تبدیل کرد ، استیو راجرز ، که اکنون به عنوان کاپیتان آمریکا شناخته می شود ، مبارزه با سازمان شیطانی HYDRA شرور Red Skull را هدایت می کند. (PG-13) 2 ساعت. 4 دقیقه. EPIX خورشید. ساعت 4:30 بعد از ظهر p>

حالت اسیر b> (2019) ★★ جان گودمن ، اشتون سندرز. گابریل جوانی است که به گروهی از مقاومت که در حال مبارزه با اشغال فرازمینی شیکاگو است ، می پیوندد. او به زودی از چهره ای سایه دار که می کوشد شورش و برنامه هایش برای آزادی را خرد کند ، مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. نشان می دهد. 3:15 بعد از ظهر. نشان می دهد جمعه ساعت 4 صبح. p>

فرصت های شغلی b> (1991) ★★ فرانک ویلی ، جنیفر کانلی. سرایدار شبانه و یک فروشگاه اینترنتی دخترانه در یک فروشگاه تخفیف با سارقین مسلح به دام می افتند. (PG-13) 1 ساعت. 24 دقیقه. شنبه 1:54 p.m.

کارمن جونز b> (1954) ★★★ دوروتی داندریج ، هری بلافونته. یک کارگر کارخانه شرجی یک سرباز جنگ را به قتل در جکسونویل ، فلورا ، (ساعت) 1 ساعت سوق می دهد. 45 دقیقه. TCM چهارشنبه 5 ص. p>

کری b> (1976) iss سیسی اسپاسک ، پیپر لوری. ناسازگاری اجتماعی با قدرت روانی باعث می شود که او حتی با شوخی کنندگان هم روبرو شود. (ر) 1 ساعت. 38 دقیقه. نشان می دهد. ظهر نشان می دهد> 1:50 p.m.

کازینو b> (1995) ★★★ رابرت دنیرو ، شارون استون. یک اهل کتاب در نیویورک و یک دوست وی یک کازینو لاس وگاس را به یک امپراتوری تبدیل می کنند ، پس همسر گرسنه پول به پایین آوردن آن کمک می کند. (ر) 2 ساعت. 57 دقیقه. جمعه 3:28 دقیقه بعد از ظهر.

کازینو رویال b> (2006) ★★★ دنیل کریگ ، اوا گرین. جیمز باند پس از دریافت مجوز برای کشتن ، وارد بازی پوکر پرمحتوا با لو شیفر ، مردی که گروه های تروریستی را تأمین مالی می کند ، می شود. (PG-13) 2 ساعت. 24 دقیقه. جمعه 5:45 بعد از ظهر. p>

کاسپر b> (1995) ★★★ کریستینا ریچی ، بیل پولمن. نوجوانی که در حالی که در یک عمارت متعجب وارسته است وارث است ، مادر دوست خود را با نام دوستانه کاسپر از دست داد. (PG) 1 ساعت. 40 دقیقه. رایگان i> ساعت 11 صبح. رایگان i> ظهر

غارنورد b> (1981) ★★ رینگو استار ، باربارا باخ. یک wimp ماقبل تاریخ با یک دایناسور می جنگد ، موسیقی راک و شهوت را برای دوست دختر بزرگوار اختراع می کند. (PG) 1 ساعت. 32 دقیقه. Thur. 12:55 p.m.

Cell (2016) ★ جان کوساک ، ساموئل ال جکسون. یک رمان نویس گرافیکی پس از اینکه یک سیگنال اسرارآمیز تلفن همراه را تبدیل به یک قاتل وحشی کرد ، جستجوی ناامیدانه را آغاز می کند. (ر) 1 ساعت. 38 دقیقه. نشان می دهد. 1:35 p.m.

اطلاعات مرکزی b> (2016) ★★ دوین جانسون ، کوین هارت. یک مأمور کشنده سیا و همکلاسی سابق وی در هنگام تلاش برای نجات سیستم ماهواره ای جاسوسی ایالات متحده ، با ضرب و شتم ، جاسوسی و عبور از صلیب برخورد کرد. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. TBS خورشید. ساعت 7 بعد از ظهر. TBS خورشید. 11 p.m.

The Change-Up (2011) ★★ رایان رینولدز ، جیسون باتمن. با حسادت از زندگی یکدیگر ، یک وکیل کارگر و دوستان به ظاهر بی دقتی وی بعد از یک مستی از خواب بیدار شده و متوجه می شوند که جسمی به نوعی تغییر کرده اند. (ر) 1 ساعت. 52 دقیقه. دوشنبه 1:45 دقیقه بعد از ظهر. CMAX سه شنبه 8 ص. p>

تغییر خطوط b> (2002) ★★★ بن افلک ، ساموئل ال جکسون. یک وکیل و یک مشروبات الکلی که در حال بهبود است دچار یک تصادف رانندگی می شوند که به یک درگیری ادامه می دهد. (ر) 1 ساعت. 38 دقیقه. KCOP خورشید. 3 ص. p>

نظریه آشوب b> (2007) ★★ رایان رینولدز ، امیلی مورتیمر. بعد از اینکه همسرش با او شوخی می کند ، یک متخصص کارآیی خود را در معرض ماهیت تصادفی زندگی قرار می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 28 دقیقه. STARZ i> 2:31 دقیقه بعد از ظهر.

چارلی و کارخانه شکلات سازی b> (2005) ★★★ جانی دپ ، فردی لید مور. یک پسر فقیر و چهار کودک فاسد برنده یک تور در کارخانه باورنکردنی یک شیرینی فروشی عجیب و غریب می شوند. (PG) 1 ساعت. 55 دقیقه. رایگان 6 بعد از ظهر. رایگان س> سه شنبه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

فرشتگان چارلی b> (2000) ★★★ کامرون دیاز ، درو بریمور. سه کارآگاه خصوصی سعی می کنند یک رایانه ربوده شده را نجات دهند که نرم افزار شناسایی صدا آن امنیت جهانی را تهدید می کند. (PG-13) 1 ساعت. 38 دقیقه. SHOW سه شنبه 12:45 بعد از ظهر. p>

فرشتگان چارلی: پرتاب دریچه گاز کامل b> (2003) ★★ کامرون دیاز ، درو بریمور. سه کارآگاه خصوصی برای بازیابی دو حلقه حاوی اطلاعات رمزنگاری تحت پوشش کار می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. SHOW سه شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر. نشان می دهد؟ 11:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

Charro a la fuerza (1949) لوئیس آگیلار ، Delia Magaña. Una mujer se hace pasar por la hija de su abuelo para poder conocer al hombre que su familia ha elegido para ella. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY

سه شنبه ساعت 9 صبح.

سندرم چین b> (1979) ★★★ جین فوندا ، جک لیمون. یک گزارشگر تلویزیون و فیلمبردار او در نیروگاه هسته ای کالیفرنیا گشت و گذار می کنند و می بینند که یک بحران سقوط چیست. (PG) 2 ساعت. 2 دقیقه. EPIX سه شنبه 1:40 بعد از ظهر. EPIX شنبه 5:55 p.m.

Chitty Chitty Bang Bang (1968) ★★★ دیک ون دایک ، سالی آن آن هاوز. یک مخترع برای بچه های خود و یک دختر مشبقه آب نبات را برای یک سوار موسیقی در یک ماشین پرواز می برد. (گ) 2 ساعت. 25 دقیقه. TCM جمعه 8:45 p.m.

Christmas در Plaza (2019) الیزابت هنستریج ، جولیا دافی. هنگامی که مورخ جسیکا برای ایجاد نمایش کریسمس Plaza استخدام شده است ، در حالی که با دکوراتور خوش تیپ نیک همکاری می کند ، بیشتر از واقعیت ها را پیدا می کند تا نمایش را زنده کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. جمعه 8 ص. p>

باشگاه کریسمس (2019) الیزابت میچل ، کامرون ماتیسون. دو غریبه مشغول ملاقات وقتی به یک زن مسن کمک می کنند پس انداز کریسمس از دست رفته خود را پیدا کند. به لطف سرنوشت و جادوی کریسمس ، آنها همچنین چیزی را پیدا می کنند که هر دو از دست رفته اند: عشق واقعی. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. جمعه 2 ص.

کریسمس در رم b> (2019) سام پیج ، لسی چابرت. آنجلا ، یک راهنمای تور آمریکایی در رم ، موافقت می کند که یک تاجر متولد فرهنگ به نام الیور را در مورد قلب روم در کریسمس آموزش دهد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. ظهر

شهر کریسمس (2019) Tim Rozon ، Candace Cameron Bure. لورن همه چیز را در بوستون پشت سر می گذارد تا فصل جدیدی از زندگی و حرفه خود را آغاز کند. در یک مسیر غیرقابل پیش بینی به شهر گراندون فالز ، او عشق و خانواده را کشف می کند و به او کمک می کند تا جادوی کریسمس را در آغوش بگیرد. (NR) 2 ساعت. 3 دقیقه. جمعه 10 ص. p>

کریسمس در زیر ستاره ها b> (2019) کلارک پیترز ، پاییز ریزر. نیک درست قبل از کریسمس شغل مالی خود را از دست داد. گمشده ، او در یک درخت زیادی جادو می کند ، جایی که با جولی و پسرش ، مت دیدار می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. جمعه 6 ص. p>

The Chumscrubber (2005) ★★ رالف فاینز ، جیمی بل. یک نوجوان بیگانه تحقیقات خود را در مورد آدم ربایی یک همکلاسی شروع می کند. (ر) 1 ساعت. 47 دقیقه. EPIX شنبه 4:50 دقیقه بعد از ظهر.

خواهران کلارک: بانوان اول انجیل b> (2019) Aunjanue Ellis ، Christina Bell. پنج خواهر و برادر با راهنمایی مادرشان ، بر ابتکارات فروتنانه ای برای تشکیل گروه مشهور انجیل خواهران کلارک غلبه می کنند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. زندگی b> شنبه 8 بعد از ظهر. زندگی> خورشید. 12:01 p.m.

برخورد تایتان ها b> (2010) ★★ سام وورتینگتون ، لیام نیسون. Perseo، el hijo de Zeus، se embarca en una peligrosa misión para prevenir que Hades derroque al rey de todos los dioses y arrase con la Tierra. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. خورشید. 6 بعد از ظهر. KFTR خورشید. ساعت 9 بعد از ظهر UNIMAS دوشنبه ظهر KFTR دوشنبه 3 بعد از ظهر. p>

قانون کلاس b> (1992) ★★ کریستوفر رید ، کریستوفر مارتین. دو تجارت تازه وارد دبیرستان با یکدیگر اختلاف دارند ، دوست دختر پیدا می کنند و نمی خواهند تجارت کنند. (PG-13) 1 ساعت. 38 دقیقه. VH1 i> 2:30 بعد از ظهر. p>

مربی کارتر b> (2005) ★★★ ساموئل ال جکسون ، رابرت ریچارد. یک مربی بسکتبال دبیرستانی تیمی را از دست می دهد و سپس با انتقاد از سوق دادن ورزشکاران برای قرار دادن رتبه های اول روبرو می شود. (PG-13) 2 ساعت. 16 دقیقه. AMC> دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر. AMC سه شنبه ساعت 9 صبح.

وثیقه b> (2004) ★★★ تام کروز ، جیمی فاکس. یک قاتل قرارداد ، یک کابین را ربوده و راننده را وادار می کند تا او را به سمت کارهای اختصاصی خود در لس آنجلس منتقل کند. (R) 2 ساعت. TNT سه شنبه 5:30 بعد از ظهر. p>

رنگ بنفش b> (1985) ★★★ ویوپی گلدبرگ ، دنی گلوور. یک زن سیاه پوست جنوب پس از تحمل سالها سوءاستفاده از پدر و دیگران بیش از 40 سال در تلاش است هویت خود را پیدا کند. (PG-13) 2 ساعت. 32 دقیقه. خورشید. 10 صبح.

کمدین b> (2016) ★★ رابرت دنیرو ، لسلی مان. محکوم به خدمات جامعه به دلیل عضو شدن در مخاطب ، یک آیکون طنز پیری با دختر یک مغول املاک و مستغلات آفتابی پیوند محکمی برقرار می کند. (R) 2 ساعت. سه شنبه 1:41 دقیقه بعد از ظهر. سه شنبه ساعت 10:07 دقیقه بعد از ظهر. سه شنبه 10:44 p.m.

آمدن به آمریکا (1988)) ادی مورفی ، سالن آرسنیو. پرنسس Akeem از Zamunda با همراهی سلطنتی خود به نیویورک می آید تا یک عروس با عشق واقعی پیدا کند. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. بهتر است شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر.

رفت و آمد b> (2018) ★★ لیام نیسون ، ورا فارمیگا. در میان رفت و آمد روزانه خود ، مایکل مک کاللی ، فروشنده بیمه با یک غریبه مرموز تماس گرفته و او را مجبور می کند تا قبل از آخرین توقف ، هویت یک مسافر پنهان در قطار را کشف کند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. EPIX خورشید. 9:55 دقیقه بعد از ظهر. p>

Conan the Barbarian (2011) ★★ جیسون مومو ، ریچل نیکولز. جنگجو Cimmerian راه خود را به Hyboria در یک ماموریت که به عنوان یک وانت شخصی آغاز می شود ، کاهش می دهد اما به یک نبرد حماسی علیه یک شر ماورایی تبدیل می شود. (ر) 1 ساعت. 53 دقیقه. EPIX خورشید. 12:35 p.m.

Contrabando y muerte (1985) Antonio Aguilar، Ursula Prats. Un padre logra aplicar la justicia a una narcotraficante poderosa پاسخگو de la muerte de su hijo. (NR) 1 ساعت. 33 دقیقه. KWHY ظهر

داماد مناسب b> (2016) Vanessa Marcil، David Sutcliffe. هنگامی که یک مشاور ازدواج مشهور در محراب بلند و خشک می شود ، پیمانکار او به عنوان داماد قدم می زند تا به او در نجات چهره کمک کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. سه شنبه 8 p.m.

محکومیت b> (2010) ★★ هیلاری سوانک ، سام راکول. به دنبال حبس برادرش ، زن دارای مدرک حقوق است و برای پاک کردن او از قتل می جنگد. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. AUD Thur. 9 بعد از ظهر AUD جمعه یک ساعت بعد از ظهر. p>

یک مکان خشک و خنک b> (1998) ★★ وینس وون ، جوی لورن آدامز. وكیل شهر بزرگ رها شده توسط همسرش شغل خود را از دست می دهد و به همراه پسر خردسالش به روستایی كانزاس منتقل می شود. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه.

کولر b> (2003) ★★★ ویلیام اچ. میسی ، الک بالدوین. یک کارمند کازینو برای یک پیشخدمت کوکتل می افتد و در حالی که سعی می کند شانس برنده شدن قماربازان را خراب کند از مدیر خانه عبور می کند. (ر) 1 ساعت. 41 دقیقه. EPIX شنبه 12:25 p.m.

تعداد مونت کریستو b> (2002) ★★ جیم کاویزل ، گای پیرس. یک دریانورد فرانسوی ، با قاب و ارسال به زندان جزیره ، فرار می کند و از کسانی که به وی خیانت کرده اند انتقام می گیرد. (PG-13) 2 ساعت. 11 دقیقه.

عروسی کشور b> (2015) جسی متکلف ، ریزر پاییز. جرقه ها هنگامی که یک ستاره موسیقی ممتاز موسیقی کشور با یک دوست کودکی دوباره وصل می شود پرواز می کنند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 1 ص. p>

عقب نشینی زوج ها b> (2009) ★★ وینس وون ، جیسون باتمن. چهار زوج دریافتند که بهشت ​​هنگامی که باید در جلسات درمانی در یک استراحتگاه گرمسیری شرکت کنند ، بهایی به دست می آید. (PG-13) 1 ساعت. 54 دقیقه. شنبه ساعت 7 بعد از ظهر. شنبه ساعت 9:30 بعد از ظهر. p>

شجاعت b> (2009) جیسون پریستلی ، آندریا راث. Una familia hace un viaje en yate. Se desata una tormenta y el padre cae el agua. Logran rizgatarlo، pero el yate encalla en una isla، el padre está herido en una pierna، y el lugar está llena de osos. (NR) 1 ساعت. 45 دقیقه. UNIMAS شنبه ساعت 8 بعد از ظهر. KFTR شنبه 11 ص. p>

کویوت زشت b> (2000) ★ پیپر پرابو ، آدام گارسیا. یک زن آرزوهای خود را برای آواز خواندن در کنار آوازه شهرتی که از او به عنوان نوعی برمه در شهر نیویورک دریافت می کند ، پیدا می کند. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. E> خورشید. ساعت 12:30 بعد از ظهر. خورشید. 10 بعد از ظهر خورشید. ظهر

Crazy Rich Asians (2018) ★★★ کنستانس وو ، هنری گلدینگ. راشل چو خوشحال است که دوست پسر دوست خود ، نیک را به مراسم عروسی بهترین دوستش در سنگاپور همراهی می کند. او همچنین از این که خانواده نیک بسیار ثروتمند است ، تعجب کرد و او را یکی از واجد شرایط ترین کارشناسی این کشور دانست. (PG-13) 2 ساعت. CMAX جمعه 9:10 بعد از ظهر. p>

موجودی از تالاب سیاه b> (1954) ★★★ ریچارد کارلسون ، جولیا آدامز. شکارچیان فسیلی در آمازون با یک دوزیستان خطرناک و شبیه انسان روبرو می شوند. (ح) 1 ساعت. 19 دقیقه. TCM سه شنبه 3:30 p.m.

El Cristo del océano (1971) ★★ نینو دل آرکو ، پائولو گوزلینو. Un niño de care años، cuyo único pariente desaparece en una tempestad، encuentra en la playa un Cristo gun cruz. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه. KWHY 8 ص. p>

ال کریستو نگرو b> (1953) روزا کارمینا ، رائول مارتینز. Varios pecadores van al santuario de Esquipulas، en la frontera de Guatemala con Nicaragua، para adorar al Cristo Negro. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY Thur. ساعت 9 صبح.

کریستو 70 (1970) کارلوس پیچار ، کلودیا مارتل. Tras cometer un robo، dos jóvenes se refugian en un pueblo donde se enamoran de unas catequistas quienes sufrirán por ellos tras la نمایación de la pasón de Cristo. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY

جمعه ظهر

کروک b> (2007) ★★★ پیتر توینسترا ، شری Phungprasert. Un cazador busca a un ennee cocodrilo que acecha a los turistas de un hotel. (NR) 1 ساعت. 36 دقیقه. شنبه 10 صبح. KFTR شنبه 1 ص. p>

جدول رمزعبور: معمایی برای مردن b> (2018) لسی چابرت ، برنان الیوت. یک ویرایشگر پازل جدول کلمات متقاطع پس از پیوند چند مورد از سرنخ های وی با جنایات حل نشده ، خود را در تحقیقات پلیس گشود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. HMM i> 9 صبح.

تاج برای کریسمس b> (2015) دانیکا مک کلار ، روپرت پری جونز. پس از اخراج از شغل خود به عنوان خدمتکار در هتل پرتلاش نیویورک ، یک زن یک کار موقتی را به عنوان مسئولیت پذیر بودن به یک دختر جوان که بخشی از یک خانواده قدرتمند اروپایی است ، می پذیرد. (NR) 1 ساعت. 26 دقیقه. جمعه ظهر

فریاد شهر b> (1948) ★★★ ویکتور بالغ ، ریچارد کونته. یک کارآگاه پلیس نیویورک دوست پسر خود را شکار می کند ، یک دزد جواهرات قاتل در تلاش برای ترک کشور. (NR) 1 ساعت. 35 دقیقه. TCM سه شنبه 5 ص. p>

فرفری شکلی b> (1991) ★★★ جیمز بلوشی ، کلی لینچ. یک مرد یک وکیل شرکتی را هدف قرار داده و قلب او را با دختر متولد شده خود شریک می کند. (PG) 1 ساعت. 42 دقیقه. شنبه 7:03 دقیقه بعد از ظهر.

The Cutting Edge (1992) ★★ D.B. سوینی ، مویرا کلی. بازیکن سابق هاکی و یک قهرمان پریما دونا به عنوان اسکیت بازان زوج در المپیک شلیک می کنند. (PG) 1 ساعت. 41 دقیقه. نشان می دهد. 6:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

کوروش b> (2010) ★★★ جان سی ریلی ، جونا هیل. یک مرد مطلقه طلاق در جنگ اراده با پسر صاحب عاشق جدیدش قفل می شود. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. خورشید. ساعت 7 بعد از ظهر AUD خورشید. ساعت 10:30 بعد از ظهر AUD سه شنبه ساعت 7 بعد از ظهر AUD سه شنبه ساعت 10:30 بعد از ظهر.

D

چهار فیلم ستاره ، Box Office بازدید می شود ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d / a> – e f g h i j k – – l m n o پ q r s t u v w x y z

کد داوینچی (2006 ) ★★ تام هنکس ، آدری تاوتو. یک قتل در موزه لوور و سرنخ هایی از نقاشی های لئوناردو منجر به کشف یک راز مذهبی می شود که می تواند پایه های مسیحیت را لرزاند. (PG-13) 2 ساعت. 29 دقیقه. خورشید. 2:18 دقیقه بعد از ظهر.

خسارت b> (2009) ★★★ استیو آستین ، والتون گوگینز. Un ex-convicto participa contra su voluntad en peleas clandestinas para ganar dinero para la operación de una joven. (ر) 1 ساعت. 42 دقیقه. خورشید. ساعت 11 صبح. KFTR خورشید. 2 بعد از ظهر UNIMAS خورشید. 8 بعد از ظهر. KFTR خورشید. 11 ص. p>

دن در زندگی واقعی b> (2007) ★★★ استیو Carell ، جولیت بنوش. یک ستون نویس مشاوره بیوه وقتی عاشق دوست دختر برادرش می شود ، با یک چالش شخصی و حرفه ای روبرو می شود. (PG-13) 1 ساعت. 38 دقیقه. نشان می دهد. 10:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

شوالیه تاریک b> (2008) ★★★★ کریستین بیل ، هیت لجر. بتمن باید برای مبارزه با یک جنایتکار باطل معروف به جوکر ، تعادل بین قهرمانی و هوشیاری را حفظ کند ، که می توانست گاتهام را به هرج و مرج فرو برد. (PG-13) 2 ساعت. 32 دقیقه. MTV i> ساعت 11 بعد از ظهر. p>

سایه های تاریک b> (2012) ★★ جانی دپ ، میشل پفیفر. توسط یک جادوگر انتقامجو تبدیل به خون آشام ، بارناباس کالینز بعد از 200 سال از مقبره خود فرار می کند و سال 1972 کالینزپورت ، ماین ، مکانی بسیار متفاوت را می یابد. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. IFC خورشید. 6:45 صبح.

تاریکی در لبه شهر b> (2014) برایان گلیسون ، اما الیزا ریگان. هنگامی که خواهر غرق Cleo Callahan در یک حمام عمومی به قتل رسید ، تیزهوش با استعداد و در عین حال مشکل تعهد به انتقام می یابد. (NR) 1 ساعت. 27 دقیقه. دوشنبه ظهر

داش عشق b> (2017) جن لیلی ، برندا پنی. هنگامی که یک سرآشپز مشتاق مشتاق یک کار رویایی را در رستوران بت خود مشاهده می کند ، او با سرآشپز سرشناس اجرایی دوست می شود. بعد از اینکه به طور اشتباه اخراج شدند ، دوتایی غذای خود را باز می کنند تا غذای آنها بهتر شود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. خورشید. 3 بعد از ظهر. p>

تاریخ شب b> (2010) ★★ استیو Carell ، تینا فی. En Nueva York ، una confusión de identidades lleva a matrimonio aburrido que está celebrando una velada romántica یک آزمایشگر algo mucho más emocionante y peligroso. (NR) 1 ساعت. 41 دقیقه. دوشنبه 5 بعد از ظهر. KFTR دوشنبه 8 بعد از ظهر p>

روزهایی پس از عزیمت شما b> (2018) Joekenneth Museau. انسان معنای وجود خودش را زیر سوال می برد. (NR) HBO دوشنبه ساعت 1:25 بعد از ظهر. HBO شنبه 4:20 دقیقه بعد از ظهر.

Dead Dead (2019) جود نلسون ، کاسپر وان دیین. هنگامی که یک گریز آرامش بخش کشنده می شود ، یک دریانورد سابق برای نجات همسر و بهترین دوست خود از دزدان دریایی باید یک بار دیگر جان خود را به خطر اندازد. (ر) 1 ساعت. 29 دقیقه TMC 4:55 p.m.

Deadpool (2016) ★★★ رایان رینولدز ، مورنا باکارین. مزدور وید ویلسون با قدرت شفابخشی شفابخش و حس پیچیده و طنز ، پیچیدگی مرد آلدوگو Deadpool را پذیرفته و مردی را که تقریباً جان خود را نابود کرده است ، شکار می کند. (ر) 1 ساعت. 48 دقیقه. خورشید. 8 بعد از ظهر FX خورشید. ساعت 10:30 بعد از ظهر

Deadpool 2 (2018) ★★★ رایان رینولدز ، جاش برولین. جادوگری مزدور Deadpool باید یک جهش نوجوان را از کابل محافظت کند – یک سرباز پیشرفته ژنتیکی از آینده. او به زودی برای نبرد با کابل و سلاح های پیشرفته قدرتمند خود با نیروهای Bedlam ، Shatterstar ، Domino و سایر جهش یافته ها پیوست. (R) 2 ساعت. CMAX جمعه 1:05 p.m.

د ath Sentence (2007) ★★ کوین بیکن ، گرت هیدلوند. پس از آنكه اراذل و اوباش پسرش را در هنگام سرقت از پمپ بنزین كشتند ، یك بازرگان حومه شهر هوشیار می شود. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. سه شنبه 12:40 p.m.

دژا وو b> (2006) ★★★ دنزل واشنگتن ، وال کیلر. یک نماینده فدرال که در برابر او قرار دارد ، عاشق یک زن نیواورلئان است که قصد قتل دارد. (PG-13) 2 ساعت. 8 دقیقه. 4 بعد از ظهر CMAX شنبه 9:55 p.m.

Man Demolition (1993) ★★ سیلوستر استالونه ، وسلی اسنیپس. پلیس برای گرفتن یک محکوم فراری در سال 2032 سان آنجلس ، یک افسر سابق زندانی را یخ زد. (ر) 1 ساعت. 54 دقیقه. دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر. OVA Thur. ساعت 9:30 بعد از ظهر. p>

اولاد 3 (2019) کبوتر کامرون ، صوفیا کارسون. مال و دوستانش وقتی بزرگترین چالش خود را با چالش روبرو می كنند هنگامی كه یك نیروی تاریك غیرقابل تحمل مردم آورادون را تهدید می كند. (NR) 1 ساعت. 46 دقیقه. 8 ص. p>

فرزندان 2 (2017) کبوتر کامرون ، کامرون بوویس. وقتی فشار برای اینکه کاملاً عالی شود ، برای مال خیلی زیاد می شود ، او به جزایر گمشده باز می گردد. او می فهمد که اوما ، دختر اورسولا ، به عنوان ملکه تصاحب شده است ، و اینکه باند وی در حال نهایی کردن برنامه هایی برای از بین بردن موانع است. (NR) 1 ساعت. 51 دقیقه. Despicable Me 3 (2017) ★★ صداهای استیو Carell ، کریستن ویگ. متحرک گروو که از لیگ آنتی ویروس پیروز شده است ، برای دیدار با برادر دوقلوی طولانی گمشده خود برای اولین بار به فریدنیا سفر می کند. خواهران و برادران به زودی خود را در یک اتحاد اضطراب پیدا می کنند تا بولتازار برت ، ستاره کودک سابق دهه 1980 را که قصد انتقام را دارد از بین ببرد. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. FX

چهارشنبه 5 بعد از ظهر FX چهارشنبه ساعت 11 بعد از ظهر FX شنبه 2:30 بعد از ظهر. p>

عروسی مقصد b> (2017) Alexa PenaVega، Jeremy Guilbaut. الی مدت زمان طولانی با زحمت برنامه ریزی عروسی مقصد خواهرش مندی را انجام داده است. وقتی مندی و نامزدش حضور پیدا نمی کنند ، الی و دوست پسر سابقش در حالی که به طرز وحشیانه ای سعی در جلوگیری از یک فاجعه داشتند ، دوباره به هم وصل می شوند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. ظهر

الماس برای همیشه b> (1971) an شان کانری ، جیل سنت جان. جیمز باند ، نماینده 007 ، جهان را از لیزر فضایی Blofeld و آمازونهای پوشیده از بیکینی بامبی و Thumper نجات می دهد. (PG) 1 ساعت. 59 دقیقه. EPIX جمعه 7:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

خاطرات یک زن سیاه دیوانه b> (2005) ★★ کیمبرلی الیز ، استیو هریس. یک زن باید زندگی خود را پس از آنکه شوهر 18 ساله‌ای ناگهان او را از خانه بیرون زد ، دوباره به زندگی خود بازگرداند. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. سه شنبه ساعت 9 بعد از ظهر. 6 p.m.

آیا درباره مورگان ها شنیدید؟ b> (2009) ★ هیو گرانت ، سارا جسیکا پارکر. زن و شوهر فرصتی برای ترمیم ازدواج فاسد کننده خود می گیرند ، هنگامی که پس از شاهد قتل ، ماموران فدرال آنها را در یک شهر کوچک وایومینگ مخفی می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 43 دقیقه. KCOP خورشید. 5 بعد از ظهر. p>

یک روز دیگر بمیرید b> (2002) ★★ پیرس بروسنان ، هالی بری. تیم های جیمز باند با یک عامل زیبا برای نبرد با یک تروریست و یک تاجر متمایل به سلطه جهانی هستند. (PG-13) 2 ساعت. 10 دقیقه. EPIX جمعه 10:15 p.m.

سخت با انتقام بمیرد (1995) ★★★ بروس ویلیس ، جرمی آیرونز. جان مک کلین که به حالت تعلیق درآمده است ، یک مغازه دار هارلم را برای کمک به متوقف کردن یک بمب گذار تروریستی معرفی می کند. (ر) 2 ساعت. 8 دقیقه. HBO سه شنبه ساعت 3 بعد از ظهر. HBO شنبه 2:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

معضل b> (2011) ★★ وینس وون ، کوین جیمز. به عنوان یک ارائه مهم ، شرکای تجاری از اینکه آیا به همکار و دوست خود می گوید همسر همسر را با یک پسر دیگر در بیرون دید ، ناراحت می شود. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. دوشنبه 3:40 دقیقه بعد از ظهر.

رقص کثیف b> (1987) ★★★ جنیفر گری ، پاتریک سویس. دختر نوجوان یک پزشک در تابستان سال 1963 با معلم رقص در یکی از اقامتگاه تفریحی Catskills تنگ می شود. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. رایگان> خورشید. 12:47 p.m.

منطقه 9 (2009) ★★★ Sharlto Copley ، جیسون کوپ. یک میدان عملیاتی برای شرکتی که تحت نظارت پناهندگان فرازمینی قرار دارد یک ویروس اسرارآمیز را آغاز می کند که شروع به تغییر DNA وی می کند. (ر) 1 ساعت. 51 دقیقه. SHOW

سه شنبه 10:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

آشفته b> (2007) ★★ شیعه لبائوف ، دیوید مورس. در بازداشت خانگی ، یک جوان مشکل دار مطمئن نیست که آیا همسایه وی واقعاً قاتل سریالی است یا اینکه ظن وی نتیجه خیال اسیر و بیش فعال است. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. TNT سه شنبه 3 بعد از ظهر. TNT چهارشنبه 3:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

هالیوود b> (1991)، مایکل جی فاکس ، جولی وارنر. جراح پلاستیک بالادستی در یک شهر یک پزشک جنوبی گیر می کند و عاشق یک محلی می شود. (PG-13) 1 ساعت. 43 دقیقه. خورشید. ساعت هفت بعد از ظهر. p>

سفر یک سگ b> (2019) ★★ صدای جاش گاد ، کاترین پرسکات. بیلی سگ در یک مزرعه میشیگان با صاحب محبوبش اتان و CJ – نوه جوان ایتان زندگی می کند. وقتی مادر CJ تصمیم گرفت او را از خانه دور کند ، بیلی دوباره به توله سگ تجدید می شود و به دنبال تلاش مادام العمر برای تماشای دختر می شود. (PG) 1 ساعت. 48 دقیقه. نشان می دهد خورشید. ساعت 2 بعد از ظهر. نشان می دهد 10:30 دقیقه بعد از ظهر.

Donnybrook (2018) ★★ جیمی بل ، فرانک گریلو. یک دریایی سابق ایالات متحده آمریکا برای شرکت در یک مبارزه شرور و برادری شرور که در آن برنده جایزه 100000 دلاری کسب می کند ، به رقابت می پردازد. (ر) 1 ساعت. 42 دقیقه TMC ظهر

دوپلگانگر b> (1993) rew درو بریمور ، جورج نیبرن. یکی از نویسندگان لس آنجلس ، هم اتاقی جدید خود را کشف می کند و معشوق را از او دو برابر شیطانی شیطانی خود فرار می کند. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه.

Dos Gallos en Palenque (1960) Eulalio González، Julián Pacheco. Un mexico y un venezolano compiten por el amor de una modelo famosa. (NR) 1 ساعت. 35 دقیقه. KWHY 8 p.m.

Double Dynamite (1951) ★★ فرانک سیناترا ، جین راسل. پاداش یک گزارشگر بانکی برای نجات زندگی یک کتابفروشی نشانگر کمبود در تغییر دوست دختر گوینده وی است. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه. TCM دوشنبه 9 بعد از ظهر. p>

کاهش اندازه b> (2017) ★★ مت دیمون ، کریستن ویگ. مرد پس از طی فرایندی برای کوچک کردن خود ، به جمع افراد مینیاتور می پیوندد. با آشنایی با همسایگان جدید و اطراف خود ، به زودی می آموزد که زندگی در یک حومه کوچک با مشکلات عظیم خود همراه است. (ر) 2 ساعت. 15 دقیقه. EPIX سه شنبه 12:35 p.m.

دکتر نه b> (1962) ★★★ شان کنری ، اورسولا آندرس. نماینده 007 یک دیوانه SPECTER را منحرف می کند تا راکت ها را از کیپ کاناوراور منحرف کند. (PG) 1 ساعت. 50 دقیقه. BBCA جمعه 3:30 بعد از ظهر. p>

دکتر Seuss ‘the Lorax (2012) ices صداهای دنی دیویتو ، اد هلمز. متحرک برای پیدا کردن یک مورد که او را به عنوان دختر آرزوهایش به پیروزی می رساند ، پسری در داستان یک موجود جنگلی زشت و ناپسند که برای محافظت از دنیای خود می جنگد ، در می یابد. (PG) 1 ساعت. 26 دقیقه. رایگان> شنبه ظهر

دکتر T & the Women (2000) ★★ ریچارد گر ، هلن هانت. یک متخصص زنان و زایمان مشهور عاشق یک طرفدار گلف می شوند ، زیرا همسرش در کودکی پشیمان می شود و دخترش برای عروسی خود آماده می شود. (ر) 2 ساعت. 1 دقیقه. EPIX دوشنبه 12:35 p.m.

عصبانی شوید b> (2011) ★★ نیکلاس کیج ، کهربا هرد. یک جنای وحشیانه از جهنم فرار می کند و با پلیس و یک شیطان شیطانی در مسیر او قرار می گیرد تا از قتل دخترش انتقام بگیرد و نوه خود را از فرقه گرایان خونخوار نجات دهد. (ر) 1 ساعت. 44 دقیقه. دوشنبه 3:30 دقیقه بعد از ظهر. TMC Thur. 9:40 p.m.

Dropa (2019) دیوید ماترانگا ، جیسون داگلاس. یک قاتل دولت برای ردیابی یک فرازمینی خطرناک از بازنشستگی خارج می شود. (NR) 1 ساعت. 41 دقیقه. TMC جمعه ساعت 4:45 بعد از ظهر. p>

Drumline (2002) ann نیک کان ، زوی سالدانا. جوانی از هارلم به گروه راهپیمایی دانشگاه جنوبی می پیوندد اما مدیر موسیقی و رهبر آن را متناقض می کند. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. VH1> خورشید. ساعت 4:30 بعد از ظهر. VH1 دوشنبه 1:30 p.m.

دو بری یک خانم بود b> (1943) ★★★ رد اسکلتون ، لوسیل توپ. یک پسر کلاب شبانه میکی را می لغزد و می بیند که او پادشاه فرانسه لوئیز شانزدهم است و با خواننده ای به نام مادام دو بری همراه است. (NR) 1 ساعت. 41 دقیقه. TCM چهارشنبه 3:15 p.m. برای کشف خودروی مفقود شده ، دو خودروی بیدار شده از خواب بیدار می شوند ، مواد مخدر آنها از بین رفته و هیچ خاطره ای از وقایع شب گذشته ندارند. (PG-13) 1 ساعت. 23 دقیقه. خورشید. ساعت 1:47 بعد از ظهر

E

چهار ستاره فیلم ، بازدید از Box Office ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d e f g h i j k l – m n o p q r s t u v w x y z

>

عقاب le Eye (2008) ★★ Shia LaBeouf، Michelle Monaghan. دو غریبه به زنی زن مرموز تبدیل می شوند که دوستان و خانواده خود را تهدید می کند و از فناوری برای کنترل اقدامات خود استفاده می کند. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. TNT 3 بعد از ظهر. TNT Thur. ساعت 12:30 بعد از ظهر p>

عید پاک تحت بسته بندی b> (2019) Fiona Gubelmann ، Brendan Penny. یک زن در کارخانه شکلات خانواده خود مخفی می شود تا دریابد که چرا فروش کم شده است. او با رئیس شکلات ، که ایده های جدیدی برای محصولات عید پاک دارد ، ملاقات می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. سه شنبه 4 ص. p>

آسان A b> (2010) ★★★ اما استون ، پن بدگلی. فرار یک دروغ کوچک سفیدپوست به یک نوجوان تمیز می آموزد که از آسیاب شایعات دبیرستان به نفع او استفاده کند. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. جمعه ساعت 7 بعد از ظهر. شنبه 5 پ.م.

دعا کنید عشق بخوانید b> (2010) ★★ جولیا رابرتز ، جیمز فرانکو. در مواجهه با چهارراه زندگی ، یک طلاق در تلاش برای تغییر زندگی و یافتن خوشبختی واقعی به ایتالیا ، هند و بالی سفر می کند. (PG-13) 2 ساعت. 20 دقیقه. خورشید. 4 بعد از ظهر OVA سه شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر. OVA چهارشنبه 4 ص. p>

بخور ، بازی ، عشق b> (2017) جن لیلی ، جیسون چرماک. دامپزشک دکتر کارلی مونرو مخفیانه عاشق دان ، صاحب پناهگاه سگها است. متأسفانه ، دن قرار است با دوست دختر پر زرق و برق خود ازدواج کند و به نیویورک نقل مکان کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 2 ص. p>

ادی عقاب b> (2016) ★★★ Taron Egerton، Hugh Jackman. با هدایت مربی عصیانگر و کاریزماتیک ، مایکل ادی ادواردز ، مربی اسکی انگلیس ، برای بازی های المپیک زمستانی 1988 در کلگری ، آلبرتا ، قطار می کند. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه.

Edge of Tomorrow (2014) ★★★ تام کروز ، امیلی بلانت. سربازی که در عمل کشته شد در یک حلقه زمانی گرفتار می شود که در آن او بارها و بارها آخرین جنگ خود را پشت سر می گذارد. با این حال ، هرچه او بیشتر دعوا کند ، به کشف چگونگی شکست دشمن بیگانه نزدیک تر می شود. (PG-13) 1 ساعت. 53 دقیقه. Thur. 9 بعد از ظهر SYFY جمعه 3 ص

ادوارد قیچیوراندز b> (1990) ★★★ جانی دپ ، وینونا رایدر. هنگامی که یک حومه شاد و فرخنده او را به خانه می آورد ، ایجاد ناتمام یک مخترع خالق مشهور می شود. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. Thur. 9 بعد از ظهر. آرم b> در جمعه 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

اسب سواری برقی b> (1979) ★★★ رابرت ردفورد ، جین فوندا. یک روزنامه نگار و یک ستاره رودو با یک اسب 12 میلیون دلاری که از تبلیغات لاس وگاس آزاد شد ، به یوتا گریختند. (PG) 2 ساعت. CMAX خورشید. 6:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

کارمند ماه b> (2006) ★★ دن کوک ، جسیکا سیمپسون. شانس تاریخ با یک صندوق دار زیبا جدید ، دو منشی فروشگاه را برای یک جایزه آرزو می کند. (PG-13) 1 ساعت. 43 دقیقه. TMC دوشنبه 8 بعد از ظهر. TMC سه شنبه 5 بعد از ظهر. p>

پایان روزها b> (1999) ★ آرنولد شوارتزنگر ، گابریل بایرن. یک پلیس سابق باید از زنی که شیطان انتخاب کرده است به عنوان مادر دجال محافظت کند. (R) 2 ساعت. خورشید. 3:12 p.m. خورشید. 10:53 p.m.

بازی اندر b> (2013) ★★ هریسون فورد ، آسا باترفیلد. یک جوان هدیه ای غیرمعمول را به نمایش می گذارد که وی را برای آموزش نظامی پیشرفته انتخاب می کند تا نیروهای زمین را در یک جنگ شدید علیه Formics ، مهاجمان بیگانه که قبلاً کره زمین را نابود کرده اند ، انتخاب کنند. (PG-13) 1 ساعت. 54 دقیقه. AMC> خورشید. 5:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

دشمن دولت b> (1998) ★★★ ویل اسمیت ، ژن هکمن. یک عملگر سابق NSA به قربانی بی گناه یک قتل سیاسی با انگیزه کمک می کند. (ر) 2 ساعت. 7 دقیقه. سه شنبه 5:45 بعد از ظهر. CMAX جمعه 11:45 p.m.

Eragon (2006) ★★ Ed Speleers ، جرمی آیرونز. کشف تخم اژدها یک پسر مزرعه فقیر را در مسیر سرنوشت خود قرار می دهد تا یک اژدها سوار شود و یک پادشاه شیطانی را شکست دهد. (PG) 1 ساعت. 43 دقیقه. HBO b> چهارشنبه 7:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

پاک کن b> (1996) ★★ آرنولد شوارتزنگر ، جیمز کان. یک مأمور برنامه محافظت از شاهد ، زنی را که از خائنانی که در زمینه دفاعی قصد فروش یک ابرهوا را دارند ، پنهان می کند. (ر) 1 ساعت. 55 دقیقه AMC سه شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر. AMC چهارشنبه 9:45 صبح.

هر روز b> (2018) ★★ Angourie Rice ، دادگستری اسمیت. دختری 16 ساله عاشق روحی مرموز است که هر روز در بدن متفاوت زندگی می کند. آنها به زودی با سخت ترین تصمیم زندگی خود روبرو می شوند زیرا واقعیت های دوست داشتن کسی که شخصیت متفاوتی است هر 24 ساعت یک بار شروع به گرفتن عوارض خود می کند. (PG-13) 1 ساعت. 35 دقیقه. ساعت 8:45 دقیقه بعد از ظهر.

خوب همه b> (2009) ★★ رابرت دنیرو ، درو بریمور. یک بیوه در یک سفر جاده ای برای ارتباط مجدد با هر یک از فرزندان بزرگسال خود قرار می گیرد ، سپس می یابد که زندگی آنها به دور از کامل نیست. (PG-13) 1 ساعت. 35 دقیقه. شنبه 10:30 بعد از ظهر. p>

قهرمان همه b> (2006) ★★ صداهای رابر راینر ، ویوپه گلدبرگ. متحرک پسری قبل از پایان بازی تصمیم گیری در سریال جهانی 1932 ، سفر بزرگی را برای بازگشت خفاش بیس بال بیبی روت آغاز می کند. (ح) 1 ساعت. 28 دقیقه. شنبه 5:56 دقیقه بعد از ظهر. p>

بانوی سابق b> (1933) ★★★ بت دیویس ، ژن ریموند. دیدگاه های زن آزاد شده در رابطه با ازدواج پس از حرکت با زنبور عسل خود به شدت تغییر می کند. (NR) 1 ساعت. 5 دقیقه. TCM Thur. 11:30 بامداد.

Expendables (2010) ★★ سیلوستر استالونه ، جیسون استاتهام. یک مزدور و افرادش می آموزند که تکلیف آنها برای براندازی یک دیکتاتور آمریکای جنوبی یک ماموریت انتحاری است. (ر) 1 ساعت. 43 دقیقه. جمعه 4 بعد از ظهر FXX شنبه 11:30 دقیقه بعد از ظهر. KVEA خورشید. ساعت هفت بعد از ظهر. p>

زنان گران قیمت b> (1931) ★ دولورس کاستلو ، وارن ویلیام. زن عاشق آهنگساز محاکمه مرد دیگری است. (NR) 1 ساعت. 2 دقیقه. TCM Thur. 4:45 صبح. p>

عصاره b> (2009) ★★ جیسون باتمن ، میلا کونیس. صاحب یک کارخانه عصاره طعم دهنده در پی یک حادثه دمدمی مزاحم در محل کار ، دچار یک سری بلایای شخصی و حرفه ای می شود. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. STARZ i> 6:18 دقیقه بعد از ظهر. p>

F

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

صورت / خاموش b> (1997) ★★★ جان تراولتا ، نیکلاس کیج یک عامل اف بی آی و هویت سوئیچ تروریست خشن. (ر) 2 ساعت. 18 دقیقه. IFC سه شنبه 12:45 بعد از ظهر IFC چهارشنبه 2:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

عدم امنیت b> (1964) ★★★ هنری فوندا ، والتر ماتائو. رئیس جمهور نمی تواند یک هواپیمای فرماندهی هوایی استراتژیک را که بطور تصادفی برای بمباران مسکو مهار شده بود متوقف کند. (NR) 1 ساعت. 51 دقیقه. جمعه ساعت 8 بعد از ظهر. KCET شنبه 4 بعد از ظهر.

Faith Under Fire: The Antoinette Tuff Story (2018) Toni Braxton ، Trevor Morgan. هنگامی که یک فرد مسلح مأیوس به یک مدرسه ابتدایی طوفان می کند ، آنتوانته توف از همدلی و ایمان خود برای متقاعد کردن او به تسلیم استفاده می کند. (NR) 1 ساعت. 25 دقیقه. زندگی b> در جمعه ساعت 10:33 بعد از ظهر. زندگی i> ساعت 2:34 دقیقه بعد از ظهر. زندگی i> 2 ص. p>

Fallaste Corazón (1970) Cuco Shenchez ، ژاکلین آندره. Una madre soltera se casa con un hombre pobre sólo para darle un apellido a su hijo pero esto desilusiona a su esposo. (NR) 1 ساعت. 45 دقیقه. KWHY

خورشید. 5 بعد از ظهر. p>

(2018) تیلور کول ، تایلر هینز. مدیر ایستگاه رادیویی یک شهر کوچک هنگامی که یک تاجر بازدیدکننده به نظر نمی رسد فراتر از صفحه رایانه لپ تاپ خود را مشاهده می کند ، مطابقت خود را ملاقات می کند. همه چیز تغییر می کند هنگامی که او او را برای شرکت در پخت و پز کارشناسی خود برای کمک به نجات ایستگاه تغییر می دهد. (NR) 2 ساعت. Thur. ظهر

خانواده خانوادگی b> (2015) ★★★ نیکول کیدمن ، جیسون باتمن. یک بازیگر زن و برادرش درباره ناپدید شدن اسرارآمیز والدینشان ، دو هنرمند اجرایی که به خاطر فریب و تفریحات دقیق خود شناخته شده اند ، تحقیق می کنند. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. Thur. 7:20 دقیقه بعد از ظهر.

جانوران خارق العاده و کجا آنها را پیدا کنید (2016) ★★★ ادی ردمیاین ، کاترین واترستون. Magizoologist Newt Scamander ، دو خواهر و یک نیروهای تاریک نبرد بدون Maj در حالی که موجودات جادویی را رها می کنند که در دنیای جادوگران سال 1926 نیویورک آزاد شدند. (PG-13) 2 ساعت. 7 دقیقه. ایالات متحده آمریکا b> در جمعه 2 ص. p>

چهار فانتزی b> (2005) ★★ ایوان گروفود ، جسیکا آلبا. بعد از اینکه یک مأموریت فضایی آنها را در معرض تابش کیهانی قرار دهد ، چهار نفر قدرت غیرمعمول کسب می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. 10:59 بعد از ظهر. AMC Thur. 1:30 p.m.

Fantastic Four (2015) ★ مایلز تلر ، مایکل ب. جردن. Cuatro astronautas desarrollan súper poderes después de quedar expuestos a una radiación cósmica، y Prometen ayudar پروتئین a la Tierra. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه KMEX خورشید. 9 بامداد. p>

فوق العاده چهار: ظهور گشت و گذار نقره ای b> (2007) ★★ ایوان گروفود ، جسیکا آلبا. رید ، سوزان ، جانی و بن با یک پیام رسان بین کهکشانی روبرو هستند که برای آماده سازی زمین برای تخریب وارد زمین شده است. (PG) 1 ساعت. 32 دقیقه. b> AMC> Thur. 11:30 بامداد.

Fantoche (1977) Joaquín Cordero ، Lilia Michel. un joven es testigo de la muerte de su mejor amigo en un akse automovilístico، y busca con paciencia vengarse. (NR) 1 ساعت. 28 دقیقه. KWHY 5 بعد از ظهر. p>

مد به خودت> (2020) کندریک سمپسون ، کت گراهام. پس از سه سال سازماندهی مجموعه های مد در یک مجله برتر ، لورن برای تبلیغات منتقل می شود و تصمیم می گیرد که در نهایت زمان آن رسیده که حوله را پرتاب کنید و به خانه بروید. (NR) 2 ساعت. 9 ص. p>

سریع و خشمگین b> (2009) ★★ وین دیزل ، پل واکر. به عقب در لس آنجلس ، Dom Torretto فراری و نماینده برایان O’Conner دوباره بر دشمنی خود دلجویی می کنند ، اما باید در مقابل دشمن مشترک به نیروهای خود پیوستند. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. شنبه. 9:45 p.m.

سریع و خشمگین ارائه می شود: هابز و شاو b> (2019) 2019 دواین جانسون ، جیسون استاتهام. لوک هابز ، وکیل هالکینگ با Deckard Shaw بدون عمل جبهه برای نبرد با یک سرباز سایبری افزایش یافته و دارای قدرت فوق بشری ، یک ذهن درخشان و یک بیماری زا کشنده کشنده می تواند نیمی از جمعیت جهان را از بین ببرد. (PG-13) 2 ساعت. 18 دقیقه. دوشنبه 10:35 دقیقه بعد از ظهر. HBO Thur. 4:40 p.m.

سریع و خشمگین: توکیو رانش b> (2006) ★★ لوکاس بلک ، زاکری Ty برایان. یک مسابقه دهنده خیابانی آمریکایی در ژاپن یک سبک جدید جالب و خطرناک را می آموزد و با یک قهرمان محلی که با یاکوزا ارتباط دارد ، سر به سر می رود. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر p>

سریع رنگ b> (2018) گوگو مباحا-راو ، لورن Toussaint. یک زن با توانایی های فوق طبیعی که با نیروهای مرموز شکار می شود باید فرار کند. با رفتن به هیچ جای دیگر ، او به خانواده فرهیخته خود و خانه ای که سالها پیش رها کرده بود باز می گردد. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. خورشید. 6:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

سریعتر b> (2010) ★★ دواین جانسون ، بیلی باب تورنتون. یک پلیس جانباز و یک قاتل یک محکوم سابق را که قصد دارد از قاتلان برادرش انتقام بگیرد ، دنبال می کند. (ر) 1 ساعت. 38 دقیقه. دوشنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر TMC Thur. 8 ص. p>

سود سهام کوچک پدر b> (1951) ★★★ اسپنسر تریسی ، جوآن بنت. پدر می شنود که دختر در این عاقبت از پدر عروس باردار است. (NR) 1 ساعت. 22 دقیقه KVCR چهارشنبه 10 p.m.

مورد علاقه b> (2018) ★★★ اولیویا کلمن ، راشل ویز. در اوایل قرن 18 میلادی انگلیس ، یک ملکه ضعیف تاج و تخت را اشغال می کند و دوست نزدیک وی لیدی سارا به جای او کشور را اداره می کند. وقتی خدمتکار جدید ابیگیل وارد می شود ، جذابیت او را به سارا منتقل می کند. (R) 2 ساعت. CMAX خورشید. 8 بعد از ظهر CMAX Thur. 10:55 دقیقه بعد از ظهر. p>

زن b> (1933) ★★ روت Chatterton ، جورج برنت. رئیس جمهور شرکت اتومبیل ، دست راست خود را با روند حذف پیدا می کند. (NR) 1 ساعت. 5 دقیقه. TCM Thur. 8:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

Femme Fatale (2002) ★★ Rebecca Romijn-Stamos ، آنتونیو Banderas. یک زن پس از دزدی 10 میلیون دلار الماس ، از دو همدست خشن خود عبور می کند. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. چهارشنبه 2:05 بعد از ظهر. CMAX شنبه 10:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

فردیناند b> (2017) ★★★ صداهای جان سینا ، کیت مک کینون. متحرک هنگامی که مقامات او را به اسیران سابقش بازگردانند ، وجود آرامش گاو در حال سقوط است. با کمک یک بز خردسال و سه جوجه تیغی ، گاو غول پیکر اما ملایم قبل از ملاقات با یک گور گاو باید راهی برای فرار پیدا کند. (PG) 1 ساعت. 48 دقیقه. شنبه 10 صبح.

جشنواره اکسپرس b> (2003) ★★★ جانیس جوپلین ، مردگان سپاسگزار. Grateful Dead ، جانیس جوپلین ، گروه موسیقی و سایر موسیقی دان ها در تابستان سال 1970 در تور راه آهن کانادا حرکت می کنند. (R) 1 ساعت. 30 دقیقه. AXS خورشید. ساعت 8 بعد از ظهر. p>

مرد کمی خوب b> (1992) ★★★ تام کروز ، جک نیکلسون. وکلای نیروی دریایی از دو تفنگدار دریایی متهم به قتل شخصی در ایستگاه دریایی در خلیج گوانتانامو ، کوبا دفاع می کنند. (ر) 2 ساعت. 18 دقیقه دوشنبه 8 بعد از ظهر SUND سه شنبه 1 بامداد. سه شنبه 5 p.m.

Fierecilla (1951) Rosita Arenas ، Eduardo Noriega. un minero halla una rica veta de oro y lleva a su hija a la mina donde crece como fierecilla en la montaña. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه. KWHY 9 صبح.

پنجاه سایه تیره تر b> (2017) ★★ داکوتا جانسون ، جیمی درنان. چهره های سایه دار از گذشته کریستین گری تهدید می کنند که عاشقانه اش را با Anastasia Steele نابود کنند. (ر) 1 ساعت. 58 دقیقه. E> خورشید. 5 پ.م.

Fifty Shades Freed (2018) ★ داکوتا جانسون ، جیمی درنان. کریستین گری و همسر جدیدش ، آناستازیا ، با اعتقاد بر این که چهره های سایه دار از گذشته را پشت سر گذاشته اند ، کاملاً پذیرای ارتباط غیرقابل توصیف آنها هستند – تا اینکه وقایع شوم شروع به خراب کردن پایان شاد خود قبل از شروع حتی می کنند. (ر) 1 ساعت. 45 دقیقه. E> خورشید. 7:30 p.m.

پنجاه سایه خاکستری b> (2015) ★★ داکوتا جانسون ، جیمی درنان. یک دانشجوی بی تجربه دانشگاه با یک تاجر کنترل کننده رابطه جنسی جسورانه را آغاز می کند که پیشرفت جنسی آنها مرزهای درد و لذت را تحت فشار قرار می دهد. (ر) 2 ساعت. 5 دقیقه. E> خورشید. 2:30 بعد از ظهر. p>

با خانواده من دعوا کنید b> (2019) ★★★ فلورانس پوگ ، لنا هری. پیج در یک خانواده کشتی گیر سخت و گره خورده متولد می شود ، فرصتی یک بار در طول زندگی برای امتحان کردن WWE بدست می آورد. سفر او باعث می شود تا به جهانیان ثابت كند كه آنچه او را متفاوت می كند همان چیزی است كه می تواند او را به یك ستاره تبدیل كند. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. EPIX دوشنبه 6:05 بعد از ظهر. EPIX سه شنبه 10:10 دقیقه بعد از ظهر. p>

پیدا کردن Forrester (2000) an شان کانری ، راب براون. هنگام تحصیل در یک مدرسه دبیرستان ، یک نویسنده مشتاق با یک نویسنده منتخب که مربی او می شود دوست می شود. (PG-13) 2 ساعت. 13 دقیقه. EPIX سه شنبه 5:40 p.m.

باشگاه اول زنان b> (1996) ★★★ گلدی هاون ، بت میدلر. سه نفر از دوستان 50 ساله دانشگاه پس از رها كردن همسرانشان برای زنان جوان ترك انتقام خود را كردند. (PG) 1 ساعت. 42 دقیقه. خورشید. 1:30 p.m.

Fist Fight (2017) ★★ Charlie Day، Cube Ice. مردی ناراضی که از کار تدریس خود به دلیل از دست دادن خونسردی خود ، اخراج شده است ، همکار دیگری را که از او خنجر خورده بود به چالش می کشد پس از مدرسه (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. TBS b> خورشید. 10:30 دقیقه بعد از ظهر. TBS دوشنبه 1 بعد از ظهر. p>

تختخوابها b> (2017) ★ الن پیج ، دیگو لونا. پنج دانشجوی پزشکی ، تجربه های نزدیک به مرگ را به دست می آورند تا به راز آنچه در آنسوی حواشی زندگی نهفته است ، بینش دهند. هرچه آزمایشات آنها خطرناک تر شود ، هرکدام باید با عواقب ماوراء الطبیعه سفر به طرف مقابل روبرو شوند. (PG-13) 1 ساعت. 48 دقیقه. جمعه 11:30 دقیقه بعد از ظهر. FXX شنبه ساعت 7 بعد از ظهر. p>

تلنگر آن عاشقانه b> (2019) جولی گونزالو ، تایلر هینز. با شکوفه های بهاری ، نردبان های خانه رقیب خود را در حال بازسازی دو طرف دوبلکس می دانند. در حالی که آنها سعی می کنند هر قدم در کنار یکدیگر کار خود را انجام دهند ، سهام نوسازی بیشتر می شود و یک عاشقانه قدیمی دوباره تجدید می شود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 6 p.m.

Footloose (2011) ★★ کنی ورمالد ، جولیان هاف. یک نوجوان سرکشگر با به چالش کشیدن ممنوعیت شهر با صدای بلند موسیقی و رقص ، عصبانیت یک روحانی بسیار محبوب را تحریک می کند. (PG-13) 1 ساعت. 53 دقیقه. 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

فقط برای چشمان شما b> (1981) ★★★ راجر مور ، دسته گل کارول. مأمور 007 آلپ را اسکی می کند ، در یونان پوست می زند و با دختر یک مأمور کشتار جاسوس را شکار می کند. (PG) 2 ساعت. 7 دقیقه. BBCA جمعه 7 بامداد. EPIX جمعه 12:15 بعد از ظهر. BBCA شنبه 3 بعد از ظهر. p>

سیاره ممنوعه b> (1956) ★★★★ والتر پیجون ، آن فرانسیس. یک فضانورد و خدمه در 2200 در Altair-4 فرود آمدند و یک پزشک دیوانه ، دختر او و روبی روبات را پیدا کرد. (ح) 1 ساعت. 38 دقیقه. TCM سه شنبه ظهر

فراموش کردن سارا مارشال b> (2008) ★★★ جیسون سگل ، کریستن بل. در هاوایی که در تلاش است تا یک شکست بزرگ را بدست آورد ، یک نوازنده با معشوق سابق خود و دوست پسر جدیدش روبرو می شود. (ر) 1 ساعت. 52 دقیقه. رایگان> خورشید. 11:20 p.m.

ویرجین 40 ساله b> (2005) ★★★ استیو کارل ، کاترین کینر. سه همکار ناکارآمد برای کمک به دوست تازه کار خود از دست می دهند که بی گناهی جنسی خود را از دست می دهند. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. دوشنبه 8 ص. p>

47 رونین b> (2013) ★★ کیانو ریوز ، هیرویوکی سانادا. چهل و هفت سامورایی بدون رهبر باید برای کمک به شکست یک صاحب خیانتکار که استاد خود را به قتل رساند و آنها را تبعید کند ، به یک خون آشام مخلوط شود. (PG-13) 1 ساعت. 59 دقیقه. TNT i> 5:30 بعد از ظهر. TNT چهارشنبه 10 ص. p>

Foxfire (1996) ★★ هدی بروس ، آنجلینا جولی. یک فرد مرموز خارجی چهار دانش آموز مدرسه را ترغیب می کند تا در مقابل معلم زیست شناسی که از آنها سوءاستفاده جنسی می کند انتقام بگیرند. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. EPIX Thur. 6:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

فردی در مقابل جیسون b> (2003) ★★ رابرت انگلوند ، کن کرزنگر. نوجوانان در وسط نبرد بین تیغ ​​تیغی فرد و قاتل نقاب دار جیسون گرفتار می شوند. (ر) 1 ساعت. 37 دقیقه Thur. 5:38 p.m.

فرکانس b> (2000) ★★★ دنیس قوید ، جیم کاویزل. یک پلیس پس از برقراری ارتباط رادیویی با پدرش ، آتش نشانی که 30 سال زودتر درگذشت ، سعی می کند گذشته را تغییر دهد. (PG-13) 1 ساعت. 57 دقیقه. Thur. ساعت 4:10 بعد از ظهر. p>

جمعه b> (1995) ★★★ Cube Ice، Chris Tucker. یکی از ساکنین مرکز لس آنجلس در جنوب مرکزی با یک کف دست که به یک فروشنده مواد مخدر بدهکار است ، در ایوان جلوی خود آویزان شده است. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. چهارشنبه ساعت 8 بعد از ظهر. PARMOUNT Thur. ساعت 2 بعد از ظهر. p>

جمعه بعد بعدی b> (2002) ★ Cube Ice، Mike Epps. کریگ و روز به عنوان محافظ امنیتی کار می کنند و به سارق می پردازند که هدایای کریسمس خود را دزدیده است. (ر) 1 ساعت. 22 دقیقه. Thur. ظهر PARMOUNT Thur. 10 ص. p>

دوستان با مزایا b> (2011) ★★★ جاستین تیمبرلیک ، میلا کونیس. دوستان به طور ساده لوحانه بر این باورند که اضافه کردن رابطه جنسی به روابط آنها عوارضی را در پی نخواهد داشت. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. STARZ سه شنبه 7:09 p.m.

از طلوع تا غروب 3: دختر جلاد b> (2000) ★★ آرا سلی ، مارکو لئوناردی. دختر یک اعدام کننده در سفری که منجر به خون آشام ها می شود ، به یک قانون قانونی که از مرگ فرار کرده است می پیوندد. (ر) 1 ساعت. 34 دقیقه TMC ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر. یک سارق بانکی که به سمت مأخذ مکزیکی رفته بود به نوار ای که اغلب توسط ارواح مکرر می شود ، می رود ، جایی که او به یک خون آشام تبدیل شده است. (ر) 1 ساعت. 28 دقیقه. TMC i> 1 بامداد. p>

از دوست تا نامزد b> (2019) Jocelyn Hudon ، Ryan Paevey. وقتی بهترین دوست یک زن دبیرستانی از او خواسته می شود برای برنامه ریزی عروسی خود با دختری که مخفیانه از آن بیزار است ، کمک کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. هال i> 4 ص. p>

از روسیه با عشق b> (1963) an شان کنری ، دانیلا بیانیچی. نماینده 007 با زیبایی روسی در استانبول ، پیاده در نقشه SPECTRE برای قتل او قرار دارد. (PG) 1 ساعت. 58 دقیقه. بی بی سی b> جمعه 6 p.m.

از زمین تا ماه b> (1958) ★★ جوزف كوتن ، جورج سندرز. رقبای صنعتی ، یک خدمه و یک دختر متهم سوار موشکی شدند که توسط توپ در سال 1868 فلوریدا پرتاب شد. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه. TCM سه شنبه 7:15 دقیقه بعد از ظهر.

The Runner (2018) ★★ هیو جکمن ، ورا فارمیگا. گری هارت ، دموکرات ، تا زمان ادعاهای مطرح شده در انتخابات ریاست جمهوری ، نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری سال 1988 می شود روابط زناشویی تبلیغات انتخاباتی او را متوقف می کند. (ر) 1 ساعت. 53 دقیقه. STARZ

سه شنبه 1:50 p.m.

کت فلزی کامل b> (1987) ★★★ متیو مودین ، ​​آدام بالدوین. یک تفنگدار دریایی و همراهانش آموزش ابتدایی را زیر یک گروهبان مته سادیست تحمل می کنند و در حمله تات در سال 1968 می جنگند. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. IFC شنبه 6:15 بعد از ظهر. IFC خورشید. ساعت 2 بعد از ظهر. p>

خشمگین 7 (2015) ★★★ وین دیزل ، پل واکر. یک مأمور دولت آرام صحبت می کند تا در ازای کمک آنها برای نجات یک هکر رایانه ربوده شده ، به Dominic Toretto و باند وی کمک کند تا دشمن خطرناکی را از بین ببرند. (PG-13) 2 ساعت. 17 دقیقه. FX

جمعه 5 پ.م.

G

چهار فیلم ستاره ، Box Office بازدید می شود ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d / a> – e f g h i j k – – l m n o پ q r s t u v w x y z

GI جو: قصاص b> (2013) ★★ دوین جانسون ، بروس ویلیس. G.I. تیم جو هم با COBRA و هم از جانب دولت ایالات متحده با تهدید روبروست. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. دوشنبه 4 بعد از ظهر.

گاتاکا b> (1997) ★★★ اتان هاوک ، اوما تورمن. فراموشی در فرضیه هویت یک شهروند مهندس ژنتیک در یک طرح پیچیده و خطرناک شرکت می کند. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. 4:40 بعداز ظهر (NR) 1 ساعت. 33 دقیقه. دوشنبه 1 بعد از ظهر TMC Thur. 6:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

نبوغ در محل کار b> (1946) ★ والی براون ، آلن کارنی. دو کارآگاه رادیویی اثبات کردند که یک جرم شناس کبرا است. (NR) 1 ساعت. 1 دقیقه. TCM جمعه 1 ص. p>

سخت شوید b> (2015) ★★ ویل فرل ، کوین هارت. مدیر زندان یک صندوق پرچین ، از یک تاجر سیاه پوست – که هرگز در زندان نبوده است – می خواهد او را برای زندگی در پشت میله های زندان آماده کند. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. TBS خورشید. 5 پ.م.

Rost Ghost: Spirit of Vengeance (2011) ★ نیکلاس کیج ، ادریس البا. هنگامی که اعضای یک کلیسای مخفی او را استخدام می کنند تا پسری را از شیطان نجات دهد ، جانی بلاز فرصتی برای رهایی از شر نفرین Ghost Rider برای همیشه می گیرد. (PG-13) 1 ساعت. 36 دقیقه. STARZ i> خورشید. 12:43 p.m.

Ghostbusters (1984) ★★★ Bill Billy Murray، Dan Aykroyd. چهار مأمور تحقیقات ماوراء الطبیعه مسلح با بسته های پروتون ، در نیویورک با ارواح گمراه کننده نبرد می کنند. (PG) 1 ساعت. 47 دقیقه. خورشید. 2 بعد از ظهر CMT خورشید. 9 بعد از ظهر p>

Ghostbusters (2016) ★★ ملیسا مک کارتی ، کریستن ویگ. چهار زن مسلح با بسته های پروتون و نگرش فراوان ، چهار زن را برای یک نبرد حماسی آماده می کنند زیرا ارواح بد گنده در نیویورک شروع به ویرانی می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 57 دقیقه. دوشنبه 5 بعد از ظهر FX سه شنبه 3 ص. p>

Ghostbusters II (1989) ★★ بیل موری ، دن آیررود. اکنون متخصصان پاراپسیکولوژی سعی دارند نیویورک را از لجن صورتی ناشی از استرس خلاص کنند. (PG) 1 ساعت. 48 دقیقه. خورشید. ساعت 4:30 بعد از ظهر. CMT خورشید. 11:30 p.m.

دختر در قطار b> (2016) ★★ امیلی بلانت ، هیلی بنت. علی رغم مبارزات خود با از دست دادن حافظه ، یک فرد الکلی هوادار سعی می کند به پلیس کمک کند تا رمز و راز یک زن مفقودالاثر را که خانه خود را در حالی که هنگام قطار در حال گذر از آن روزانه می گذرد ، حل کند. (ر) 1 ساعت. 52 دقیقه. سه شنبه ساعت 7 بعد از ظهر. p>

دختر با خال کوبی اژدها b> (2011) ★★★ دانیل کریگ ، رونی مارا. یک روزنامه نگار ننگین و یک بازپرس یک شرکت امنیتی برای قتل 40 ساله تحقیق می کند. (ر) 2 ساعت. 38 دقیقه. STARZ i> 2:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

دختر ، قطع شد b> (1999) ★★ وینونا رایدر ، آنجلینا جولی. زن جوانی که دارای اختلال شخصیت مرزی است به مدت 18 ماه در یک موسسه روانی دهه 1960 می ماند. (ر) 2 ساعت. 7 دقیقه. TMC> خورشید. 5:50 بعد از ظهر. TMC شنبه. ظهر

دوست دختران b> (1978) ★★ ملانیا مایرون ، آنیتا اسکینر. یک عکاس چاق پس از بیرون آمدن بهترین دوستش در منهتن به تنهایی. (PG) 1 ساعت. 28 دقیقه TCM i> ساعت 8:45 بعد از ظهر.

سفر دختران b> (2017) Hall سالن رجینا ، ملکه لطیفه. چهار بهترین دوست برای جشنواره اسانس سالانه به نیواورلئان سفر می کنند. در طول راه ، آنها خواهر و برادرهای خود را دوباره به دست می آورند و با انجام رقص ، نوشیدن ، دعوا و عاشقانه به اندازه کافی می توانند طرف وحشی خود را کشف کنند تا Big Easy را سرخ کند. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. شنبه 2:30 دقیقه بعد از ظهر. FX شنبه ظهر

به دنبال آن بروید! b> (2010) ★★ Aimee Garcia، Al Bandiero. یک نوجوان مکزیکی-آمریکایی در شیکاگو با انتظارات خانواده خود از او و تمایل خودش به رقصنده مبارزه می کند. (PG-13) 1 ساعت. 30 دقیقه CMAX سه شنبه 1:10 p.m.

Godzilla (2014) ★★ Aaron Taylor-Johnson، Ken Watanabe. گودزیلا ، پادشاه هیولا ، برای مبارزه با دشمنان گسترده و بدخواهی که در راکتورهای یک کارخانه هسته ای تغذیه می کنند و اکنون بشر را با نابودی کامل تهدید می کند ، تشکیل شده است. (PG-13) 2 ساعت. 3 دقیقه. TNT دوشنبه 5:15 بعد از ظهر. TNT دوشنبه ساعت 10:30 بعد از ظهر. TNT شنبه 5:30 بعد از ظهر. p>

گودزیلا b> (1954) ★★ تاکاشی شیمورا ، ماموکو کوچی. پس از آنکه بمب اتمی آن را از خواب چند قرن خود بیدار کرد ، یک تیرانداز آتش نشانی از ژاپن وحشت می کند. (NR) 1 ساعت. 38 دقیقه. TCM سه شنبه 1:45 p.m.

گودزیلا: پادشاه هیولا b> (2019) ★★ کایل چندلر ، ورا فارمیگا. هنگامی که گودزیلا توانا با مترا ، رودان و سه هیولا شاه غوروراه برخورد کرد ، وجود بشریت در تعادل قرار دارد. (PG-13) 2 ساعت. 12 دقیقه. خورشید. 5:40 p.m.

GoldenEye (1995) ★★★ Pierce Brosnan ، Sean Bean. سرقت یک سلاح مخفی نماینده 007 را به روسیه می فرستد ، جایی که یک برنامه نویسان رایانه ای به او کمک می کند تا گروهی را که سابقاً مرده است ، ردیابی کند. (PG-13) 2 ساعت. 10 دقیقه. EPIX Thur. 10 ص. p>

گلدفینگر b> (1964) an شان کانری ، گرت فروب. نماینده 007 یک استون مارتین را هدایت می کند ، به Oddjob می رود و با طرح گلدفینجر برای سرقت فورت ناکس می جنگد. (PG) 1 ساعت. 52 دقیقه. EPIX Thur. 8 بعد از ظهر. BBCA جمعه 8:30 بعد از ظهر. p>

دختر رفته است b> (2014) ★★★ بن افلک ، روزاموند پیک. یک مرد گزارش می دهد که همسرش در پنجمین سالگرد عروسیشان گم شده است ، اما پرتره عمومی اتحادیه سعادتمندی آنها تحت فشار پلیس و دیوانگی رو به رشد رسانه ها شروع به فروپاشی می کند. (ر) 2 ساعت. 29 دقیقه FXX سه شنبه ساعت 11 صبح. FXX چهارشنبه ساعت 8:30 بامداد.

پسران خوب b> (2019) ★★ یعقوب ترمبلی ، کیت ال ویلیامز. مکس 12 ساله با امید به یادگیری نحوه بوسه ، تصمیم به استفاده از پهپاد پدر خود برای جاسوسی در دختران نوجوان در کنار خود گرفت. وقتی مکس هواپیمای بدون سرنشین را از دست می دهد ، او به همراه دو بهترین دوست خود به مدرسه می رود و طرحی را برای بازگرداندن آن قبل از پدرش پیدا می کند. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. Thur. 8 ص. p>

دختر خوب b> (2002) ★★★ جنیفر آنیستون ، جیک گیلنهاال. یک همسر کوچک در تگزاس که می خواهد بیشتر از زندگی زندگی کند ، با یک همکار جدید که مانند هولدن کالولفیل از The Catcher in Rye عمل می کند ، عصبانی می شود. (ر) 1 ساعت. 33 دقیقه. AUD چهارشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر AUD Thur. ظهر

خوش شانس چاک b> (2007) ★ دین کوک ، جسیکا آلبا. پس از ملاقات با زن رویاهای خود ، دندانپزشک باید راهی برای شکستن نفرین پیدا کند که باعث می شود هرکدام از دوستداران سابق خود عشق واقعی با دوست پسر بعدی خود پیدا کنند. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. دوشنبه 10 ص. p>

یک عیاشی خوب قدیمی و مد روز b> (2011) ★ جیسون سودیدیس ، آزمایشگاه تایلر. بعد از اینکه خانواده وی تصمیم گرفتند املاک Hamptons خود را بفروشند ، یک مرد و دوستانش پایان سالن بازی های تابستانی خود را با یک تکه بزرگ جشن می گیرند. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. EPIX خورشید. 5:15 دقیقه بعد از ظهر.

شکار خوب میل b> (1997) ★★★ مت دیمون ، رابین ویلیامز. یک درمانگر ، ریاضیدان و نژاد کلاس کار برای روح یک سرایدار با ضریب هوشی نبوغ می رود. (ر) 2 ساعت. 6 دقیقه. نشان می دهد خورشید. 7:45 دقیقه بعد از ظهر. نشان می دهد خورشید. ساعت 3:50 بعد از ظهر. SHOW دوشنبه 3:30 دقیقه بعد از ظهر. نشان می دهد جمعه ساعت 4:10 بعد از ظهر. نشان می دهد

شنبه 2:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

جایزه بزرگ b> (1966) ★★★ جیمز گارنر ، اوا ماری سنت. زندگی شخصی رانندگان فرمول یک بر عملکرد آنها در مدار اروپا تأثیر می گذارد. (NR) 2 ساعت. 59 دقیقه. TCM شنبه 10:45 p.m.

گریس b> (1978) ★★★ جان تراولتا ، اولیویا نیوتن-جان. Nice Sandy و Greaser Danny سعی می کنند در دبیرستان 1950 خود مانند یکدیگر باشند. (PG) 1 ساعت. 50 دقیقه. VH1 جمعه ساعت 11 بامداد. VH1 شنبه 2:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

مورگان بزرگ b> (1946) ★★ فرانک مورگان ، ایلانور پاول. نمایش های موسیقی و موضوعات کوتاه این داستان از تلاش ناخوشایند یک بازیگر برای تهیه فیلم را برجسته می کند. (NR) 57 دقیقه. TCM چهارشنبه ساعت 9 صبح.

بزرگترین نمایشگر b> (2017) ★★ هیو جکمن ، زک افرن. P.T. بارنوم تصور بی حد و حصر خود را برای ایجاد سیرک بارنوم و بیلی در دهه 1800 تلقین می کند. با داشتن اعداد موسیقی ، نوازندگان عجیب و غریب و نمایش های جسورانه ، تماشای شگفت انگیز جهان را با طوفان می برد تا به بزرگترین نمایش روی زمین تبدیل شود. (PG) 1 ساعت. 45 دقیقه. جمعه 8 بعد از ظهر FX جمعه 10 ص. p>

حریص b> (1994) ★★ مایکل جی فاکس ، کرک داگلاس. ورثه های ریالی یک خواهرزاده می فرستند تا ادعای خود را در مورد ثروت قراضه ی دایی که باعث عصبی شدن آنها می شود ، نجات دهند. (PG-13) 1 ساعت. 53 دقیقه. 5:21 ص.m. p>

کتاب سبز b> (2018) ★★★ Viggo Mortensen، Mahershala Ali. یک تندرست ایتالیایی-آمریکایی و یک پیانیست آفریقایی-آمریکایی هنگام سفر یک سفر جاده ای از طریق South Deep در سال 1962 با نژادپرستی و خطر مواجه هستند. (PG-13) 2 ساعت. 10 دقیقه. نشان می دهد ساعت 10 صبح. ساعت 6:20 بعد از ظهر. p>

شاخ سبز b> (2011) ★★ ست روگن ، جی چو. وارث یک ثروت روزنامه ، با یک کارمند شرکت ماهر درگیر نیروها می شود تا یک ارباب قدرتمند جنایتی در لس آنجلس را به عدالت برساند. (PG-13) 1 ساعت. 59 دقیقه. Thur. ساعت 8:44 دقیقه بعد از ظهر. ENCORE Thur. 10:47 p.m.

فانوس سبز b> (2011) ★★ رایان رینولدز ، بلیک لیلی. یک خلبان آزمایشی اولین انسانی است که به گروهی از رزمندگان قسم خورد که برای حفظ صلح و عدالت در سراسر جهان سوگند می خورند. (PG-13) 1 ساعت. 54 دقیقه. Thur. ساعت 9 بعد از ظهر. p>

سالهای سبز b> (1946) ★★★ چارلز کوبورن ، تام دریک. یتیم اسکاتلندی ، با هدایت پدر بزرگ پدربزرگش ، به یک جوان عاشق تبدیل می شود. (NR) 2 ساعت. 7 دقیقه. TCM دوشنبه 12:45 p.m.

The Grey (2012) ★★★ لیام نیسون ، فرانک گریلو. بسته ای از گرگ های گرسنه ، بازماندگان یک سقوط هواپیما را دنبال می کنند ، که برای یافتن تمدن ، در بیابان آلاسکا در حال گشت و گذار هستند. (ر) 1 ساعت. 57 دقیقه. دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر. ENCORE دوشنبه 7 ص. p>

Grindhouse ارائه می دهد: اثبات مرگ b> (2007) ★★★ Kurt Russell، Rosario Dawson. یک بدلکار جانباز از اتومبیل خود برای دزدی و کشتن زنان جوان مظنون در جنوب استفاده می کند. (NR) 1 ساعت. 54 دقیقه. IFC دوشنبه 11:30 دقیقه بعد از ظهر. IFC سه شنبه 6:45 صبح.

Grindhouse ارائه می دهد: ترور سیاره (2007) ★★★ رز مک گویان ، فردی رودریگز. یک رقصنده یک پا و دوست داشتنی سابق او با دیگر بازماندگان خود به نیروهای خود می پیوندند تا با گروهی از زامبی های گوشتخوار گوشتی که به شهر تگزاس خود حمله می کنند نبرد کنند. (ر) 1 ساعت. 26 دقیقه. IFC

شنبه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

رشد فزاینده (2010) ★ آدام سندلر ، کوین جیمز. دوستان و هم تیمی های سابق می آموزند که سن آنها لزوماً بلوغ مساوی نیست وقتی آنها برای ادای احترام به یاد مربی بسکتبال خود بازگردند. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه. رایگان ساعت 8:30 بعد از ظهر. رایگان i> سه شنبه 6:30 بعد از ظهر. p>

مسابقه کینه b> (2013) ★★ رابرت دنیرو ، سیلوستر استالونه. یک مروج بوکس به دو بوکسور رقیب این فرصت را می دهد که برای یک دوره نهایی از بازنشستگی خارج شوند. (PG-13) 1 ساعت. 53 دقیقه CMAX 11:50 p.m.

Old Grumpier (1995) ★★ Jack Lemmon، Walter Matthau. عروسی فرزندانشان و ورود یک چشم انداز رمانتیک ، مناقشه های بازنشسته مینسوتا جان و مکس را بازگو می کند. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. سه شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر. POP چهارشنبه ظهر

پیرمردهای ناخوشایند b> (1993) ★★ جک لمون ، والتر ماتائو. همسایگان مینسوتا هنگامی که برای همان بیوه سقوط می کنند ، یک دشمنی 10 ساله به وجود می آورند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. سه شنبه 3 بعد از ظهر. POP چهارشنبه ساعت 2:30 بامداد. p>

نگهبانان کهکشان b> (2014) ★★★ کریس پرات ، زوی سالدانا. یک ماجراجو فضایی پس از اینکه دزد یک گوی را که توسط یک شرور خیانتکار طاغوت می شود ، تبدیل به معدن شکارچیان فضایی می کند ، اما بعد از اینکه قدرت واقعی گوی را کشف کرد ، باید راهی برای متحد کردن چهار رقیب ragtag برای نجات جهان پیدا کند. (PG-13) 2 ساعت. 1 دقیقه. رایگان> شنبه 11:20 p.m.

نگهبانان Galaxy Vol. 2 (2017) ★★★ کریس پرات ، زوی سالدانا. این تیم تلاش می کند تا خانواده جدید خود را در کنار هم نگه دارد ، زیرا سعی می کند رمز و راز پدر و مادر واقعی پیتر کوئل را در مناطق بیرونی کهکشان پرده بریزد. (PG-13) 2 ساعت. 15 دقیقه TNT 6 بعد از ظهر. p>

افراد مسلح b> (2015) ★★ شان پن ، ادریس البا. یک سرباز سابق نیروهای ویژه که دارای PTSD است سعی می کند با معشوق دیرینه خود ارتباط برقرار کند ، اما ابتدا باید فهمید چه کسی او را می خواهد مرد … و چرا. (ر) 1 ساعت. 55 دقیقه. جمعه 3:05 دقیقه بعد از ظهر.

H

چهار فیلم ستاره ، Box Office بازدید شد ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d / a> – e f g h i j k – – l m n o پ q r s t u v w x y z

Hacksaw Ridge (2016) ★★ اندرو گارفیلد ، سام وورتینگتون. در طول نبرد اوکیناوا در جنگ جهانی دوم ، پزشکان آمریکایی ارتش دزموند داوس با شلیک گلوله ها ، نارنجک ها و تک تیراندازها در حالی که به صورت یک نفره مجروحان را از پشت خطوط دشمن تخلیه می کردند. (ر) 2 ساعت. 19 دقیقه. FXX

خورشید. 1:05 دقیقه بعد از ظهر.

تار مو b> (2007) ★★★ جان تراولتا ، نیکی بلونسکی. در دهه 1960 در بالتیمور ، یک نوجوان غول پیکر پس از کسب یک جایزه در یک برنامه رقص محلی به نام The Corny Collins Show ، یک مشهور یک شبه پیدا کرد. (PG) 1 ساعت. 55 دقیقه. جمعه ساعت 11:30 بعد از ظهر. شنبه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

هانا b> (2011) ★★★ سائورسه رونان ، اریک بانا. یک قاتل نوجوان با افشاگری های وحشتناک در مورد وجود خود و سؤالاتی در مورد بشریتش روبرو می شود ، زیرا او را به سمت اروپا می برد تا به یک ضربه برساند. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. چهارشنبه ساعت 9:45 بعد از ظهر. p>

هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر b> (2013) ★★ جرمی رنر ، Gemma Arterton. برادر و خواهر ، هانسل و گرتل ، بهترین هوشیاران شکار جادوگران هستند. اکنون ، برای آنها ناشناخته ، آنها شکار شده اند و باید با یک شر بزرگتر از جادوگران روبرو شوند: گذشته آنها. (ر) 1 ساعت. 28 دقیقه. دوشنبه 9 بعد از ظهر p>

شاهزاده مبارک b> (2018) ★★ روپرت اورت ، کالین فرت. بدن او که در حال اسکار ویلد است ، در تبعید زندگی می کند و از طعنه و شعف درخشانی که او را تعریف می کند زنده مانده است. (ر) 1 ساعت. 45 دقیقه. دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. ENCORE دوشنبه ساعت 10:39 دقیقه بعد از ظهر. ENCORE Thur. 1:02 p.m.

Murders Happytime (2018) ★ ملیسا مک کارتی ، بانکهای الیزابت. در لندن آنجلس ، دو کارآگاه برخوردکننده – یکی انسان و دیگری عروسکی – باید با هم همکاری کنند تا قتل های وحشیانه اعضای قبلی بازیگران یک برنامه تلویزیونی عروسکی محبوب را حل کنند. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. TMC i> 3 بعد از ظهر. p>

هارلم شب b> (1989) ★★ ادی مورفی ، ریچارد پریور. شرکای تجاری یک کلاهبردار سفیدپوست را امتحان کردند تا کلوپ شبانه خود را در دهه 1930 هارلم به دست بگیرد. (ر) 1 ساعت. 58 دقیقه. شنبه 10:30 p.m.

هری پاتر و اتاق اسرار b> (2002) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. جادوگر جوان و بهترین دوستان وی در مورد نیروی تاریکی که باعث وحشت در مدرسه آنها ، هاگوارتز است ، تحقیق می کنند. (PG) 2 ساعت. 41 دقیقه. ایالات متحده آمریکا b> در جمعه 8:19 بعد از ظهر. ایالات متحده b> شنبه 12:28 p.m.

هری پاتر و اجاق آتش b> (2005) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. نشانه هایی از بازگشت ولدمورت ظاهر می شود ، زیرا دوستان هری به او کمک می کنند تا برای مسابقات با بهترین جادوگران دانشجویی اروپا آماده شود. (PG-13) 2 ساعت. 37 دقیقه. ایالات متحده آمریکا b> شنبه 7:10 p.m.

هری پاتر و شاهزاده نیمه خون b> (2009) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. دامبلدور سعی می کند هری را برای نبرد نهایی با ولدمورت آماده کند ، در حالی که Death Eators در هر دو دنیای Muggle و Wizard ویران می شود و فاجعه در افق پدیدار می شود. (PG) 2 ساعت. 33 دقیقه. Sun. 1:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

هری پاتر و نظم ققنوس b> (2007) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. هنگامی که روش های بروکراتیک استاد جدید ، هاگوارتز را برای جنگ با افزایش دامنه شر ، آماده نمی کند ، هری به گروه خاصی از دانشجویان می آموزد که چگونه از هنرهای تاریک دفاع کنند. (PG-13) 2 ساعت. 18 دقیقه. ایالات متحده آمریکا b> شنبه 10:35 p.m.

هری پاتر و زندانی آزکابان b> (2004) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. جادوگر جوان و دوستانش با سیریوس بلک ، فراری با روابط گذشته هری روبرو می شوند. (PG) 2 ساعت. 21 دقیقه. ایالات متحده آمریکا b> شنبه 4:10 p.m.

هری پاتر و سنگ جادوگر b> (2001) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. یتیم در مدرسه ای از جادوگری و جادوگری شرکت می کند و رمز و راز مرگ پدر و مادرش را به هم می زند. (PG) 2 ساعت. 32 دقیقه. ایالات متحده آمریکا b> در جمعه 4:52 بعد از ظهر. ایالات متحده b> شنبه. ساعت 9 صبح.

Hate U Give (2018) ★★★ Amandla Stenberg، Hall Regina. استار کارتر یک دانش آموز دبستانی است که شاهد تیراندازی کشنده بهترین دوست دوران کودکی خود به دست یک افسر پلیس است. او باید در مواجهه با فشار از همه طرف جامعه ، صدا خود را پیدا کند و تصمیم بگیرد که در برابر آنچه که درست است ایستادگی کند. (PG-13) 2 ساعت. 13 دقیقه. شنبه 6:28 دقیقه بعد از ظهر. p>

خالی از سکنه b> (1920) هارولد لوید ، میلدرد دیویس. بی صدا. مردی استخدام می شود که به عنوان داماد در یک عروسی بایستد. (NR) 25 دقیقه. TCM Thur. 2:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

The Haunting (1999) ★ لیام نیسون ، کاترین زتا جونز. یک متخصص parapsychologist و سه نفر دیگر در یک خانه اقامت می کنند که شهرت بسیاری از فاجعه های وحشتناک را دارد. (PG-13) 1 ساعت. 54 دقیقه. STARZ

سه شنبه ساعت 8:11 دقیقه بعد از ظهر. p>

او شب پیاده روی کرد b> (1948) ★★★ ریچارد بازهارت ، اسکات بردی. افسران پلیس لس آنجلس یک سارق قاتل شیطانی را شکار می کنند که فرکانس آنها را کنترل می کند. (NR) 1 ساعت. 19 دقیقه. TCM سه شنبه ساعت 8:45 بعد از ظهر.

متخصص قلب b> (2006) ★ وود هریس ، زو سالدانا. بعد از اینکه فهمید که یک کارآموز جدید برای بازیابی گلی که درگذشته است ، رئیس ساکن یک بیمارستان فلوریدا شرط می بندد که می تواند به او عشق واقعی و همچنین دارو را به مرد یاد دهد. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. دوشنبه ساعت 11:40 بعد از ظهر. TMC جمعه 10 ص. p>

قلب به قلب b> (1949) رژیم غذایی ضعیف ، استرس و لجن در بیماری های قلبی نقش دارد. (NR) 21 دقیقه. TCM شنبه 8:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

قلب های زمستان b> (2020) رکیا برنارد ، ویکتور وبستر. یک طراح داخلی زندگی جدیدی را به خانه یک زن بیوه و دخترش می آورد و در این روند عشق می یابد. (NR) 2 ساعت. چهارشنبه ظهر

اینجا کارتر می آید b> (1936) ★★ راس الکساندر ، گلندا فارل. یک قهرمان فیلم به هدف یک گوینده رادیو کینه توز تبدیل می شود که یک کمپین تنفر بی امان علیه ستاره راه اندازی می کند. (NR) 1 ساعت. TCM جمعه ساعت 6 بعد از ظهر.

اینجا رونق می یابد b> (2012) ★★ کوین جیمز ، سلما هایک. یک معلم زیست شناسی به عنوان یک مبارز هنرهای رزمی برای جمع آوری پول برای صرفه جویی در برنامه موسیقی مدرسه خود ، مهتاب می کند. (PG) 1 ساعت. 44 دقیقه. چهارشنبه 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

قهرمان b> (2002) ★★★ جت لی ، تونی لئونگ چیو وای. فلاش بک ها نشان می دهد که چگونه یک جنگجو جلوی قاتلان گریزان را که سعی در کشتن امپراتور چین داشتند ، متوقف کرد. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. سه شنبه 6:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

ارقام پنهان b> (2016) ★★★ Taraji P. Henson، Octavia Spencer. کاترین جانسون ، ریاضی دانان ناسا ، کاترین جانسون ، دوروتی واوگان و مری جکسون خطوط نژادی و نژادی را برای کمک به پرتاب فضانورد جان گلن به فضای بیرونی کمک می کنند. (PG) 2 ساعت. 7 دقیقه. سه شنبه 8 بعد از ظهر FX سه شنبه 11 p.m.

El hijo de Lamberto Quintero (1990) پپه آگویلار ، آنتونیو آگویلار. Asesinan a Lamberto Quintero y su hijo تصمیم می گیرید vengarlo siguiendo sus pasos. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY

Thur. ظهر

هیلز خانه b> (1948) ★★★ ادموند گون ، دونالد کریپس. یک پزشک اختصاصی اسکاتلندی سعی دارد تا در صورت مراقبت از بیماران در سراسر گلدن ، فوبیای آب Lassie را درمان کند. (ح) 1 ساعت. 37 دقیقه. TCM دوشنبه 3 ص. p>

هیتمن b> (2007) ★★ تیموتی الیفانت ، داگری اسکات. دلبستگی روزافزون قاتل به یک زن جوان آسیب دیده ، تهدیدی برای زندگی او است ، به بزرگی عوامل اینترپل و روسی که در مسیر او قرار دارند. (ر) 1 ساعت. 33 دقیقه. A> خورشید. 4 ص. p>

هیتمن: عامل 47 (2015) Friend دوست روپرت ، هانا افزار. قاتل مهندسی ژنتیک وقف قدرت ، سرعت ، استقامت و شعور ، یک شرکت بزرگ را هدف قرار می دهد که قصد دارد راز گذشته خود را برای ایجاد ارتش قاتلان حتی قدرتمندتر از او باز کند. (ر) 1 ساعت. 36 دقیقه. A> خورشید. 6 بعد از ظهر. p>

محافظ نگهبان هیتمن b> (2017) ★★ رایان رینولدز ، ساموئل ال جکسون. نماینده عالی محافظت در جهان مشتری جدیدی دریافت می کند: یک فرد ضربتی که از سرما وارد شده است. آنها بعد از گذشت سالها در گلوله های مخالف گلوله ، آنها باید تیم شوند و تنها 24 ساعت فرصت دارند تا به لاهه بروند تا یک دیکتاتور قاتل را از بین ببرند. (ر) 1 ساعت. 58 دقیقه. جمعه ساعت 5:30 بعد از ظهر. SYFY> 3 ص

هابیت: یک سفر غیر منتظره b> (2012) ★★ یان مک کلن ، مارتین فریمن. هنگام تشویق جادوگر گاندالف ، سرگرمی بی حد و حصر بیلبو باگینز به 13 کوتوله در تلاش خطرناک برای بازپس گیری پادشاهی Erebor و به دست آوردن قدرتمند یک حلقه می پیوندد. (PG-13) 2 ساعت. 49 دقیقه. TNT i> ساعت 11 بعد از ظهر. p>

هابیت: نبرد پنج ارتش b> (2014) ★★ یان مک کلن ، مارتین فریمن. چون اژدها سماگ بر روی شهروندان دریاچه آتش می بارد ، سائورون لژیون هایی از اورک را برای حمله به کوه تنها می فرستد. مردان ، دورف ها و الف ها باید تصمیم بگیرند که آیا باید متحد شوند و پیروز شوند – یا نابود شوند – و زمین میانه در این توازن آویزان است. (PG-13) 2 ساعت. 24 دقیقه. TNT i> 2:30 p.m.

مرد خود را نگه دارید b> (1933) ★★★ ژان هارلو ، کلارک گابل. یک مرد در حال فرار در یک آپارتمان پنهان می شود و با دوست دختر جدید خود ملاقات می کند. (NR) 1 ساعت. 26 دقیقه TCM Thur. ساعت 3 بعد از ظهر. p>

سوراخ ها b> (2003) ★★★ سیگورنی ویور ، جان وایت. پسری و دوستانش انگیزه های زنی را وادار می كنند كه در اردوگاه بازداشت سوراخ كند. (PG) 1 ساعت. 58 دقیقه. رایگان> شنبه 10:10 دقیقه بعد از ظهر.

تاریخ تعطیلات b> (2019) بریتنی بریستو ، مت کوهن. وقتی که برای تعطیلات به خانه می رود ، جوئل به عنوان دوست پسر سابق بروک مطرح می شود. (NR) 2 ساعت. 3 دقیقه. جمعه 4 بعد از ظهر. p>

تعطیلات برای قهرمانان b> (2019) ملیسا کلر اگان ، مارك بلوك. بعد از گذشت یک سال نامه های رد و بدل شده بین آدری براون و سرباز مت ایوانز ، دنیای آنها برای اولین بار از صفحه سقوط می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. HMM جمعه 9 بعد از ظهر p>

قلبهای تعطیل b> (2019) اشلی ویلیامز ، پاول کمپبل. در حالی که برنامه ریزی یک مهمانی سالانه کریسمس ، پیتون به همراه بن مجبور می شوند از دختر یک دوست مراقبت کنند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. HMM جمعه 5 صفحه بعد از ظهر. p>

هالیوود زادگاه من b> (1965) collection مجموعه کلیپ های پشت پرده بازیگران و بازیگران هالیوود را در لحظه های دلپذیر نمایش می دهد. (NR) 1 ساعت. TCM دوشنبه 2 بامداد.

هولمز و واتسون b> (2018) ★ ویل فرل ، جان سی ریلی. کارآگاه شرلوک هولمز و دکتر جان واتسون برای تحقیق درباره قتل در کاخ باکینگهام به نیروهای خود پیوستند. آنها به زودی یاد می گیرند که تنها چهار روز فرصت دارند تا پرونده را حل کنند ، یا ملکه قربانی بعدی شود. (PG-13) 1 ساعت. 30 دقیقه. STARZ سه شنبه 5:36 p.m.

صفحه اصلی b> (2013) ★★ جیسون استاتهام ، جیمز فرانکو. یک مأمور سابق DEA برای نجات دخترش و شهر جدیدش از یک جامعه مقابله با مواد مخدر به عمل می آید. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. IFC سه شنبه 5:45 بعد از ظهر. IFC چهارشنبه 9:30 دقیقه بعد از ظهر.

یک ساعت ناهار b> (1939) رابرت بنچلی. تظاهرات در مورد نحوه صرفه جویی موثر در یک ساعت ناهار. (NR) TCM شنبه 5:08 دقیقه بعد از ظهر.

خانه با یک ساعت در دیوارهای آن (2018) ★★ جک بلک ، کیت بلانشت. لوئیس ده ساله به همراه عموی خود در خانه ای قدیمی و خزنده که حاوی یک صدای تیک تیک اسرارآمیز است ، می رود. هنگامی که لوئیس به طور تصادفی مردگان را بیدار می کند ، نمای خواب آلود شهر با جادویی به زندگی با دنیای مخفی جادوگران و جنگ های جنگی چشم می زند. (PG) 1 ساعت. 45 دقیقه. نشان می دهد

سه شنبه 7:30 دقیقه بعد از ظهر. نشان می دهد

جمعه ساعت 6 بعد از ظهر.

چگونه مجرد باشیم b> (2016) ★★ داکوتا جانسون ، Rebel Wilson. تازه از دانشگاه و یک رابطه طولانی مدت ، یک زن جوان به نیویورک نقل مکان می کند و با یک همکار مهمانی دوست می شود که به او نشان می دهد چگونه می تواند سرگرم کننده باشد. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. رایگان> خورشید. ساعت 8:45 بعد از ظهر. رایگان b> 11 صبح. p>

چگونه اژدها خود را آموزش دهیم b> (2010) ★★★ صداهای جی باروچل ، جرارد باتلر. متحرک یک نوجوان ناپسند وایکینگ فرصتی را برای تغییر مسیر آینده قبیله خود در هنگام دوست شدن با اژدها آسیب دیده می بیند. (PG) 1 ساعت. 38 دقیقه. TBS i> 10 بامداد. p>

هالک b> (2003) ★★ اریک بانا ، جنیفر کانلی. دانشمندان بروس بانر پس از خراب شدن آزمایش خود به یک بروت قدرتمند تبدیل می شوند. کارگردانی آنگ لی است. (PG-13) 2 ساعت. 18 دقیقه. سه شنبه ساعت 6:11 دقیقه بعد از ظهر. ENCORE سه شنبه 9 بعد از ظهر. p>

هالابالو b> (1940) ★★ فرانک مورگان ، ویرجینیا گری. یک گلف باز حرفه ای که برای نامزدش به عنوان یک تاجر تبدیل شده است ، به یک بدبخت کمک می کند تا شغلی پیدا کند و در نهایت از دست دادن خودش باشد. (NR) 1 ساعت. 17 دقیقه TCM چهارشنبه ساعت 7:30 بامداد.

پروژه Hummingbird (2018) ★★ جسی آیزنبرگ ، الكساندر اسكارسگارد. دو پسر عموی کارآفرینی مشاغل وال استریت را ترک کرده و به دنبال رویای خود مبنی بر گذاشتن کابل فیبر نوری از کانزاس به نیوجرسی برای دستیابی به مزیت میلی ثانیه در بازار سهام هستند. (ر) 1 ساعت. 51 دقیقه. TMC i> 8:15 دقیقه بعد از ظهر. TMC خورشید. 5:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

بازی های گرسنگی: گرفتن آتش b> (2013) ★★★ جنیفر لارنس ، جاش هاتچرسون. پس از پیروزی بی سابقه آنها در 74 بازی گرسنگی ، Katniss Everdeen و Peeta Mellark در تور Victors قرار می گیرند. احساسات Katniss شورش در حال افزایش است ، اما تغییر بیرحمانه در 75th Hunger Games آینده ممکن است Panem را برای همیشه تغییر دهد. (PG-13) 2 ساعت. 26 دقیقه. خورشید. 5 بعد از ظهر. BBCA خورشید. 11 p.m.

The Hunger Games: Mockingjay، Part 1 (2014) ★★★ جنیفر لارنس ، جاش هاتچرسون. کتنیس پس از شکستن بازی ها برای همیشه ، خود را در منطقه 13 پیدا می کند و برای نجات پیتا و ملتی که با شجاعت خود حرکت می کند ، می جنگد. (PG-13) 2 ساعت. 3 دقیقه. بی بی سی> خورشید. 8:30 بامداد. p>

بازی های گرسنگی: مسخره ، قسمت 2 (2015) ★★★ جنیفر لارنس ، جاش هاتچرسون. هنگامی که او و نزدیکترین دوستانش ناحیه 13 را ترک می کنند تا رئیس جمهور اسنو را ترور کند و شهروندان جنگ زده را از بین ببرد ، کاتنیس با دامهای فانی ، دشمنان مرگبار و انتخاب های اخلاقی روبرو می شود. (PG-13) 2 ساعت. 16 دقیقه. BBCA خورشید. ساعت 11 صبح. p>

بازی های گرسنگی b> (2012) ★★★ جنیفر لارنس ، جوش هاتشرسون. یک نوجوان باسابقه جای خواهر کوچکتر خود را در یک رقابت بیرحمانه که در آن جوانان هر 12 منطقه از طریق تلویزیون زنده می جنگند ، می گیرد. (PG-13) 2 ساعت. 22 دقیقه. BBCA خورشید. 2 بعد از ظهر BBCA خورشید. 8 ص.

شکارچی قاتل b> (2018) ★★ جرارد باتلر ، گری اولدمن. ناخودآگاه آمریکایی ، سروان ، جو شیشه می آموزد که یک کودتای مخفی روسیه در این حمله است. با حضور خدمه و کشور در خط ، گلس باید گروه نخبه ای از نیروی دریایی را جمع کند تا از طریق آب های دشمن دزدکی کند و رئیس جمهور ربوده شده روسیه را نجات دهد. (ر) 2 ساعت. 1 دقیقه. HBO 3:55 p.m.

طوفان b> (1999) ★★★ Denzel Washington، Vicellous Reon Shannon. بوکسور روبین کارتر با کمک یک نوجوان بروکلین و سه کانادایی مبارزه می کند که پس از حبس طولانی بخاطر قتل هایی که مرتکب نشده است ، تبرئه می شود. (ر) 2 ساعت. 26 دقیقه. جمعه 6:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

شلوغی b> (2019) ★ آن هاتاوی ، Rebel Wilson. یک زن پر زرق و برق و فریبنده بریتانیایی با یک زن حیله گر و سرگرم کننده استرالیایی به نیروهایی می پیوندد تا یک میلیاردر فناوری جوان و ساده لوح در جنوب فرانسه را فریب دهد. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. EPIX دوشنبه ساعت 11 بعد از ظهر. EPIX سه شنبه 12:05 p.m.

I

چهار فیلم ستاره ، Box Office بازدید شد ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d / a> – e f g h i j k – – l m n – o – p q r s a> – t u v w x y z

من فرزند کسی هستم: داستان Regina Louise (2019) جینیفر گودوین ، آنجلا فریلی. یک زن سعی می کند یک دختر آفریقایی-آمریکایی را به فرزندخواندگی بگیرد ، اما به دلیل یک حکم با انگیزه نژادی ، این دو مجبور به جدا شدن می شوند. زن از این دختر دست برنمی دارد و تا زمانی که مجدداً بتواند به آنها ملحق شود ، همچنان به عنوان نجات دهنده او ادامه دارد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. زندگی b> شنبه 6 p.m.

من فقط می توانم تصور کنم b> (2018) ★★ J. Michael Finley، Madeline Carroll. بارت میلارد با بزرگ شدن در تگزاس ، از سوء بدنی و جسمی به دست پدرش رنج می برد. دوران کودکی و روابط او با پدرش به او الهام می بخشد آهنگ آهنگ را که فقط می توانم تصور کنم به عنوان خواننده گروه مسیحی MercyMe بنویسد. (PG) 1 ساعت. 50 دقیقه. EPIX سه شنبه 3:45 p.m.

I Feel Pretty (2018) ★★ Amy Schumer، Michelle Williams. رنه یک گول معمولی است که با احساس ناامنی و ناکافی دست و پنجه نرم می کند. او پس از بیدار شدن از سقوط ، ناگهان احساس جدیدی از اعتماد به نفس به دست می آورد که باعث می شود او باور داشته باشد که او زیبا ترین و توانمندترین زن روی کره زمین است. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. TMC> Thur. ظهر

من هرگز برای پدرم آواز نخواندم b> (1970) ★★★ ملوین داگلاس ، ژن هکمن. یک استاد میانسال نیویورک مادر خود را از دست می دهد و به پدر تلخ خود می رسد. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. TCM جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر p>

عصر یخبندان b> (2002) ★★★ صداهای ری رومانو ، جان لگویزامو. متحرک یک ماموت پشمی ، ببر صابون و یک لنگش یک نوزاد انسانی پیدا می کند و سعی می کند تا او را با قبیله خود مجدداً متحد کنید. (PG) 1 ساعت. 21 دقیقه. رایگان i> ظهر رایگان i> 5:30 بعد از ظهر.

عصر یخبندان: رانش قاره (2012) ★★ صداهای ری رومانو ، جان لگویزامو. متحرک پیگیری اسکرات از بلوط دوزخ عواقب دگرگونی در جهان برای مانی ، دیگو و سید دارد. (PG) 1 ساعت. 27 دقیقه. رایگان i> ساعت 11 بعد از ظهر. رایگان i> ظهر

یخ روی آتش b> (2019) روایت شده توسط لئوناردو دی کاپریو. چشم اندازها و دانشمندان با وجود سیاره ای که به سرعت در حال گرم شدن است ، برای کاهش تغییرات آب و هوا و به حداقل رساندن وقایع مرتبط با آب و هوا تلاش می کنند. (NR) 1 ساعت. 38 دقیقه. HBO جمعه 10:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

در رویاهای من b> (2014) ★★ کاترین مک مک ، مایک Vogel. زن و مرد پس از دیدار تنها در خواب ، هفت روز فرصت دارند تا دیدگاههای عاشقانه خود را به واقعیت تبدیل کنند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. Thur. 7 ص. p>

در کلید عشق b> (2019) لورا اسنس ، اسکات مایکل فاستر. یک زن فعالیت حرفه ای آواز خواندن خود را رها می کند تا تجارت عکاسی عروسی مادربزرگش را اداره کند. همانطور که او شروع به فراموش کردن زندگی سابق خود کرده است ، دوست پسر قبلی او دوباره به تصویر می رود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. خورشید. 4 بعد از ظهر.

در خط آتش b> (1993) ★★★ کلینت ایستوود ، جان مالکوویچ. اسباب بازی های قاتل با یک مأمور سرویس مخفی کاخ سفید که به دلیل ناکامی وی در سال 1963 دالاس ، به مدت 30 سال تعقیب شد. (ر) 2 ساعت. 8 دقیقه. سه شنبه ساعت 12:39 بعد از ظهر. ENCORE سه شنبه 11:21 p.m.

Incredibles (2004) ★★★ صداهای کریگ تی. نلسون ، هالی هانتر. متحرک اکنون در حال جنگ با کسالت در حومه شهر ، یک ابرقهرمان سابق و خانواده اش فرصتی برای نجات جهان دارند. (PG) 1 ساعت. 55 دقیقه. رایگان> شنبه 5:30 بعد از ظهر. p>

پیشنهاد نامشخص b> (1993) ★★ رابرت ردفورد ، دمی مور. یک مرد رمز و راز لاس وگاس برای یک شب با همسر ، یک زن و شوهر ناامید 1 میلیون دلار پیشنهاد می کند. (ر) 1 ساعت. 57 دقیقه. SHOW سه شنبه 6 p.m.

ایندیانا جونز و پادشاهی جمجمه کریستال b> (2008) ★★ هریسون فورد ، کیت بلانشت. ایندی و یک ماجراجوی جوان باید یک مصنوع قدرتمند را دور بیندازند و آن را از دست یک عامل مرگبار شوروی دور نگه دارند. (PG-13) 2 ساعت. 2 دقیقه. شنبه 10 p.m.

ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی b> (1989) ★★★ هریسون فورد ، شان کانری. باستان شناس جونز پدر ربوده شده خود را نجات می دهد و این دو نازی ها برای یافتن گریل مقدس نژاد هستند. (PG-13) 2 ساعت. 7 دقیقه. شنبه 7 ص. p>

ایندیانا جونز و معبد رستاخیز b> (1984) ★★★ هریسون فورد ، کیت Capshaw. در سال 1935 باستان شناس جونز ، خواننده سالن نشیمن و یتیم چینی در جستجوی سنگ های عرفانی به سرقت رفته از یک قبیله هندی. (PG) 1 ساعت. 58 دقیقه. شنبه 4 ص. p>

فضای داخلی b> (1987) ★★★ دنیس قوید ، مارتین کوتاه. یک کارگزار مواد غذایی با یک hypodermic که یک خلبان و کاردستی نیروی هوایی کوچک مجهز است ، درگیر می شود. (PG) 1 ساعت. 59 دقیقه. Thur. 8 ص. p>

لا نا امن b> (1947) ماریا آنتونیا پونز ، رافائل بالدین. Una pareja celebra su aniversario de bodas y tienen un malentendido، razón por la cual él la abandona y ella vuelve a bailar en un cabaret. (NR) 1 ساعت. 27 دقیقه KWHY سه شنبه 8 p.m.

Interstellar (2014) ★★★ متیو مک کاناوی ، آن هاتاوی. با پایان یافتن زمان بشر در زمین ، گروهی از کاشفان مهمترین مأموریت در تاریخ بشریت را آغاز می کنند: سفر به آنسوی کهکشان ها برای کشف اینکه آیا آینده ای برای انسان در بین ستارگان وجود دارد. (PG-13) 2 ساعت. 45 دقیقه. سه شنبه 2 بعد از ظهر FXX 11:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

به مازی گریزلی b> (2014) جیمز مارسدن ، توماس جین. یک خرس گریزلی خونخوار ، دو برادر خارج از کشور را در بیابان آلاسکا دزد می کند. (ر) 1 ساعت. 29 دقیقه. STARZ i> 4:46 دقیقه بعد از ظهر. p>

مزاحم b> (2019) ★ مایکل االی ، میگان خوب. یک زن و شوهر خانه رویایی خود را از یک بیوه تنها در حومه شهر کالیفرنیا خریداری می کنند. وقتی او شروع به مداخله در زندگی روزمره خود می کند ، آنها به زودی خود را درگیر درگیری شدید می کنند که تهدید می کند همه چیزهایی را که عزیز نگه می دارند از بین ببرد. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه. STARZ دوشنبه 3:55 دقیقه بعد از ظهر. جمعه 11:01 دقیقه بعد از ظهر. جمعه 6:15 بعد از ظهر. p>

مرد غیر منطقی b> (2015) ★★ جیمی بلکلی ، خواکین ققنوس. یک استاد فلسفه عذاب ، قتل قاضی فاسد را برای یافتن معنا در زندگی می داند. (ر) 1 ساعت. 34 دقیقه. STARZ i> ساعت 2:10 بعد از ظهر. Thur. 11:44 p.m.

جزیره b> (2005) ★★ ایوان مک گرگور ، اسکارلت یوهانسون. در سال 2019 یک مزدور دو کلون را که پس از یادگیری سرنوشت واقعی خود از یک مرکز تحقیقاتی فرار کرده اند ، تعقیب می کند. (PG-13) 2 ساعت. 16 دقیقه. HBO b> 1:40 p.m.

It (2017) ★★★ جادن لیبرهر ، جرمی ری تیلور. هفت دور افتاده جوان در حال روبرو شدن با بدترین کابوس خود هستند – شر باستانی و در حال تغییر شکل که هر 27 سال یکبار برای طعمه دادن به کودکان ظهور می کند. با هم پیوند می زنند ، دوستان باید بر ترسهای شخصی خود غلبه کنند تا با دلقک قاتل Pennywise مبارزه کنند. (ر) 2 ساعت. 15 دقیقه TNT 10 p.m.

It: Chapter Two (2019) ★★ جسیکا چاستاین ، جیمز مک آوی. دلقک شر شیطان که توسط اعضای کلوپ بازنده ها شکست خورد ، 27 سال بعد برای ترساندن شهر داری ، ماین بازگشت. در حال حاضر بزرگسالان ، بازندگان متحد باید عمیق ترین ترس های خود را به دست آورند تا یکبار برای همیشه شکل ظاهری Pennywise را نابود کنند. (ر) 2 ساعت. 49 دقیقه. HBO i> 8 بعد از ظهر. p>

این یک مهمانی است b> (2018) ایگو نودیم ، کارل تارت. هنگامی که یک هنرمند موفق رپ آتلانتا برای جشن تولد غافلگیرکننده خود دیر کرد ، دوستانی که منتظر هستند بحران های وجودی خود را حل کنند. (NR) 1 ساعت. 18 دقیقه. TMC جمعه ساعت 6:30 بعد از ظهر.

شغل ایتالیایی b> (2003) ★★★ مارک والبرگ ، شارلیز ترون. یک دزد استاد و خدمه او قصد دارند پس از از دست دادن آن به یک عضو باند دو گذرگاه ، ثروتی از شمش طلا را به سرقت ببرند. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. MTV جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر. UNIMAS شنبه 2 بعد از ظهر KFTR شنبه 5 بعد از ظهر UNIMAS شنبه ساعت 10 بعد از ظهر KFTR خورشید. 1 صبح

J

چهار ستاره فیلم ، بازدید از باکس آفیس ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z

a b c d e f g h i j k l m – n – o p q r/> a> – s t u v > – w x y z

جک ریزر b> (2012) ★★ تام کروز ، روزاموند پیک. یک وکیل دفاعی برای رسیدگی به پرونده یک تک تیرانداز بسیار آموزش دیده که ظاهراً پنج نفر را به طور تصادفی به قتل رسانده است ، از یک بازپرس غریب ارتش سابق استخدام کرد. (PG-13) 2 ساعت. 10 دقیقه. TNT جمعه 10:15 p.m.

Jack Reacher: Never Back Back (2016) ★★ Tom Cruise، Cobie Smulders. بازپرس جک ریچر برای کشف واقعیت پشت یک توطئه بزرگ دولت که شامل مرگ سربازان آمریکایی است ، به لنگ می رود. (PG-13) 1 ساعت. 53 دقیقه. TNT جمعه 8 ص. p>

جکاس 3 (2010) ★★ جانی ناکسویل ، بم مارگرا. جانی ناکسویل ، بم مارگرا ، استیو او و دوستان بی ترس و احمقانه آنها شوخی ها و بدلکاری های ظالمانه را انجام می دهند ، از جمله کوکتل Sweatsuit و Beehive Tetherball. (ر) 1 ساعت. 34 دقیقه. EPIX دوشنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر p>

اولین اعتصاب جکی چان b> (1996) ★★ جکی چان ، جکسون لیو. یک مأمور سیا برای یافتن یک مأمور سابق اسرار هسته ای به روسها تحت پوشش قرار می گیرد. (PG-13) 1 ساعت. 28 دقیقه CMAX سه شنبه ساعت 4:20 بعد از ظهر.

Jarhead (2005) ★★★ جیک گیلنهاال ، پیتر سارسگارد. یک دریایی و همراهانش هنگام گشت زنی در صحرای عراق در طول جنگ خلیج فارس ، پیوندهای برادرانه تشکیل می دهند. (ر) 2 ساعت. 3 دقیقه. TMC> خورشید. ساعت 11:45 بعد از ظهر. p>

فک 3-D (1983) ★ دنیس قوید ، بس آرمسترانگ. یک مهندس و یک زیست شناس دریایی در یک پارک دریایی فلوریدا با یک کوسه سفید مادر روبرو می شوند. (PG) 1 ساعت. 37 دقیقه. Thur. 2:30 p.m.

Jeepers Creepers 3 (2017) جاناتان برک ، استن شاو. یک گروهبان و تیم وظیفه خود در حال انجام ماموریت برای نابود کردن خزنده در آخرین روز تغذیه خود هستند. خزنده به زودی هنگامی که نزدیک به کشف خاستگاه اسرارآمیز و تاریک آن نزدیک می شود دوباره به مبارزه می پردازد. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه. شنبه 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

دختر جرسی b> (2004) ★★ بن افلک ، لیو تایلر. یک زن جوان زندگی یک پدر مجرد را که سابقاً یک نویسنده تبلیغاتی موفق موسیقی نیویورک بود ، تغییر می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. Thur. 7:15 دقیقه بعد از ظهر.

مشاغل b> (2013) ★★ اشتون کوچر ، درموت مالرونی. در سال 1976 ، ترک تحصیلات دانشگاهی استیو جابز و جادوگر فنی استیو وزنیاک با اختراع رایانه اپل که در گاراژ والدین جابز ساخته شده است ، انقلابی را ایجاد کردند. (PG-13) 2 ساعت. 5 دقیقه. HBO جمعه 8:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

جودی آریاس: راز کوچک کثیف b> (2013) ★★ تانیا ریموند ، جسی لی صفر. Jodi Arias reclama defensa propia durante el juicio por el asesinato de su ex-novio، تراویس الکساندر. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه UNIMAS شنبه ظهر KFTR شنبه 3 ص. p>

جان ویک: فصل 2 (2017) ★★★ کیانو ریوز ، مشترک. هنگامی که همکار سابقش تصمیم به به دست گرفتن کنترل یک صنفی قاتلان بین المللی گرفت ، مرد وی افسانه ای جان ویک از بازنشستگی خارج شد. ویک که برای کمک به او قسم خورده است ، به رم سفر می کند تا در مقابل کشنده ترین قاتلان جهان قرار بگیرد. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. 6:15 p.m.

Jonah Hex (2010) ★ جاش برولین ، جان مالکوویچ. ارتش برای شکار و متوقف کردن مردی که قصد دارد جهنم را بر روی زمین بکشاند ، یک اسلحه کارگر فوق طبیعی را استخدام می کند. (PG-13) 1 ساعت. 21 دقیقه. TBS b> خورشید. 2:15 دقیقه بعد از ظهر.

نویز شاد b> (2012) ★★ ملکه لطیفه ، دالی پارتون. اگر خواننده کلیسای جورجیا قرار است در کنار هم بماند و در یک رقابت ملی پیروز شود ، دو خواننده اراده قوی باید یاد بگیرند که با هماهنگی کار کنند. (PG-13) 1 ساعت. 57 دقیقه. زندگی b> در جمعه 5 ص. p>

قاضی b> (2014) ★★ رابرت داونی جونیور ، رابرت دووال. وكیل كاری شیكاگو پس از درگذشت مادر به خانه خود به ایندیانا باز می گردد ، سپس به زودی در دفاع از پدر فرهیخته خود ، یك الكلی كه در حال بهبودی است ، محكوم می شود كه برای یك ضربه محكوم به اعدام محكوم می شود. (ر) 2 ساعت. 21 دقیقه. Thur. ظهر

آب b> (1992) mar عمر اپس ، توپاک شکور. چهار رفیق هارلم یک فروشگاه را در دست دارند و یکی از آنها به هیجان اسلحه قلاب می خورد. (ر) 1 ساعت. 36 دقیقه. VH1 i> Thur. ظهر

جومانجی b> (1995) ★★ رابین ویلیامز ، بانی هانت. یک بازی هیئت مدیره سحر و جادو خطرات آفریقایی و مردی را به همراه دارد که در سال 1969 هنگام بازی ناپدید شد. (PG) 1 ساعت. 44 دقیقه. بی بی سی b> سه شنبه 8 بعد از ظهر. BBCA سه شنبه ساعت 10:15 بعد از ظهر. IFC Thur. ساعت 4:30 بعد از ظهر IFC Thur. ساعت 11 بعد از ظهر. رایگان شنبه 3 بعد از ظهر SUND شنبه 6 بعد از ظهر SUND شنبه ساعت 8:30 بعد از ظهر SUND شنبه ساعت 11 بعد از ظهر.

کتاب جنگل b> (2016) ★★★ نیل ستی ، صدای بیل موری. موگلی جوان با هدایت یک پلنگ بدون مزخرف و یک خرس با روحیه آزاد ، در هنگام سفر حماسی از کشف خود ، با گروهی از حیوانات جنگل روبرو می شود. (PG) 1 ساعت. 45 دقیقه. رایگان i> ساعت 7:30 بعد از ظهر. رایگان i> ساعت 11 بعد از ظهر. p>

جونو b> (2007) ★★★ الن پیج ، مایکل سرا. عوارض پیش بینی نشده وقتی بوجود می آیند که یک نوجوان زودرس ، یک زن و شوهر پستی را برای فرزندخواندگی فرزند خود انتخاب کند. (PG-13) 1 ساعت. 36 دقیقه. SUND Thur. ساعت 11 صبح. جمعه 8:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

ژوراسیک گلکسی b> (2018) رایان بودز ، داگ برچ. در آینده نزدیک ، کشتی اکتشاف کنندگان فضایی در سیاره ای ناشناخته و اسرارآمیز سقوط می کنند. آنها به زودی با برخی از بدترین ترس های خود روبرو می شوند زیرا متوجه می شوند این سیاره توسط دایناسورهای هیولا ساکن است. (NR) 1 ساعت. 14 دقیقه. TMC Thur. 3:30 بعد از ظهر. p>

فقط نوع من b> (2020) بتانی جوی لنز ، برت دالتون. ونسا ، نویسنده فرهنگ پاپ در نیویورک ، مصاحبه یک عمر با نویسنده مشهور مارتین کلایبورن را محقق می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. خورشید. ساعت 2 بعد از ظهر. Thur. 6 p.m.

Justice League (2017) ★★ بن افلک ، هنری کاویل. بتمن و همکار جدید Wonder Woman Wonder Woman با ایمان و احیاء خود به بشریت سوخت و با الهام از عمل ناشایست سوپرمن ، Aquaman ، Cyborg و Flash را استخدام کردند تا به آنها کمک کنند سیاره را از یک دشمن تازه بیدار نجات دهند. (PG-13) 1 ساعت. 59 دقیقه. TBS

جمعه ساعت 9:30 بعد از ظهر. TBS شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر

K

چهار فیلم سینمایی ، بازدید از Box Office ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a – b – c d e f a> – g h i j k l m – – n o p q r s t u v – w x y z

بچه کاراته قسمت دوم b> (1986) ★★ رالف مکشیو ، نوریوکی “پت” موریتا. آقای میاگی به همراه دانش آموز کاراته خود به اوکیناوا بازگشت و با چالش دشمن قدیمی برای یک دوئل روبرو می شود. (PG) 1 ساعت. 53 دقیقه. AMC> جمعه 10 ص. p>

بچه کاراته قسمت سوم b> (1989) ★★ رالف مکشیو ، نوریوکی “پت” موریتا. آقای میاگی و دانش آموز وی یک مغازه درخت بونسای افتتاح می کنند ، سپس با اراذل و اوباش ارسال شده توسط یک دامپ زباله سمی میلیونر مبارزه می کنند. (PG) 1 ساعت. 51 دقیقه. AMC> دوشنبه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

بچه کاراته b> (1984) ★★★ رالف مکشیو ، نوریوکی `” پت “موریتا. یک نوجوان در نیوجرسی به کالیفرنیا نقل مکان می کند ، با قلدرها ملاقات می کند و کاراته را از یک دستیکار ، آقای میاگی یاد می گیرد. (PG) 2 ساعت. 6 دقیقه. AMC> جمعه 7 بعد از ظهر. AMC شنبه 6 بامداد. p>

کارما b> (2018) ماندلا ون Peebles ، Brytni Sarpy. وقتی مانی که اخیراً در کالج تحصیل کرده است ، مشکل دارد که اهدافش را برآورده سازد ، داماد وی به او پیشنهاد می کند که مستاجران بزهکار را اخراج کند. مانی خیلی زود خود را پیدا می کند که یک دیو کارما را رها می کند که از هر نوبت او را می بندد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. شنبه 3:30 صبح.

به تماشای خود نگاه دارید b> (2017) Th بلا تورن ، ناتالی مارتینز. مزاحمان خانگی اعضای خانواده را مجبور می کنند بازی وحشتناک زندگی یا مرگ را انجام دهند. با روشن شدن قوانین مرموز ، آنها به زودی یاد می گیرند که کابوس آنها به طور زنده در بینندگان در سراسر جهان پخش می شود. (ر) 1 ساعت. 29 دقیقه. سه شنبه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. FX چهارشنبه 7 بامداد. p>

ادامه دادن با جونزها b> (2016) ★★ Zach Galifianakis، Isla Fisher. یک زوج حومه معمولی متوجه می شوند که نگه داشتن همسایگان جدید زرق و برق دار و فوق العاده پیشرفته خود ، جونزها ، به خصوص هنگامی که متوجه می شوند آقای و خانم جونز واقعاً عاملان پنهانی هستند ، آسان نیست. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. رایگان> خورشید. 10:13 دقیقه بعد از ظهر. p>

کلید لارگو b> (1948) ★★★ همفری بوگارت ، ادوارد جی رابینسون. یک گانگستر یک جی آی و دیگران را در یک هتل در حال پرواز فلوریدا کیز گروگان نگه می دارد. (NR) 1 ساعت. 41 دقیقه. TCM سه شنبه 10:15 p.m.

Kickboxer (1989) ★★ Jean-Claude Van Damme، Dennis Alexio. یک کیک بوکسور آمریکایی با یک استاد آسیایی برای انتقام گرفتن از برادر فلج شده خود در تایلند آموزش می دهد. (ر) 1 ساعت. 45 دقیقه. SunUN

خورشید. ساعت 6:45 بعد از ظهر.

آدم ربایی b> (2017) ★★ Halle Berry، Sage Correa. Una plácida tarde en el parque se convierte en una pesadilla para Karla، una madre soltera، cuando unos secuestradores se llevan a su hijo. Sin mobile ni tiempo para llamar a la policía، Karla inicia una persecución frenética para salvar a su hijo. (ر) 1 ساعت. 22 دقیقه. KVEA خورشید. 9 بعد از ظهر. p>

سوئیچ را بکشید b> (2017) دن استیونس ، برنیس مارلو. یک آزمایش نظامی برای مهار انرژی نامحدود بسیار ناخوشایند به نظر می رسد ، خلبان را انتخاب می کند اما چاره ای جز جنگ با یک دنیای در حال جنگ برای نجات خانواده خود و سیاره خود ندارد. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. ساعت 10 صبح. p>

قاتل قاتلان b> (1959) ★ جیمز بهترین ، اینگرید گود. یک کاپیتان قایق و دوست دخترش از شلاق های یک دانشمند دیوانه و بزرگ به اندازه سگ ها فرار می کنند. (NR) 1 ساعت. 9 دقیقه. TCM سه شنبه 3 بعد از ظهر. p>

کینگزمن: سرویس مخفی b> (2014) ★★★ کالین فیر ، مایکل کاین. una agencia de espías ultrasecreta recluta a un joven de la calle para su Competitivo programa de entrenamiento، cuando un genio tecnológico amenaza al mundo. (ر) 2 ساعت. 9 دقیقه UNIMAS خورشید. 3:30 بعد از ظهر. KFTR خورشید. ساعت 6:30 بعد از ظهر.

بوسه قبل از مرگ b> (1991) ★★ مت دیلون ، شان جوان. یک کوهنورد اجتماعی دختر یک طاغوت را به قتل می رساند ، سپس با همزاد خود ازدواج می کند و برای کار به پدرش می رود. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. شنبه 4:55 دقیقه بعد از ظهر. p>

آشپزخانه b> (2019) ★ ملیسا مک کارتی ، تیفانی هادیش. هنگامی که FBI سه شوهر گانگستر زن را به زندان می فرستد ، زنان با اجرای راکت ها و شرکت در این رقابت در بخش Hell’s Kitchen Kitchen در نیویورک در سال 1978 تجارت را به دست خود می گیرند. (R) 1 ساعت. 42 دقیقه. سه شنبه 5:15 بعد از ظهر. HBO خورشید. 3 بعد از ظهر. p>

کونگ فو پاندا (2008) ★★★ صداهای جک بلک ، آنجلینا جولی. متحرک انتخاب یک پیشگویی باستانی ، یک پاندا دست و پا چلفتی باید به یک استاد هنرهای رزمی تبدیل شود و از مردم خود در برابر یک پلنگ برفی شرور دفاع کند. (PG) 1 ساعت. 31 دقیقه. TBS i> 8 صبح. p>

کونگ فو پاندا 2 (2011) ★★★ صداهای جک بلک ، آنجلینا جولی. انیمادا Po debe descubrir los secretos de su pasado con el fin de vencer یک ویلانو que plaaa aerabar acabar con el kung fu y conquistar چین. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. KVEA

شنبه ساعت هفت بعد از ظهر. p>

L

چهار فیلم ستاره ، Box Office بازدید می شود ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d / a> – e f g h i j k – – l m n o پ q r s t u v w x y z

بانو خوب باش b> (1941) ★★★ ایلانور پاول ، آن سوترن. پیش از این که سرانجام درست شوند ، آهنگسازان برادوی دو بار ازدواج و طلاق می دهند. (NR) 1 ساعت. 51 دقیقه. TCM چهارشنبه 5:30 دقیقه بعد از ظهر.

بانو از شانگهای b> (1948) ★★★ ریتا هیورث ، اورسون ولز. یک وکیل ثروتمند و همسر اغواگر وی یک ملوان ایرلندی را به جرم قتل فریم می کنند. (NR) 1 ساعت. 27 دقیقه TCM سه شنبه 7 ص. p>

لامبرتو کوینترو b> (1988) آنتونیو آگیلار ، مارسلا روبیالیز. Un Hombre صادقانه و نوعی پارچه غم و غروب و لس آن با لس hombres de la comunidad le repeten. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY ظهر

سرزمین گمشده ها b> (2009) ★ ویل فرل ، آنا فریل. گرداب های زمان-مکان و اصحاب علمی او را در ابعاد متناوب متشکل از دایناسورها و موجودات دردناکی کند بنام Sleestaks فرا می گیرند. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه. ساعت 10:11 دقیقه بعد از ظهر. ENCORE چهارشنبه ساعت 7:16 بعد از ظهر. Thur. ساعت 7 بامداد. p>

صاحبخانه b> (1970) ★★ Beo Bridges ، Pearl Bailey. یک جوان ثروتمند وقتی تصمیم به خرید خانه اجاره ای در گتو می دهد ، باعث ایجاد تحریک در درون خانواده می شود. (PG) 1 ساعت. 53 دقیقه. TCM Thur. ساعت 10:30 بعد از ظهر.

Lara Croft Tomb Raider: گهواره زندگی b> (2003) ★★ آنجلینا جولی ، جرارد باتلر. Lara Croft viaja por todo el mundo en busca de la legendaria Caja de Pandora. Si Lara fracasa y la caja cae en manos de los Criminales Jonathan Reiss y Chen Lo، millones de personas morirán. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. خورشید. 1 بعد از ظهر. KFTR خورشید. 4 بعد از ظهر. p>

آخرین عروس i> (2019) راشل بوستون ، پل کمپبل. یک زن مجرد در تماشای آخرین دوست دخترش گره گره می زند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. “هال” 8 ص. p>

آخرین Sharknado: It About Time (2018) Ian Ziering، Tara Reid. فین مجبور است دوباره به موقع برگردد تا دوباره به جمع دوستان مبارز کوسه خود برود تا اولین Sharknado را متوقف کند و بشریت را نجات دهد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. خورشید. 6 بعد از ظهر SYFY دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر. p>

آخرین ایستاده b> (2013) ★★ آرنولد شوارتزنگر ، جنگل سفید. هنگامی که یک ارباب بدنام مواد مخدر از زندان FBI فرار می کند و یک سرنشین سریع به سمت مرحله نمایش در شهر مرزی آرام قانون گذار می شود ، یک کلانتر باید امور را به دست خود بگیرد. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. EPIX i> ساعت 4:25 بعد از ظهر.

لیگ متعلق به آنها b> (1992) ★★★ تام هنکس ، جینا دیویس. لیگ بیس بال حرفه ای دختران آمریکایی در سال 1943 با یک لیگ بزرگ شروع می شود و به عنوان مدیر حضور داشته است. (PG) 2 ساعت. 6 دقیقه. b> BBCA دوشنبه 8 بعد از ظهر. BBCA دوشنبه ساعت 11 بعد از ظهر. IFC چهارشنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر IFC Thur. 1:01 دقیقه بعد از ظهر. IFC Thur. 8 بامداد. p>

چرم b> (2017) Sam Strike ، استفان دورف. یک نوجوان خشن و سه نفر دیگر هنگام فرار از یک مرکز روانی تگزاس ، یک پرستار جوان را ربودند. جوانی آشفته که تحت تعقیب کلانتر انتقام جویانه قرار دارد ، اقدام به قتل قربانی می کند که او را به یک قاتل افسانه ای معروف به Leatherface تبدیل می کند. (ر) 1 ساعت. 30 دقیقه. ظهر

بیایید پلیس باشیم b> (2014) ★★ جیک جانسون ، دیمون واینز جونیور ، دو رفیق به عنوان مأمور پلیس برای یک مهمانی لباس ، لباس می پوشند ، پس باید نشان های جعلی خود را در خط قرار دهند. بعد از اینکه با یک شبکه واقعی کلاهبردار و کارآگاه کثیف درگیر شدند. (ر) 1 ساعت. 44 دقیقه. FXX سه شنبه ساعت 9 بعد از ظهر. p>

نامه هایی از بغداد b> (2016) صدای تیلدا سوینتون ، مایکل هیگز. داستان گرترود بل ، که به دنبال سرنوشت عراق به دنبال جنگ جهانی اول کمک کرد. (NR) 1 ساعت. 35 دقیقه. سه شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر.

مجوز کشتن b> (1989) ★★★ تیموتی دالتون ، کری لاول. جیمز باند ، عامل مخفی 007 ، یک پادشاه مواد مخدر آمریکای لاتین را که از موشک های استینگر استفاده می کند ، سقوط می کند. (PG-13) 2 ساعت. 13 دقیقه. EPIX جمعه 3:35 p.m.

زندگی برایان b> (1979) ★★★ گراهام چاپمن ، جان کلیس. در زمان کتاب مقدس ، مردی که به اشتباه مسیح اعلام کرد ، خود را رهبر یک جنبش مذهبی جدید می داند. (ر) 1 ساعت. 33 دقیقه. IFC دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر. IFC Thur. 6 بعد از ظهر. p>

چراغها b> (2016) ★★ ترزا پالمر ، گابریل باتمن. هنگامی که چراغ ها در شب روشن می شوند ، یک موجود طبیعی فرا می گیرد تا یک زن و دو فرزندش را وحشت کند. (PG-13) 1 ساعت. 17 دقیقه. جمعه 6:25 p.m.

Like Mike (2002) ★★ Lil ‘Bow Wow ، موریس شاه بلوط. یتیم 14 ساله پس از پیدا شدن یک جفت کفش ورزشی جادویی ، به بسکتبال NBA می شود. (PG) 1 ساعت. 39 دقیقه. VH1 Sun> 11:30 بامداد.

شیرها برای بره b> (2007) ★★ رابرت ردفورد ، مریل استریپ. تجربیات دو سرباز در افغانستان داستانهای جداگانه ای را نشان می دهد که در کالیفرنیا و واشنگتن ، D.C. (R) 1 ساعت نشان می دهد. 32 دقیقه. STARZ i> 1:51 دقیقه بعد از ظهر. p>

وزیر کوچک b> (1934) ★★★ کاترین هپبورن ، جان بیل. یک روحانی عاشق یک نجیب زاده است که به عنوان کولی مطرح می شود تا به بافندگان مظلوم در سال 1840 اسکاتلند کمک کند. (NR) 1 ساعت. 50 دقیقه. TCM دوشنبه ساعت 9 بعد از ظهر. p>

نژاد کوچک b> (1994) ★★ تراویس تدفورد ، سالن اشکال. برای جنجال کشیدن دارلا ، یونجه با Spanky و باند کلوپای همه پسران کنار می رود. (PG) 1 ساعت. 22 دقیقه. شنبه 4:33 دقیقه بعد از ظهر. p>

لوگان b> (2017) ★★★ هیو جکمن ، پاتریک استوارت. در آینده نزدیک ، یک Logan خسته از مراقبت از یک استاد X در حالی که یک دختر جوان جهش یافته را در برابر نیروهای تاریکی که می خواهند او را اسیر کنند ، محافظت می کند. (ر) 2 ساعت. 17 دقیقه. خورشید. 2 بعد از ظهر FX دوشنبه ساعت 11 صبح. p>

The Lone Ranger (2013) ★★ جانی دپ ، آرمی هامر. سرنوشت ، مبارز روحانی بومی آمریکایی ، تونتو و قانونمند جان جان رید را برای پیوستن به نیروها در نبرد بی پایان با فساد و حرص و آز. (PG-13) 2 ساعت. 29 دقیقه. شنبه 4:31 دقیقه بعد از ظهر. p>

Lone Survivor (2013) ★★★ Mark Wahlberg، Taylor Kitsch. در کوهستان افغانستان ، گروهی از مبارزان طالبان چهار مأمور نیروی دریایی را در کمین می اندازند که در آنجا در یک مأموریت برای از بین بردن یک عامل عالی رتبه القاعده قرار دارند. (ر) 2 ساعت. 1 دقیقه. FXX

شنبه 9:30 p.m.

گرگ و توله تنها: سبد بچه در رودخانه استیکس b> (1972) ★★★ Tomisaburô Wakayama ، Akiji Kobayashi. سامورایی اوگامی در ادامه جستجوی قاتلان همسرش با نینجا و سلاح غیرمعمول روبرو است. (NR) 1 ساعت. 21 دقیقه. TCM دوشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر. p>

گرگ و توله تنها: شمشیر انتقام b> (1972) ★★ Tomisaburô Wakayama ، Yunosuke Ito. یک سامورایی به دنبال انتقام از قبیله مسئول مرگ همسرش است. (NR) 1 ساعت. 23 دقیقه. TCM خورشید. ساعت 11 بعد از ظهر.

طولانی ترین حیاط b> (2005) ★★ آدام سندلر ، کریس راک. در زندانهای تگزاس ، جانبازان زندانی NFL زندانیان خود را برای بازی فوتبال در برابر نگهبانان آموزش می دهند. (PG-13) 1 ساعت. 53 دقیقه. TBS خورشید. 2:30 بعد از ظهر. TRU جمعه ساعت 9:30 بعد از ظهر. TRU شنبه ظهر

لوپر b> (2012) ★★★ بروس ویلیس ، جوزف گوردون-لویت. مردی که مورد حمله اوباش قرار گرفته است متوجه این موضوع می شود که آخرین تکلیف وی پیرتر خود است که به موقع توسط روسای خود بازگردانده می شود. (ر) 1 ساعت. 59 دقیقه. شنبه 12:30 p.m.

Lord of the Rings: Return of King (2003) ★★★ الیاس وود ، ایان مک کلن. فردو و سام به سمت کوه دووم حرکت می کنند تا حلقه را از بین ببرند ، در حالی که گاندالف و رزمندگان برای مقابله نهایی با سائورون و متحدانش آماده می شوند. (PG-13) 4 ساعت. 10 دقیقه. AMC> شنبه 5:30 بعد از ظهر. AMC شنبه 11:20 p.m.

Lord of the Rings: The Two Tower (2002) ★★★ الیاس وود ، ایان مک کلن. اکنون که تقسیم شده اند ، اعضای یاران کمک می کنند تا مسیرهای مختلفی را برای از بین بردن حلقه و شکست شرور سائورون و پیاده های خود طی کنند. (PG-13) 3 ساعت. 43 دقیقه. b> AMC 1:30 p.m.

روغن لورنزو b> (1992) ★★★ نیک نولت ، سوزان ساراندون. والدین روشنفکر به دنبال راهی هستند تا پسرش را از یک بیماری عصبی نادر بنام ALD نجات دهند. (PG-13) 2 ساعت. 15 دقیقه. دوشنبه 2:37 بعد از ظهر. p>

جهان گمشده: پارک ژوراسیک b> (1997) ★★ جف گلد بلوم ، جولیان مور. مزدوران و دانشمندان دایناسورهای مهندسی ژنتیکی را در ساحل جزیره کاستاریکا دنبال می کنند. (PG-13) 2 ساعت. 14 دقیقه. TNT> خورشید. 1 بامداد. p>

بلیط لاتاری b> (2010) ★★ Bow Wow ، Brandon T. Jackson. پس از کسب 370 میلیون دلار ، یک مرد جوان قبل از اینکه بتواند این جایزه را کسب کند ، باید تعطیلات آخر هفته را در کنار همسایگان حریص زنده بماند. (PG-13) 1 ساعت. 35 دقیقه. خورشید. 2 بعد از ظهر VH1 دوشنبه 11 بامداد.

عشق به سافاری b> (2018) Lacey Chabert، Jon Cor. یک طراح وب آمریکایی از ذخیره حیوانات در آفریقای جنوبی به ارث می برد. یک رنجر بدون مزخرف به امید این که او را بگیرد ، او را با استفاده از سافاری در می آورد عاشق سرزمین ، حیوانات و او خواهم شد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 3 ص

عشق روی منو b> (2019) پاییز ریزر ، کاوان اسمیت. یک سرآشپز محبوب هنگامی که این ایده توسط یک مدیر اجرایی غذا ارائه می شود ، ایده ایجاد یک خط غذایی منجمد لذیذ را رد می کند. اما وقتی رستوران که او به همراه همسرش اداره می کند با مشکلات مالی روبرو است ، با اکراه معامله کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. خورشید. 10 صبح. p>

عشق در دامنه ها b> (2018) کاترینا بودن ، توماس بدوئین. الکس ، سردبیر کپی از نیویورک ، برای نوشتن داستانی برای مسابقه نویسندگی مسافرتی به یک پایگاه ورزشی شدید اعزام می شود. کول ، یک علاقه مندان به ورزش ، با اکراه قبول می کند که راهنمای الکس باشد زیرا او با ترس هایش روبرو می شود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 9 بامداد. p>

عشق ، عاشقانه و شکلات b> (2019) لسی چابرت ، ویل کمپ. یک شکلات آمریکایی برای تبدیل شدن به شکلات شکلات برای خانواده سلطنتی بلژیک وارد یک مسابقه می شود. در حالی که او بر برنده شدن در این مسابقه تمرکز دارد ، اجرای تبلیغات مسئول تبلیغات این مسابقه به پیروزی قلب او می رسد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 5 ص. p>

پیچیده عشق b> (2015) هالی ماری کامبز ، بن باس. ثبت نام غافلگیرانه لی در کلاس مدیریت تضاد ، او را به سمت توسعه دوستی ، عشق و قدرت درونی سوق می دهد. (NR) 1 ساعت. 23 دقیقه. سه شنبه ظهر

شجاعت طاقت فرسا عشق b> (2010) ★★ چریل لاد ، بروس بوکلایتنر. هنگامی که همسر محبوبش درگذشت ، مردی از پدر و مادر خود حمایت می کند تا در نجات زمین خود کمک کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه KTBN i> 10:30 p.m.

Lovelace (2013) ★★ آماندا سیفرد ، پیتر سارسگارد. پس از انتشار Deep Throat در سال 1972 ، ستاره پورنو لیندا لویلاس به یک احساس بین المللی و سخنگوی آزادی جنسی و هداونیسم تبدیل می شود. شش سال بعد ، او یک طرف تاریک تر از داستان خود را ارائه می دهد. (ر) 1 ساعت. 33 دقیقه. نشان می دهد ساعت 2:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

استخوان های دوست داشتنی b> (2009) ★★ مارک والبرگ ، راشل ویز. یک قربانی 14 ساله قتل ، از بهشت ​​تماشا می کند ، زیرا خانواده اش سعی در بهبودی دارند و قاتل او در مسیر تاریک خودش ادامه می دهد. (PG-13) 2 ساعت. 16 دقیقه. HBO i> 9:30 am

Lynyrd Skynyrd: If You Leave Here Here Tomorrow (2018) مصاحبه های نادر و فیلم های بایگانی شده که هرگز دیده نشده اند ، بینشی از تاریخ ، اسطوره و افسانه جنوبی ارائه می دهند. گروه موسیقی راک Lynyrd Skynyrd. (NR) 1 ساعت. 34 دقیقه. TMC> خورشید. ساعت 6:50 دقیقه بعد از ظهر. TMC Thur. ساعت 8:10 بامداد.

M

چهار فیلم ستاره ، Box Office بازدید شد ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d / a> – e f g h i j k – – l m n o پ q r s t u v w x y z

MacArthur (1977) ★ گرگوری پک ، اد فلاندرز. ژنرال داگلاس مک آرتور به فیلیپین بازگشت ، ژاپن پس از جنگ را مدیریت و از رئیس جمهور ترومن سرپیچی می کند. (PG) 2 ساعت. 8 دقیقه. چهارشنبه 3 بعد از ظهر.

(1985) ★★★ مل گیبسون ، تینا ترنر. اگر او در یک عرصه محاصره وحشیانه بجنگد شترهای ماد مکس را باز خواهد گشت. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. AMC جمعه 11:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

دیوانه مکس: Fury Road (2015) ★★★ تام هاردی ، شارلیز ترون. در یک کامیون بزرگ ، زره پوش ، تنهایی دیوانه حداکثر به امپراتور فوریوسا و گروه شورشیانش متصل می شود ، در حالی که سعی می کنند از یک جنگسالار و دزدگیران خود در یک تعقیب و گریز سریع سرعت از طریق بیابانی پیروز شوند. (R) 2 ساعت. SYFY / دوشنبه 6:30 بعد از ظهر. p>

اجتماع خانوادگی مادا b> (2006) ★★ تایلر پری ، بلر آندروود. یک ماتریارچ جنوبی ضمن برنامه ریزی برای دیدار مجدد آینده قبیله اش ، با تعدادی از مسائل شخصی و خانوادگی سر و کار دارد. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. خورشید. 2 ص. p>

مادهاوس b> (1990) ★★ جان لاروکت ، کریستی کوچه. اقوام و همسایگان اهانت آمیز استقبال خود را در خانه جدید یک زن و شوهر یوپی انجام می دهند. (PG-13) 1 ساعت. 30 دقیقه. خورشید. 11:30 دقیقه بعد از ظهر. OVA جمعه 2 ص.

لیگ بزرگ b> (1989) ★★ تام برنگر ، چارلی شین. بازیکنان بیس بال Lackluster می شنوند که مالک جدید تیم کلیولند برای از دست دادن آنها حساب می کند. (ر) 1 ساعت. 47 دقیقه. IFC چهارشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر. IFC چهارشنبه 10:31 p.m.

Mamma Mia! (2008) ★★ Meryl Streep، Pierce Brosnan. عروس با آرزو ملاقات با پدر واقعی خود و اینکه او را در زیر راهرو راهپیمایی کند ، سه مرد از گذشته مادر را دعوت می کند تا به عروسی بیایند. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. STARZ i> 7:13 دقیقه بعد از ظهر. Thur. 3:47 بعد از ظهر. خورشید. 2:21 دقیقه بعد از ظهر. p>

مرد در آتش b> (2004) ★★ دنزل واشنگتن ، داکوتا فانینگ. یک مأمور بازنشسته سیا که به عنوان محافظ دختر جوان استخدام شده است ، از آدم ربایانش در مکزیکوسیت انتقام می گیرد. (ر) 2 ساعت. 25 دقیقه. سه شنبه 4 بعد از ظهر WGN سه شنبه ساعت هفت بعد از ظهر. p>

مرد تحت تعقیب b> (1932) ★★ کی فرانسیس ، دیوید مانرز. یک تاجر یک منشی را به عنوان یک فروشنده می کند و به او اجازه می دهد که دیکته کند. (NR) 1 ساعت. 3 دقیقه. TCM Thur. ساعت 7:30 بامداد.

منهتن b> (1979) ★★★ وودی آلن ، دایان کیتون. یک نویسنده تلویزیونی مطلقه با یک دوست دختر نوجوان عاشق معشوقه یک دوست متاهل می شود. (ر) 1 ساعت. 36 دقیقه TCM i> 7 بعد از ظهر. p>

مارس پنگوئن ها b> (2005) ★★★ روایت مورگان فریمن. در پایان هر تابستان قطب جنوب ، پنگوئن های امپراتور قطب جنوب در یک مراسم جفت گیری جذاب در سراسر تندرا یخ زده به مناطق زادگاه سنتی خود سفر می کنند. (ح) 1 ساعت. 20 دقیقه. شنبه 9 صبح. p>

مارگوت در عروسی (2007) ★★★ نیکول کیدمن ، جنیفر جیسون لی. درگیری بین دو خواهر هنگامی بوجود می آید که یکی از عدم پذیرش نامزدش در طی یک دیدار آخر هفته ابراز رضایت می کند. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. 1 ص. p>

ماریا b> (2012) آلیسا یونگ ، پاز وگا. Maria de Nazaret es un drama bíblico que examina la vida de María en su ciudad natal، mostrando su encuentro con el Ángel Gabriel، en el que le anuncia que dará a luz al Salvador. (NR) 3 ساعت 20 دقیقه. UNIMAS جمعه 5 بعد از ظهر. KFTR جمعه 8 p.m.

دریایی b> (2006) ★ جان سینا ، رابرت پاتریک. یک سرباز مرخص شده به خانه از عراق باز می گردد و می یابد که همسرش توسط باند یک آدمکش قاتل ربوده شده است. (PG-13) 1 ساعت. 31 دقیقه. چهارشنبه 2:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

مارلی و من b> (2008) ★★★ اوون ویلسون ، جنیفر آنیستون. تازه متولدین جان و جنی گروگان یک توله سگ بازیگوش به نام مارلی را به تصویب می رسانند ، که به زودی در یک مشت کوچک غیرقابل تصور رشد می کند. (PG) 1 ساعت. 56 دقیقه. شنبه یک ساعت بعد از ظهر. p>

موزیکال خوشحالم و دور شماره 4 مارتین بلاک (4) (1948) مارتین بلوک ، ویرجینیا OBrien. ویرجینیا اوبراین ، بازیگر خواننده ، به عنوان میزبان یک نمایش رادیویی اختصاص به لس براون و گروه او از شهرت ، از مارتین بلاک دیدن می کند. (NR) 11 دقیقه. TCM چهارشنبه 3 ص. p>

ال mártir del calvario (1952) Enrique Rambal ، Consuelo Frank. La vida de Jesús desde el inicio de su Ministerio، sus milagros، el sermón del monte y su muerte en la cruz. (NR) 1 ساعت. 53 دقیقه. جمعه 8 p.m.

استاد مشت جرثقیل سفید: وونگ یان لام b> (2019) یک استاد کونگ فو با یک باند معامله گر تریاک می جنگد. (NR) 1 ساعت. 26 دقیقه. دوشنبه 12:50 بعد از ظهر. CMAX جمعه 5:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

ماتیلدا b> (1996) ★★★ مارا ویلسون ، دنی دیویتو. یک دختر کوچک ، علی رغم والدین نادیده گرفته و یک سرپرست بیرحمانه ، توانایی های ذهنی خارق العاده ای را توسعه می دهد. (PG) 1 ساعت. 33 دقیقه. رایگان i> سه شنبه 9 بعد از ظهر. رایگان i> ساعت هفت بعد از ظهر. p>

بازی جفت گیری b> (1959) ★★ دبی رینولدز ، تونی رندال. یک مأمور خدمات درآمدی داخلی یک کشاورز فرار را محکوم می کند و دختر گریزان او را وادار می کند. (NR) 1 ساعت. 36 دقیقه. TCM شنبه ساعت 9 بعد از ظهر. p>

با براون ها ملاقات کنید b> (2008) ★★ تایلر پری ، آنجلا باست. به زودی پس از از دست دادن شغل ، یک مادر مجرد برای مراسم تشییع جنازه پدر ، فرزند خود را به جورجیا می برد و برای اولین بار با قبیله ناآرامش ملاقات می کند. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. بهتر است سه شنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر. چهارشنبه 3:30 بعد از ظهر.

با والدین دیدار کنید b> (2000) ★★★ رابرت دنیرو ، بن استیلر. وقتی زنی دوست پسر خود را برای عروسی خواهرش به خانه می آورد ، پدرش ، یک مامور سابق سیا ، از او بیزار است. (PG-13) 1 ساعت. 48 دقیقه. شنبه ساعت 10 بعد از ظهر. p>

با مردم دیدار کنید b> (1944) ★★ لوسیل توپ ، دیک پاول. یک ستاره برادوی بعد از اینکه یک نمایشنامه نویس / جوشکار او را از کار خود بیرون می آورد ، در یک کارخانه کشتی سازی کار می کند. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه. 11:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

مردان در سیاه 3 (2012)) ویل اسمیت ، تامی لی جونز. عامل J به موقع برمی گردد و با نجات جوانتر نماینده K برای نجات شریک زندگی خود ، آژانس و آینده بشر به نیروها می پیوندد. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. Thur. 11:55 p.m.

Merton of the Movies (1947) ★★ Red Skelton، Virginia O’Brien. مأمورین تبلیغاتی را به عنوان یک شیرین کاری تبلیغاتی برای یک ستاره محو شده به هالیوود می برند. (NR) 1 ساعت. 22 دقیقه. TCM چهارشنبه 10 صبح.

کابوی نیمه شب b> (1969) ust داستین هافمن ، جان وایت. شوفاژ تگزاس ، جو باک ، خیابان 42 را با بیمار روتسو ریزو کار می کند. (ر) 1 ساعت. 53 دقیقه. جمعه 4:20 بعد از ظهر. AXS جمعه 8 بعد از ظهر. AXS شنبه 10 صبح. p>

ویژه نیمه شب i> (2016) ★★★ مایکل شانون ، جوئل Edgerton. دولت و گروهی از افراط گرایان مذهبی ، مرد و پسر خود را دنبال می كنند ، پسر جوانی كه دارای اختیارات ویژه است. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. HBO سه شنبه 9:05 دقیقه بعد از ظهر.

مایل 22 (2018) ★★ مارک والبرگ ، لورن کوهان. یک عامل سیا و یک تیم شبه نظامی باید یک دارایی اطلاعاتی خارجی را 22 مایل از طریق آسیای جنوب شرقی منتقل کنند. آنها به زودی خود را درگیر مسابقه با زمان می کنند که نیروهای نظامی ، پلیس و باندهای خیابانی در نزدیکی شهر برای بازپس گیری دارایی هستند. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه TMC سه شنبه ساعت 8 بعد از ظهر. TMC شنبه ساعت 7:15 بعد از ظهر p>

معجزه از بهشت ​​ b> (2016) ★★ جنیفر گارنر ، کولی راجرز. پرتوی جوان آنا پس از گفتن داستانی شگفت انگیز در مورد بازدید از بهشت ​​، علائم بهبودی از یک بیماری هضم کشنده را نشان می دهد. (PG) 1 ساعت. 49 دقیقه. زندگی b> در جمعه 8 بعد از ظهر. زندگی i> 12:01 p.m.

Misión cumplida (1970) فرناندو سولر ، توچال. UNN صادقانه نماینده دل وزیرو Público tiene una hija que estudia leyes y un hijo que va a prisión por impudente. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY 8 ص. p>

خانم بالا b> (2019) ★ جینا رودریگز ، اسماعیل کروز کوردووا. هنگامی که یک رهبر کارتل او را وادار به انجام کارهای کثیف خود برای نجات دوست ربوده شده خود می کند ، زن خود را دچار دردسر بزرگی می کند. مصمم به دور شدن ، او حالا باید یک بازی خطرناک برای پیشی گرفتن از باند بازی کند – و عوامل DEA که او را به همدستی مظنون می دانند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. STARZ i> 9:06 p.m.

Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous (2005) ★★ Sandra Bullock ، Regina King. مأمور اف بی آی ، گریسی هارت ، هنگامی که او می رود برای نجات دو دوست ربوده شده در لاس وگاس با مافوق خود درگیری می کند. (PG-13) 1 ساعت. 55 دقیقه. رایگان> خورشید. ساعت 7:30 بامداد.

Miss Firecracker (1989) ★★★ هالی هانتر ، مری اشتاینبرگن. یک پیشکسوت سابق می خواهد برنده مسابقه ی زیبایی یازو ، خانم ، خانم ، پسر عموی او سال ها قبل شود. (PG) 1 ساعت. 42 دقیقه. سه شنبه 9:40 دقیقه بعد از ظهر.

ماموریت: غیرممکن b> (1996) ★★ تام کروز ، جان وایت. یک آژانس اطلاعاتی نخبه ، با نام تجاری یک خائن ، ماموریت ناموفق پراگ را برای بازیابی دیسک رایانه بررسی می کند. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. IFC شنبه 12:45 p.m.

Mission: Impossible II (2000) ★★★ تام کروز ، داگری اسکات. نماینده صندوق بین المللی پول ایتان هانت و تیمش سعی می کنند یک عامل سابق را از انتشار ویروس کشنده و مهندسی جلوگیری کنند. (PG-13) 2 ساعت. 3 دقیقه. IFC شنبه 3:15 p.m.

Mission: Impossible III (2006) ★★★ تام کروز ، فیلیپ سیمور هافمن. ایتان هانت ، مربی استخدام شده در صندوق بین المللی پول ، در برابر سخت ترین دشمنی که تاکنون با آن روبرو بوده ، می ایستد. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه IFC ساعت 11 صبح. IFC جمعه ساعت 7 بعد از ظهر. p>

غبار b> (2007) ★★ توماس جین ، مارسیا گی هاردن. مردم شهر به دام افتاده پس از یک مه مهربان جامعه ماین خود را در داخل و خارج با هیولا مواجه می شوند. (ر) 2 ساعت. 5 دقیقه. IFC دوشنبه 8:45 صبح.

مامان قاتل است b> (2020) Bree Williamson، Heather McComb. وقتی کارینا با لنا و دخترش مالی دوست می شوند ، او شروع می کند به این فکر کند که مالی دختر لنا نیست ، بلکه دختری به نام امیلی است که از والدین بیولوژیکی خود ربوده شده است. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. زندگی b> خورشید. 6 ص. p>

(1997) ★★ کریس تاکر ، چارلی شین. یک هکرستر کوچک که توسط پلیس و جنایتکاران خواسته می شود ، برای محافظت با یک خبرنامه تلویزیون معامله می کند. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. 12:30 p.m.

Moneyball (2011) ★★★ برد پیت ، جونا هیل. یک مدیر بیس بال و شریک زندگی او که با بودجه سخت و محکم روبرو هستند ، بازیکنانی را جذب می کنند که پیشاهنگان دارای نقصان لیزری هستند اما پتانسیل برنده بازی دارند. (PG-13) 2 ساعت. 13 دقیقه. Thur. 5:07 p.m.

Monty Python and the Holy مقدس b> (1975) ★★★ گراهام چاپمن ، جان کلیس. پادشاه آرتور در حال جستجوی اسب سواری است و به دنبال آن پوسته های نارگیل به هم چسبیده است. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. IFC دوشنبه 2 بامداد.

موتورهای Mortal (2018) ★★ هرا هیلمار ، رابرت شین. صدها سال پس از یک واقعه فاجعه آمیز تمدن را نابود کرد ، جوان مرموز Hester Shaw به عنوان تنها کسی که می تواند شهر لندن را متوقف کند – اکنون یک غارتگر غول پیکر بر روی چرخ ها – از بلعیدن همه چیز در مسیر خود. (PG-13) 2 ساعت. 8 دقیقه. جمعه 7:50 p.m.

Mortdecai (2015) ★ جانی دپ ، گوینت پالترو. تنها با داشتن ظاهر خوب و جذابیت خاص خود ، یک فروشنده هنر به جهان سفر می کند تا یک نقاشی دزدیده شده را پیدا کند که شایعه می شود کد آن را به یک حساب بانکی پر از طلای نازی ها وارد می کند. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. EPIX i> 8:20 دقیقه بعد از ظهر. p>

مادر! b> (2017) ★★ جنیفر لارنس ، خاویر باردم. هنگامی که شوهرش از یک مرد ، همسر و دو فرزندشان به عنوان مهمان در عمارت ویکتوریا دعوت می کند ، زندگی آرامش یک زن بیشتر می شود. ترور به زودی مورد حمله قرار می گیرد که می کوشد بفهمد که چرا شوهرش برای همه اما به جز او بسیار مناسب است. (R) 2 ساعت. FXX خورشید. ساعت 7 بعد از ظهر. p>

برو ، عزیزم b> (1963) ★★★ دوریس دی ، جیمز گارنر. یک زن مفقود شده پس از پنج سال در یک جزیره با مرد دیگری به همسر و عروس خود برمی گردد. (NR) 1 ساعت. 43 دقیقه. TCM خورشید. 5 پ.م.

آقای اعمال b> (2002) ★ آدام سندلر ، وینونا رایدر. یک تهیه کننده تلویزیون سعی می کند بعد از ارث بردن 40 میلیارد دلار از آن ، صاحب یک پیتزا فروشی در شهر کوچک را به دست آورد. (PG-13) 1 ساعت. 36 دقیقه. 6:30 بعد از ظهر. p>

آقای Dodd Takes Air (1937) ★★ کنی بیکر ، آلیس بردی. زندگی او وقتی به عنوان یک خواننده به رادیو می افتد تغییر می یابد ، اما باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد که صدای او را تغییر دهد. (NR) 1 ساعت. 28 دقیقه. TCM جمعه 11:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

آقای پنگوئن های پوپر b> (2011) ★★ جیم کری ، کارلا گوژینو. روابط سرد و خشن یک تاجر با همسر سابق و فرزندانش بعد از اینکه شش پنگوئن بدخواب به ارث می برد گرم می شود. (PG) 1 ساعت. 34 دقیقه. دوشنبه 8:26 دقیقه بعد از ظهر. p>

خانم مینیور b> (1942) – گریر گارسون ، والتر پیجسون. کلاسیک برنده جایزه اسکار ویلیام وایلر در مورد تنش های روبرو شده توسط یک خانواده بریتانیا سختکوش در انگلیس جنگ زده. (NR) 2 ساعت. 14 دقیقه. TCM خورشید. ساعت 8:30 بامداد.

خانم وینتربن b> (1996) ★★ شرلی مک لاین ، دریاچه ریکی. دوستی بین متاهل یک خانواده ثروتمند و یک زن باردار خوش شانس که به خاطر همسر مرد وراث مرده اشتباه گرفته می شود ، رشد می کند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. سه شنبه 10:30 بعد از ظهر. p>

مومیایی b> (1999) ★★ برندان فریزر ، راشل ویز. مرد جوان آرامگاهی را باز می کند که مومیایی را باز می کند و به دنبال انتقام از لعنت است که 3000 سال قبل از او گرفته شده است. (PG-13) 2 ساعت. 4 دقیقه. A> خورشید. ساعت 10:30 بعد از ظهر. p>

مومیایی b> (2017) ★★ تام کروز ، راسل کرو. نبردی در خاورمیانه به طور تصادفی در خارج از منزل آهمانت ، یک شاهزاده خانم خیانتکار مصری که در زیر صحرا تشییع شده بود ، غافلگیر شد. اکنون ، یک سرباز ثروت باید هیولا رستاخیز را متوقف کند ، هنگامی که از طریق لندن به یک داد و بیداد خشمگین می پردازد. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. خورشید. 9:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

The Muppets (2011) ★★★ جیسون سگل ، امی آدامز. Kermit ، Miss Piggy و سایر Muppets با طرفداران خود به نیروهای خود می پیوندند تا 10 میلیون دلار برای صرفه جویی در Muppet Studios از یک Texan حریص که می خواهد ساختمان را خراب کند و نفت را حفاری کند ، جمع کنند. (PG) 1 ساعت. 38 دقیقه. 8:26 دقیقه بعد از ظهر.

عروسی بهترین دوست من b> (1997) ★★★ جولیا رابرتز ، درموت مالرونی. یک نویسنده می فهمد که عاشق بهترین دوستش است و سعی می کند جلوی ازدواج او با زن دیگری ، وراثت بی پروا را بگیرد. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. سه شنبه 8:32 بعد از ظهر. آرمید b> سه شنبه. ساعت 11 بعد از ظهر p>

دوست روانی دختر من b> (2020) تیلور بلک ول ، اوری پوول. یک دانش آموز شیطنت و روانپزشک سعی می کند یک دختر جدید را در مدرسه برای مرگ تصادفی یک نوجوان در یک مهمانی بدست آورد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. زندگی b> خورشید. ظهر

عروسی مورد علاقه من b> (2017) مگی لوسون ، پل گرین. لیزر تس را از طریق برنامه ریزی عروسی بهترین دوستش مانند پزشک ستاره ای که امیدوار است تبدیل شود ، انجام می دهد. پس از ملاقات با بهترین مرد داماد ، تس با او مانند گرمی در اورژانس در اطراف او مانور داد تا اینکه یاد بگیرد که چند حرکت خاص خود را دارد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. سه شنبه 2 ص. p>

همسر مخفی همسر من b> (2018) هلنا متسون ، جاش کلی. یک زن متأهل اخیراً می آموزد که شوهرش همسر دیگری دارد. ویران شده ، او تصمیم می گیرد تا زن دیگر از فریب همسرش خبر دهد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. زندگی b> خورشید. ساعت 10:03 بعد از ظهر. زندگی b> 2:04 دقیقه بعد از ظهر.

من و تنها b> (2019) Pascale Hutton، Sam Page. شرکت کنندگان در The One سعی می کنند مشخص کنند که آیا آنها با هم دوست هستند. در همین حال ، جرقه ها بین زن مسابقه و صاحب مزرعه خوش تیپ که به عنوان راهنمای آنها عمل می کند ، پرواز می کنند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. هال i> 6 p.m.

My Prince Prince (2016) تیلور کول ، جک ترنر. هنگامی که یک شاهزاده ای که وارث تاج و تخت برای راه های مهمانی خود در آب گرم است ، یک مشاور روابط عمومی توسط خانواده سلطنتی استخدام می شود تا بتواند کنترل آسیب را انجام دهد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 11 ص. p>

پیتزا عرفانی b> (1988) ★★★ جولیا رابرتز ، Annabeth Gish. سه دختر نوجوان در سن یک سالگی در تابستان به سر می برند که در یک سالن پیتزا در Mystic، Conn (R) 1 ساعت کار می کنند. 42 دقیقه. جمعه ساعت 2 بعد از ظهر. SUND جمعه 10:30 دقیقه بعد از ظهر.

N

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

شهر برهنه (1948) ★★★ باری فیتزجرالد ، هوارد داف دو کارآگاه پلیس نیویورک در جستجوی بی امان خود برای قاتل یک دختر ، منجر به تعقیب مظنونان و کوره ها شدند. (NR) 1 ساعت. 36 دقیقه. ساعت 2 بعد از ظهر. p>

ناپلئون دینامیت b> (2004) ★★★ جان هدر ، جان گریس. یک نوجوان باهوش از یک خانواده عجیب و غریب کمک می کند تا دوست جدید خود در انتخابات ریاست کلاس در برابر یک دانشجوی محبوب شرکت کند. (PG) 1 ساعت. 26 دقیقه. STARZ i> 12:07 p.m.

امنیت ملی b> (2003) ★★ مارتین لارنس ، استیو زان. دو نگهبان امنیتی لس آنجلس سعی دارند جلوی متفکر جنایتکار و باند سارقان وی را بگیرند. (PG-13) 1 ساعت. 28 دقیقه. شنبه 11 ص. p>

طبیعی b> (1984) ★★★ رابرت ردفورد ، رابرت دووال. توانایی تقریبا اسطوره ای بازیکن بیس بال میانسال یک تیم لیگ بزرگ را به سمت نام مستقل 1939 شلیک می کند. (PG) 2 ساعت. 14 دقیقه. EPIX سه شنبه 9:50 بعد از ظهر. KCET جمعه 10 ص. p>

Never Let Me Go (2010) ★★★ کری مولیگان ، اندرو گارفیلد. سه دوست ، که در یک مدرسه شبانه روزی به ظاهر بتونی بزرگ شده اند ، با یک واقعیت فجیع آور در مورد آینده خود مقابله می کنند. (ر) 1 ساعت. 44 دقیقه. AUD

دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر AUD دوشنبه ساعت 11 بعد از ظهر AUD شنبه ساعت 7 بعد از ظهر AUD شنبه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

هرگز هرگز نگو هرگز b> (1983) an شان کانری ، کلاوس ماریا براندوئر. نماینده پیری 007 به دنبال کلاهبرداری کلاهبرداری است و لارگو و فاطیما سرخ SPECTRE را پیدا می کند. (PG) 2 ساعت. 17 دقیقه EPIX جمعه ساعت 11:05 دقیقه بعد از ظهر.

جمعه آینده b> (2000) ★★ Cube Ice، Mike Epps. برای جلوگیری از ضرب و شتم ، جوانی برای زندگی با عموی خود ، که تازه برنده قرعه کشی شده است ، به زندگی می رود. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. چهارشنبه ساعت 10 بعد از ظهر PARMOUNT Thur. ساعت هفت بعد از ظهر. p>

سه روز بعد b> (2010) ★★ راسل کرو ، بانکهای الیزابت. یک مرد در تلاش های خود برای اثبات بی گناهی همسرش از قتل ناکام مانده است ، و او هیچ گونه درخواست تجدید نظر باقی نمانده است ، بنابراین او یک طرح دقیق برای بیرون راندن وی از زندان دارد. (PG-13) 2 ساعت. 13 دقیقه. EPIX خورشید. 2 بعد از ظهر. p>

صدای بعدی که می شنوید b> (1950) ★★ جیمز ویت مور ، نانسی دیویس. یک زوج آمریکایی و جهان پخش رادیو شبانه از خدا را می شنوند. (NR) 1 ساعت. 22 دقیقه. TCM جمعه 7:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

بچه های خوب b> (2016) ★★★ راسل کرو ، رایان گوسلینگ. یک چشم خصوصی به خوشبختی وی با یک نیروی اجیر شده برای تحقیق درباره ناپدید شدن یک زن جوان در سال 1977 لس آنجلس کار می کند. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. چهارشنبه 3:35 دقیقه بعد از ظهر.

شب در موزه b> (2006) ★★ بن استیلر ، کارلا گوژینو. یک نگهبان شب در موزه تاریخ طبیعی کشف می کند که نمایشگاه ها پس از بسته شدن ساختمان زنده می شوند. (PG) 1 ساعت. 48 دقیقه. STARZ i> ساعت 11:27 دقیقه بعد از ظهر. شنبه 5:29 بعد از ظهر. p>

شب در موزه: نبرد اسمیتسونیان b> (2009) ★★ بن استیلر ، رابین ویلیامز. لری دالی با تدی روزولت ، آملیا ارهارت و دیگران به نیروها پیوسته است تا از بدترین چهارزبان تاریخ نتواند جهان را فتح کند. (PG) 1 ساعت. 45 دقیقه. STARZ i> 7:19 ص.m. p>

ال انیما د سایولا b> (1982) آنتونیو آگیلار ، سوزان کامینی. Un sacristán se aprovecha de una superstición محلی sobre un fantasma que se hace amante de las doncellas de la ciudad. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY سه شنبه ظهر

نه b> (2009) ★★ دانیل دی-لوئیس ، ماریون کوتیلارد. یک کارگردان ایتالیایی با تلاش برای حل روابط با همسر ، معشوقه و بسیاری از زنان دیگر ، بحران های شخصی و خلاق را تحمل می کند. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. TMC جمعه 3 بعد از ظهر.

هیچ کشوری برای افراد پیر b> (2007) ★★★ تامی لی جونز ، خاویر باردم. یک قانونمند پیر ، گذشته خود را تأمل می کند و در حالی که سعی در یافتن و محافظت از شکارچیانی که پول را از معامله مواد مخدر گرفته بود ، گذشته و گذشته خود را تغییر می دهد ، ابراز تأسف کرد. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. STARZ i> 4:49 دقیقه بعد از ظهر. چهارشنبه ساعت 3:29 بعد از ظهر. چهارشنبه 9:02 p.m.

Norbit (2007) ★ ادی مورفی ، تندی نیوتن. اگرچه با یک شوخی وحشتناک ازدواج کرده است ، یک مرد سعی می کند راهی برای کنار آمدن با عزیزم کودکی خود ، که تازه به شهر بازگردیده است ، بفهمد. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه. TBS i> 3 بعد از ظهر. p>

یک رمان عاشقانه b> (2015) امی اکر ، دیلن بروس. یک رمان نویس پرفروش عاشقانه به پورتلند می رود تا جلوی نویسنده خود را بگیرد و ناخودآگاه عاشق بزرگترین منتقد او شود. هنگامی که هویت واقعی آنها آشکار شد ، آنها باید شجاعت پیدا کنند تا جهشی از ایمان داشته باشند. (NR) 1 ساعت. 26 دقیقه. خورشید. 4:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

استاد خلوت II: The Klumps (2000) ★★ ادی مورفی ، جنت جکسون. در تلاش برای از بین بردن دوستان عشق از ناخودآگاه خود ، استاد کلمپ به طور تصادفی او را به عنوان یک فرد جداگانه خلق می کند. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. شنبه 8:11 p.m.

استاد ناتو b> (1996) ★★★ ادی مورفی ، جادا پینکت. یک دانشمند چاق هنگامی که یک فرمول پنهانی او را به مردی باریک و لاغر تبدیل کند ، پوندها و چهره خود را ضعیف می کند. (PG-13) 1 ساعت. 35 دقیقه. شنبه ساعت 6:33 بعد از ظهر. ENCORE خورشید. 4:49 صبح

O

چهار ستاره فیلم ، بازدید از Box Office ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a – b – c d e f a> – g h i j k n o p q r s t u v – w x y z

وسواس b> (2018) Mekhi Phifer، Elika Portnoy. یک مکانیک با همسر جذابیت کارفرمای خود رابطه برقرار می کند. (NR) 1 ساعت. 31 دقیقه TMC ساعت 6:25 بعد از ظهر. TMC Thur. ساعت 5 بعد از ظهر. p>

اکتبر آسمان b> (1999) ★★★ جیک گیلنهاال ، کریس کوپر. جوان ویرجینیای غربی که نمی خواهد معدنچی شود ، با دوستان خود راکت می سازد و بعداً دانشمند ناسا می شود. (PG) 1 ساعت. 48 دقیقه. سه شنبه 8:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

اختاپوس b> (1983) ★★★ راجر مور ، ماد آدامز. نماینده 007 تخم مرغ جعلی Faberge را به قاچاقچیان در لیگ با یک ژنرال دیوانه شوروی مرتبط می کند. (PG) 2 ساعت. 10 دقیقه. EPIX جمعه 2:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

شانس مقابل فردا b> (1959) ★★★ هری بلافونته ، رابرت رایان. تنش های نژادی در میان پلیس سابق ، یک آدم بزرگ و یک سرگرمی سیاه پوست که برای دزدی یک بانک در کنار هم قرار گرفته اند ، شعله ور می شود. (NR) 1 ساعت. 35 دقیقه. ساعت هفت بعد از ظهر. p>

یک افسر و یک آقایان b> (1982) ★★★ ریچارد گر ، دبرا وینگر. یک تنه سخت گیر برای یک مربی آموزش نظامی و یک دختر کارخانه ای از شهر شکل می گیرد. (ر) 2 ساعت. 5 دقیقه. دوشنبه ساعت 1 صبح. دوشنبه 1 ص. p>

پیرمرد و اسلحه b> (2018) ★★★ رابرت ردفورد ، کیسی افلک. فارست تاکر در سن 70 سالگی ، فرار جسورانه ای را از سان کوئنتین انجام می دهد و رشته ای بی سابقه از دزدان دریایی را انجام می دهد که مقامات را گیج کرده و عموم مردم را مجذوب خود می کند. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. دوشنبه 2:25 بعد از ظهر. CMAX خورشید. 3:05 دقیقه بعد از ظهر. یک دیپلمات آمریکایی و همسرش می آموزند که فرزندی که آنها به دنیا آوردند ممکن است فرزند شیطان باشد. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. دوشنبه ساعت 4:47 دقیقه بعد از ظهر. p>

در سرویس مخفی اعلیحضرت b> (1969) ★★★ جورج لازنبی ، دیانا ریگ. نماینده 007 به یک کنتاسا پیشنهاد می کند و طرح کشاورزی SPECTER رئیس Blofeld را خنثی می کند. (PG) 2 ساعت. 20 دقیقه. EPIX جمعه ساعت 4:40 دقیقه بعد از ظهر.

در مبانی رابطه جنسی b> (2018) ★★ فلیسیز جونز ، آرمی هامر. روت بدر گینزبرگ وکیل جوان با همسرش همکاری می کند تا یک پرونده اساسی در مورد تبعیض جنسیتی را به دادگاه عالی ارائه دهد. (PG-13) 2 ساعت. TMC> خورشید. 8 بعد از ظهر. TMC جمعه ساعت 9 بعد از ظهر. بازیگر ریک دالتون و تلاش طولانی مدت او برای یافتن کار در هالیوود که دیگر آنها را نمی شناسند. همچنین اتفاق می افتد که ریک در کنار رومان پولانسکی و شارون تیت زندگی می کند – زوجی که آینده آنها توسط خانواده Manson تغییر می یابد. (ر) 2 ساعت. 39 دقیقه. STARZ دوشنبه 12:05 p.m. چهارشنبه 11:07 p.m. Thur. ساعت 9 بعد از ظهر. رئیس یک مدیر شبکه رادیویی باعث می شود که او یک سریال را بر اساس یک قتل پخش کند و یک زن را درگیر کند. (NR) 1 ساعت. 4 دقیقه. TCM جمعه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

127 ساعت b> (2010) ★★★ جیمز فرانکو ، عنبر تامبلین. بعد از اینکه بازوی او توسط یک تخته سنگ در یک دره راه دور قلاب شد ، کوهنورد آرون رالستون برای زنده ماندن باید تصور غیرقابل تصوری را انجام دهد. (ر) 1 ساعت. 33 دقیقه. Thur. ساعت 7 بعد از ظهر AUD Thur. ساعت 11 بعد از ظهر.

دیگران b> (2001) ★★★ نیکول کیدمن ، کریستوفر اکلستون. یک زن متدین و دارای دو فرزند حساس به نور آفتاب معتقد است که ارواح در عمارت جزیره تاریک او ساکن هستند. (PG-13) 1 ساعت. 41 دقیقه. Thur. 2:50 p.m.

خارج از کوره b> (2013) ★★★ کریستین بیل ، وودی هارلسون. هنگامی که برادرش به یکی از سندیکاهای جنایات بی رحمانه شمال شرقی پیوست ، یک کارگر فولاد امور را به دست خود می گیرد و سپس ناپدید می شود. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. شنبه 12:46 p.m.

افراد خارج از شهر (1999) ★★ استو مارتین ، گلدی هون. یک زوج اوهایو در طی 24 ساعت عجیب و غریب در شهر نیویورک ، ازدواج پرشور خود را دوباره زنده می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 32 دقیقه. شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر. OVA شنبه 2 ص. p>

The Outlaw (1943) ★★ جین راسل ، جک بوتل. بیلی بچه ، داک هالیدی و پت گرت با شوخی آویزان می شوند. (ح) 1 ساعت. 43 دقیقه. TCM دوشنبه 5 پ.م.

Outsiders (1983) ★★ مت دیلون ، C. توماس هاول. در دهه 1960 ، اوکلاهما هنگامی که بهترین دوست وی عضو یک باند رقیب را به قتل می رساند ، جوانی حساس به سرش می آید. (PG-13) 2 ساعت. 3 دقیقه. دوشنبه ساعت 11 بعد از ظهر SUND سه شنبه ساعت 3 بعد از ظهر

P

چهار ستاره فیلم ، بازدید از باکس آفیس ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d e f g h i j k l m – n – o p q r/> a> – s t u v > – w x y z

پستانک b> (2005) ★★ وین دیزل ، لورن گراهام. هنگامی که او باید از 5 فرزند مراقبت کند و آنها را از دشمن پدر محافظت کند ، یک نیروی دریایی دریایی با آزمایش نهایی روبرو می شود. (PG) 1 ساعت. 35 دقیقه. 11:33 دقیقه بعد از ظهر.

پدینگتون 2 (2017) ★★★ صدای بن ویشاو ، هیو گرانت. اکشن زنده / متحرک. یک روز خوب ، پدینگتون کتابی پاپ آپ را در یک فروشگاه عتیقه فروشی نشان می دهد – هدیه ای مناسب برای صدمین سالگرد تولد عمه محبوبش. هنگامی که یک دزد کتاب با ارزش را سرقت می کند ، پدینگتون با تلاش حماسی شروع می کند تا مقصر را قبل از جشن بزرگش از آن جدا کند. (PG) 1 ساعت. 43 دقیقه. TBS b> 3 بعد از ظهر. p>

ال padrecito (1964) کانتینفلاس ، آنگل گاراسا. Un nuevo sacerdote ayuda a los habitantes de un pueblo gracias a las limosnas que recibe en su Parroquia. (NR) 2 ساعت. 8 دقیقه. خورشید. 9:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

درد و بدست آوردن b> (2013) ★★ مارک والبرگ ، دواین جانسون. در دهه 1990 میامی ، یک مربی بدن سازی و همدستان عضلانی وی ، یک تاجر ثروتمند را ربودند و او را مجبور کردند تا املاک خود – از جمله اتومبیل و یک عمارت مجلل – را به آنها وارد کند. (ر) 2 ساعت. 9 دقیقه. TNT> خورشید. 12:30 p.m.

Paleface (1948) ★★★ باب هوپ ، جین راسل. فاجعه جین می خواهد یک دندانپزشک بدون درد بیاموزد و به عنوان پوششی برای کار دولت خود باشد. (NR) 1 ساعت. 31 دقیقه. TCM دوشنبه ساعت 7:15 بعد از ظهر. p>

کاغذ ماه b> (1973) ★★★ رایان اوان ، تاتوم اونی. یک مرد در دهه 1930 با یک پسر 9 ساله زودهنگام که می تواند دختر او باشد ، تیمی می کند. (PG) 1 ساعت. 42 دقیقه. TCM شنبه 7 ص. p>

والدین b> (1989) ★★★ استیو مارتین ، مری استینبورگن. یک مرد طبقه متوسط ​​، همسر ، پدرش و یک طلاق در تلاشند والدین خوبی باشند. (PG-13) 2 ساعت. 4 دقیقه. STARZ i> 5:07 دقیقه بعد از ظهر. p>

میهن پرست b> (2000) ★★★ مل گیبسون ، هیت لجر. یک کشاورز صلح جوی کارولینای جنوبی با اکراه به جنگ انقلابی پیوست و در کنار پسرش می جنگد. (ر) 2 ساعت. 38 دقیقه. SUND سه شنبه 8 بعد از ظهر SUND سه شنبه ساعت 11:30 بعد از ظهر SUND چهارشنبه ساعت 10:30 صبح.

Peep World (2010) ★★ مایکل سی هال ، سارا سیلورمن. افشاگری ها هنگامی بوجود می آیند که اعضای یک خانواده ناسازگار یهودی برای جشن سالگرد 70 سالگی پدرسالار جمع می شوند. (ر) 1 ساعت. 29 دقیقه. TMC سه شنبه 3 ص. p>

پگی سو متاهل شد b> (1986) ★★★ كاتلین ترنر ، نیكلاس کیج. یک زن خانه دار در سال 1985 در مدرسه دبیرستان خود را پشت سر می گذارد و در سال 1960 بیدار می شود ، در مدرسه با همسر و همسرش. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه. TMC> خورشید. 4 بعد از ظهر TMC دوشنبه 5:15 دقیقه بعد از ظهر. TMC شنبه 6:30 بامداد. p>

عروس کامل: زنگ های عروسی b> (2018) Pascale Hutton، Kavan Smith. بعد از اینکه محل برگزاری مراسم عروسی آنها تاریخ اشتباهی را رزرو کرد ، نیک و مولی شش هفته فرصت دارند تا عروسی رویاهای خود را برنامه ریزی کنند. اوضاع پیچیده تر می شود که استیون که روزی مولی را در محراب رها کرده بود ، با یک پیشنهاد تجاری به زندگی خود باز می گردد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. هال i> 2 ص. p>

عروس ایده آل b> (2017) Pascale Hutton، Kavan Smith. مربی بدن سازی ، مولی ، اردوگاه عروس بوت را اداره می کند ، و به عروس های آینده نگر کمک می کند تا برای روز بزرگ شکل بگیرند. وقتی جرقه ها شروع به پرواز بین خود و نیک ، نامزد یکی از مشتری های جدید او می کنند ، پیچیده می شود. (NR) 1 ساعت. 24 دقیقه. ساعت 7 بعد از ظهر.

The Perfect Catch (2017) نیکی دلوچ ، اندرو واکر. یک مادر مجرد ضمن گذراندن وقت با یک دوست پسر سابق دبیرستانی که اکنون یک بازیکن بیسبال فوق ستاره است ، در هنگام صرف اوقات فراغت ، شام و تلاش خود را دوباره معرفی می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. خورشید. ظهر

پوست کامل b> (2018) ریچارد بریک ، ناتالیا کوترزوا. روابط یک زن جوان لهستانی با یک هنرمند خال کوبی اسرارآمیز ، هرچه او را مجذوب خود می کند ، به نوبه خود بد می رود. (NR) 1 ساعت. 50 دقیقه. TMC> Thur. 1:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

The Soulmate Perfect (2017) Cassandra Scerbo، Alex Paxton-Beesley. یک شاعر منزوی برای فرار از شوهر کنترل کننده و بدخواه خود ناامید می شود. او با یک هوادار فداکار دوست می شود و ناخواسته شخص خطرناک دیگری را وارد زندگی خود می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. زندگی b> خورشید. 4 ص. p>

یک دنیای عالی b> (1993) ★★★ کوین کاستنر ، کلینت ایستوود. یک تگزاس رنجر یک محکوم فراری را که یک پسر 7 ساله را در سال 1963 گروگان می کند ، شکار می کند. (PG-13) 2 ساعت. 17 دقیقه. AXS چهارشنبه 6 بعد از ظهر AXS چهارشنبه 9:10 p.m.

پیتر خرگوش b> (2018) ★★ صداهای جیمز کوردن ، فیسسال باززی. اکشن زنده / متحرک. پیتر خرگوش و سه خواهر او از گذراندن روزهای خود در باغ سبزی آقای مک گرگور لذت می برند. بزودی نبرد اراده ها شروع می شود زیرا مک گرگور بعد از این طرح برای خلاص شدن از شر پیتر – خرگوش که ثابت می کند یک مخالف شایسته و شرور است ، طرح ریزی کرد. (PG) 1 ساعت. 35 دقیقه. شنبه 7 بعد از ظهر FX شنبه 9 ص. p>

فینیاس و Ferb: فیلم: در ابعاد 2 (2011) ★★★ صداهای وینسنت مارتلا ، دی بردلی بیکر. متحرک همراه با پلاستیک حیوان خانگی ، ناپدری های Phineas و Ferb با دکتر Doofenshmirtz با شر شر مبارزه می کنند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. چهارشنبه 9 بامداد. p>

دلال محبت b> (2018) ککه پالمر ، هیلی رام. یک گودال در گتوهای برونکس ، N.Y. ، رویای زندگی بهتر برای خودش و دوست دخترش دارد. او به زودی درگیر در یک نبرد شدید می شود که با یک رقیب روبرو می شود که یک بازی حتی خطرناک تر را انجام می دهد. (NR) 1 ساعت. 50 دقیقه. TMC> دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. TMC Thur. 3:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

پیرانا DD (2012) ★ دانیل پاناباکر ، مت بوش. هیچ کس از مدرسه ماهی های گوشتخوار ماقبل تاریخ در امان نیست زیرا دندان های تیز تیغ خود را در مشهورترین جاذبه های تابستانی ، پارک آبی Big Wet ، در حاملان فرو می ریزند. (ر) 1 ساعت. 23 دقیقه. ساعت 8:30 بامداد.

Pitch Perfect (2012) ★★★ آنا کندریک ، اسکیلار آستین. هنگامی که دانشجویی جدید به جمع دانشکده خود در گروه کاپلا می پیوندد ، زنان را از منطقه راحتی قطعات سنتی خود بیرون می آورد و آنها را با تمهیدات خلاقانه معرفی می کند. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. رایگان> خورشید. 6:05 p.m.

Pitch Perfect 3 (2017) ★★ آنا کندریک ، هاییل اشتاینفلد. پس از اوج کسب مقام قهرمانی در جهان ، بلال ها از هم جدا می شوند. اما هنگامی که آنها فرصتی برای اتحاد مجدد در یک سفر خارج از کشور در USO پیدا می کنند ، این گروه از عصبانیت های عالی جمع می شوند تا آخرین بار موسیقی را تهیه کنند. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. دوشنبه 8 بعد از ظهر FX سه شنبه 6 ص. p>

پیکسل ها b> (2015) ★ آدام سندلر ، کوین جیمز. Acción en vivo / animada. un mecánico de televisión، un cili y un teórico de la conspiración، todos ellos amigos del presidente y antiguos jugadores de élite de videojuegos، son reclutados por el presidente para ayudar a salvar al país. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. خورشید. ساعت 11 بعد از ظهر. KFTR دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. p>

هل b> (1986) ★★★★ تام برنگر ، ویلم دافو. دو سرباز و یک عضو پیوستن به دیگران در جنگ در امتداد مرز کامبوج در سال 1967 گم شدند. (R) 2 ساعت. ساعت 4:30 بعد از ظهر. SHOW سه شنبه 2:05 دقیقه بعد از ظهر. ساعت هفت بعد از ظهر. p>

تعهد b> (2001) ★★★ جک نیکلسون ، رابین رایت پن. کارآگاه در مورد بازنشستگی به زن قول می دهد که قاتل دخترش را بدست می آورد. (ر) 2 ساعت. 4 دقیقه. CMAX دوشنبه 8:50 بعد از ظهر. CMAX چهارشنبه ساعت 9 بامداد. p>

Pokémon the film: Volcanion and Marvel Mechanvel (2016) صدای Ikue Ohtani. متحرک خاکستر هنگامی که از آسمان سقوط می کند ، آتشفشان پوکمون اسطوره ای را ملاقات می کند ، و یک نیروی اسرارآمیز آن دو را با هم پیوند می دهد. آتشفشان انسان را تحقیر می کند و تلاش می کند تا از آن دور شود ، اما با ادامه ماموریت نجات خود مجبور به کشیدن خاکستر است. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه. شنبه 6 بامداد. p>

پمس b> (2019) ★★ دایان کیتون ، جکی ویور. مارتا و دوست جدیدش پس از رفتن به یک انجمن بازنشستگی ، تصمیم می گیرند با ساکنین خود یک تیم تشویق کننده تشکیل دهند. وقتی این دو زن جلسات استماع را برگزار می کنند ، به زودی یاد می گیرند که پیروی از رویاهای شما هیچ وقت دیر نیست. (PG-13) 1 ساعت. 31 دقیقه. نشان می دهد. 9:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

پوتی تنگ b> (2001) ★ لنس کاترر ، جنیفر کولیج. اگرچه او با یک زبان غیرقابل توصیف صحبت می کند ، یک ابرقهرمان کودکان را از یک مغول که سیگار کشیدن ، نوشیدن و خوردن فست فود را تشویق می کند ، محافظت می کند. (PG-13) 1 ساعت. 21 دقیقه. بهتر است سه شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر.

درنده b> (1987) ★★★ آرنولد شوارتزنگر ، کارل واترز. یک هیولای بی هوای بی هوشیار کماندوها را به ماموریت جنگل در آمریکای جنوبی حمله می کنند. (ر) 1 ساعت. 47 دقیقه. SunUN خورشید. 4:15 بعد از ظهر. p>

وسواس غارتگر b> (2020) هیوستون استیونسون ، جولیا بلانچارد مرد جوانی به نام دانیل آلیسون و برادر کوچکترش را از حمله شرور کوسه در ساحل نجات می دهد. آلیسون با استقبال از خانه خود ، به زودی فهمید که ناجی و محافظ اسرارآمیز او گذشته ای تاریک و نگران کننده دارد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. زندگی b> خورشید. 2 ص. p>

زن زیبا b> (1990) ★★★ ریچارد گر ، جولیا رابرتز. یک مهاجم شرکتی برای یک هفته کار در بورلی هیلز به یک قایقران زرق و برق دار پرداخت می کند تا اسکورت او باشد. (ر) 1 ساعت. 54 دقیقه. رایگان> خورشید. 3:24 p.m.

Prince of Persia: The Sands of Time (2010) ★★ Jake Gyllenhaal، Gemma Arterton. یک شاهزاده و پرنسس با نیروهای تاریکی روبرو می شوند ، زیرا آنها سعی می کنند از یک خنجر باستانی محافظت کنند که می تواند زمان معکوس را فراهم کند و به صاحبش اجازه دهد تا بر جهان حاکم شود. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. سه شنبه 8:32 دقیقه بعد از ظهر.

زندانیان b> (2013) ★★★ هیو جکمن ، جیک گیلنهاال. وقتی پلیس مجبور شود تنها مظنون خود را آزاد کند ، مرد ناامید پس از ناپدید شدن دختر جوان و دوستش ، قانون را به دست خود می گیرد. (ر) 2 ساعت. 33 دقیقه. Thur. ساعت 10:30 بعد از ظهر. p>

قطعات خصوصی b> (1997) ★★★ هوارد استرن ، کوین رابین. هوارد استرن زندگی شخصی خود و سبک جنجالی را که او را به یک مشهور رادیویی تبدیل کرده است ، به خاطر می آورد. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. نشان می دهد. 2:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

The Prodigy (2019) ★★ تیلور شیلینگ ، جکسون رابرت اسکات. هنگامی که رفتار پسرش به طور فزاینده ای نامنظم و خشن می شود ، زندگی زن به کابوس زنده تبدیل می شود. پس از درخواست کمک از دو متخصص ، او به زودی می آموزد که پسر 8 ساله ممکن است در زیر یک نیروی تاریک و ماوراء طبیعی قرار داشته باشد. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. EPIX شنبه 3:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

تولید شده توسط جورج مارتین b> (2011) جف بک ، برنارد کریبینز. پرتره صمیمی از سر جورج مارتین ، مشهورترین تهیه کننده رکورد انگلیس ، در خانه و محل کار. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. AXS دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر.

تهیه‌كنندگان b> (2005) ★★ ناتان لین ، متیو برودریک. یک تولید کننده برادوی و برنامه حسابداری وی برای تأمین اعتبار یک قطعه آتش سوزی و عدم حضور با پول. (PG-13) 2 ساعت. 14 دقیقه. Thur. 2:50 p.m.

استاد و دیوانه b> (2019) مل گیبسون ، شان پن. پروفسور جیمز موری کار خود را برای تدوین کلمات برای چاپ اول فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد در اواسط قرن نوزدهم آغاز می کند. (NR) 2 ساعت. 5 دقیقه. سه شنبه 10:31 دقیقه بعد از ظهر. p>

Project Almanac (2015) ★★ جانی وستون ، Sofia Black-D’Elia. یک دانشمند دبیرستانی و دوستانش یک ماشین زمان می سازند ، اما وقتی که اثرات موج دار استفاده از آن را کشف کردند ، شادی آنها کوتاه مدت است. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. جمعه 2 بعد از ظهر FXX شنبه 9:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

اثبات b> (2005) ★★ گوینت پالترو ، آنتونی هاپکینز. یک زن افسرده با مرگ پدرش ، یک ریاضیدان درخشان اما روحی روبرو مقابله می کند. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. HBO جمعه 12:20 p.m.

مری با افتخار b> (2018) ★ Taraji P. Henson، Billy Brown. مری یک قاتل حرفه ای است که برای یک گانگستر بی رحمانه و خانواده جنایت سازمان یافته خود در بوستون فعالیت می کند. تمایل او برای نجات یک پسر 12 ساله در خیابان ها به زودی باعث ایجاد جنگ همه جانبه می شود که او را وادار می کند تا هرکسی که در راهش است بایستد. (ر) 1 ساعت. 28 دقیقه. خورشید. 9 صبح. FX دوشنبه 1 بامداد. p>

داستان تخمگذار i> (1994) ★★★★ جان تراولتا ، ساموئل ال جکسون. دو مرد ضربه ، یک بوکسور ، یک رئیس جرم و دیگران در طی دو روز با سرنوشت خود دیدار می کنند. (ر) 2 ساعت. 33 دقیقه. جمعه 12:46 p.m.

مجازات b> (2004) ★★ توماس جین ، جان تراولتا. یک مأمور اف بی آی پس از آنکه یک تاجر کج دستور داد مردان را به قتل خانواده خود برساند ، به یک هوشیار مسلح تبدیل می شود. (ر) 2 ساعت. 4 دقیقه TMC ساعت 11:30 بعد از ظهر. p>

توله سگ عشق b> (2012) Candace Cameron Bure ، Victor Webster. یک مادر مجرد یک سگ را برای دختر خود به فرزند خود پذیرفته ، سپس با یک توپ دهنده بازی می کند که ادعا می کند صاحب حیوان است. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 5 بامداد.

Q

چهار فیلم سینمایی ، Box Office بازدید شد ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b c d / a> – e f g h i j k – – l m n o پ q s t w x y z

Quantum of Solace (2008) ★★ دانیل کریگ ، اولگا کورلنکو. شکار جیمز باند برای کسانی که مسئول مرگ Vesper Lynd هستند ، او را به سمت یک تاجر بی رحمانه می کشاند که قصد دارد کنترل یک منبع ارزشمند را به دست بگیرد. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. HBO

خورشید. 1:45 بعد از ظهر. HBO جمعه 8:10 p.m.

کوئنتین دوروارد b> (1955) ★★ رابرت تیلور ، کی کندال. قهرمان گارد اسکاتلندی سر والتر اسکات لوئیز XI را خنثی می کند و کنتس ایزابل را در فرانسه قرن 15 برنده می شود. (NR) 1 ساعت. 41 دقیقه. TCM دوشنبه 3 صبح

R

چهار فیلم سینمایی ، بازدید از باکس آفیس ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z

a b c d e f g h i j k l m – n – o p q r/> a> – s t u v > – w x y z

R.I.P.D. (2013) ★ جف بریج ، رایان رینولدز. اعضای یک پلیس عجیب و غریب پلیس ارواح هیولایی را تعقیب می کنند که سعی می کنند با مخفی کردن در میان زندگان ، از تصمیم نهایی خود فرار کنند. وقتی قانونگذاران نقشه ای را کشف می کنند که می تواند تمام زندگی را پایان دهد ، باید تعادل کیهانی را بازیابی کنند. (PG-13) 1 ساعت. 38 دقیقه. ساعت 4:15 بعد از ظهر. SYFY> 11:15 p.m.

(1981) ★★★★ هریسون فورد ، کارن آلن. ایندیانا جونز ، باستان شناس قایقرانی جهان ، نازی ها را به دلیل داشتن یک اثر مذهبی افسانه ای نژاد مسابقه می دهد. (PG) 1 ساعت. 55 دقیقه. شنبه 1 بعد از ظهر CMT 1 بامداد. p>

رمبو b> (2008) ★★ سیلوستر استالونه ، جولی بنز. جان رمبو برای نجات یک مبلغ و همرزمانش از ارتش برمه ، مهارت های طولانی مدفون اما کشنده خود را فرا می خواند. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. نشان می دهد سه شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر. نشان می دهد

شنبه ساعت 10:45 بعد از ظهر. نشان می دهد خورشید. 3 بعد از ظهر. p>

ری b> (2004) ★★★ جیمی فاکس ، کری واشنگتن. از زمان کودکی نابینا ، ری چارلز بر فقر ، سختی و اعتیاد غلبه می کند و به یک افسانه موسیقی آمریکایی تبدیل می شود. (PG-13) 2 ساعت. 33 دقیقه. دوشنبه 9 بعد از ظهر OVA سه شنبه 4 بعد از ظهر.

فولاد واقعی b> (2011) ★★ هیو جکمن ، اوانجلین لیلی. یک مروج بوکسور کوچک و پسر فراموشی او با اکراه به ساختن و آموزش یک ربات جنگنده کالیبال قهرمانی می پردازند. (PG-13) 2 ساعت. 7 دقیقه. نشان می دهد خورشید. ساعت 10 بعد از ظهر. p>

استرداد b> (2014) ★★ جان کوزاک ، رایان فیلیپ. استیون و شانون زندگی خود را در معرض خطر قرار می دهند تا حقیقت موجود در مورد ناپدید شدن دختر تازه فرزندشان در یک شهر کوچک را کشف کنند. (ر) 1 ساعت. 36 دقیقه. جمعه 3:05 p.m.

استخدام b> (2003) ★★ آل پاچینو ، کالین فارل. یک مأمور کهنه کار سیا ، مدافع جوان خود را به یافتن خال در درون سازمان منصوب می کند. (PG-13) 1 ساعت. 55 دقیقه. HBO i> ظهر

قرمزی b> (2005) ★★★ راشل مک آدامز ، سیلیان مورفی. یک مسافر هواپیما به طور اجباری همسن خود را در نقشه ای برای ترور یک مقام دولتی درگیر می کند. (PG-13) 1 ساعت. 25 دقیقه. HBO شنبه 1:10 p.m.

هود سواری b> (2011) ★ آماندا سیفرد ، گری اولدمن. یک زن جوان شروع به شک و تردید می کند که گرگ گرسنگی در روستای خود کسی است که او دوست دارد. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. HBO Thur. 1:10 p.m.

مخمل قرمز b> (2009) هنری توماس ، کلی گارنر. یک زن در یک جشن تولد داستانی هولناک درباره یک قاتل دیوانه می شنود. (NR) 1 ساعت. 27 دقیقه. نشان می دهد 3:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

کنترل از راه دور b> (1930) ★★ ویلیام هاینس ، چارلز کینگ. یک گوینده رادیو مشکوک است که یک گروه کوهنورد پیام های رمزگذاری شده را از طریق هوا به دوستان سارقین بانکی خود ارسال می کند. (NR) 1 ساعت. 2 دقیقه. TCM جمعه 3 بعد از ظهر. p>

اجاره b> (2005) ★★ روزاریو داوسون ، تای دیگز. هنرمندان ، آشغالها و نارضایتی ها در دهکده شرقی نیویورک با فقر ، بیماری و بیماری همه گیر ایدز مبارزه می کنند. (PG-13) 2 ساعت. 15 دقیقه. ساعت 9 بعد از ظهر. Thur. ساعت 10:45 صبح.

قاتلان جایگزین b> (1998) ★★ چو یون یون-فت ، میرا سوروینو. یک جزار جنایی در آسیا یک جعل و اسلحه استخدام شده را دنبال می کند که نتوانسته پسر پلیس را بکشد. (ر) 1 ساعت. 26 دقیقه TMC 4 ص.

مردان Repo (2010) Law قانون جود ، ویتاکر جنگلی. مردی که اعضای بدن خود را از بیماران پیوند بدهی بازپس گیری می کند ، وقتی نمی تواند مبلغ قلب مصنوعی خود را پرداخت کند ، فرار می کند. (ر) 1 ساعت. 51 دقیقه. جمعه 2:30 بعد از ظهر. p>

رکورد برای یک رویا b> (2000) ★★★ الن بورستین ، جارد لتو. یک زن میانسال دعوت می شود که در نمایش بازی مورد علاقه خود حضور پیدا کند ، زیرا پسرش شروع به فروش کوکائین می کند و معتاد می شود. (ر) 1 ساعت. 41 دقیقه. Thur. 3:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

خیابان انقلاب b> (2008) ★★★ لئوناردو دی کاپریو ، کیت وینسلت در دهه 1950 کانکتیکات ، دو حومه شهر به طور فزاینده ای از ازدواج و انتظارات جامعه از انطباق خود ناراضی می شوند. (ر) 1 ساعت. 59 دقیقه. سه شنبه 4:35 دقیقه بعد از ظهر.

ثروتمندترین دختر جهان b> (1934) ★★★ میریام هاپکینز ، جوئل مک کریا. یک وارث با منشی خود مکانهایی را معامله می کند و با مردی ملاقات می کند که او را دوست دارد نه تنها به خاطر پولش. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه TCM 10 بامداد. p>

دویدن در امتداد 2 (2016) ★★ Ice Cube ، کوین هارت. وکلا جیمز پیتون و بن باربر یک پروردگار مواد مخدر خشن را در میامی دنبال می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 41 دقیقه. چهارشنبه ساعت 8 بعد از ظهر FXX i> 3 ص. p>

ریو b> (2011) ices صداهای آن هاتاوی ، جسی آیزنبرگ. متحرک یک ماکاو اهلی و دوست انسانی وی برای دیدار با آخرین زن بازمانده در نوع خود به ریو دوژانیرو سفر می کنند. (ح) 1 ساعت. 36 دقیقه. شنبه 7:24 دقیقه بعد از ظهر. p>

ظهور سیاره میمونها b> (2011) ★★★ جیمز Franco ، فریدا پینتو. تلاش یک دانشمند برای یافتن درمانی برای بیماری آلزایمر به طور ناخواسته منجر به یک شامپانزه بسیار باهوش می شود که ممکن است نشانه پایان تسلط انسان بر روی زمین باشد. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. HBO سه شنبه 3:25 p.m.

رودخانه ای از طریق آن عبور می کند b> (1992) ★★★ کریگ شفر ، برد پیت. دو پسر مونتانا تحت تأثیر پرواز ماهیگیری و پدر وزیرشان به مردان مختلفی تبدیل می شوند. (PG) 2 ساعت. 3 دقیقه. نشان می دهد. 4:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

رودخانه وحشی b> (1994) ★★★ مریل استریپ ، کوین بیکن. غریبه ها یک مسافر سابق رودخانه ، همسر و پسرش را در سفر قایقرانی با آب سفید در غرب تهدید می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. خورشید. ساعت 11:53 دقیقه بعد از ظهر. ENCORE خورشید. ساعت 7:06 بعد از ظهر. ENCORE دوشنبه 6:39 دقیقه بعد از ظهر. p>

جنگجو جاده b> (1981) ★★★★ Mel Gibson ، Bruce Spence. وکیل لونر ماد مکس با دوچرخه سواران بربری بنزین در بیابان های آینده می جنگد. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. AMC> جمعه 9:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

راکتمن b> (2019) ★★★ Taron Egerton، Jamie Bell. تنظیم به محبوب ترین آهنگ های او ، این داستان موسیقی حماسی التون جان ، سال های موفقیت او در دهه 1970 و تحول خارق العاده او از اعجوبه پیانو خجالتی به ستاره های بین المللی و نماد پاپ است. (ر) 2 ساعت. 1 دقیقه. EPIX شنبه 10 p.m.

مدل های نقش b> (2008) ann شان ویلیام اسکات ، پل رود. وادار به پیوستن به یک برنامه مربیگری ، دو مرد غیرمسئول باید به یک جفت پسر پرتحرک کمک کنند تا در آبهای مشکل آفرین جوانان حرکت کنند. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. STARZ i> 10:26 دقیقه بعد از ظهر. چهارشنبه 5:34 p.m.

Rough Night (2017) ★★ اسکارلت جوهانسون ، جیلیان بل. جس یک سیاستمدار درگیر است که با سه تن از دوستان دانشگاه خود برای یک آخر هفته کارشناسی وحشی در میامی اتحاد می کند. شب مهمانی سخت وقتی که یک استریپت مرد به طور تصادفی در خانه ساحل خود می میرد ، به زودی آنها را در آب گرم فرو می برد. (ر) 1 ساعت. 36 دقیقه. FX

جمعه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

بازی سلطنتی بازی رویایی b> (2018) Bethany Joy Lenz، Will Kemp. یک همبازی مبارز توسط یک پادشاه استخدام می شود تا پسرش را به موقع برای یک جشن ملی پیدا کند. هنگامی که ساعت به مهلت می رسد ، سازگار او را همسر کامل می داند – فقط برای درک اینکه عاشق او شده است. (NR) 1 ساعت. 24 دقیقه. 8 ص. p>

رودی b> (1993) ★★★ شان آستین ، ند بیتی. یک جوان ایلینویز با قلب و عزم و ناملایمات با کمبودهایی برای بازی در فوتبال نوتردام مقابله می کند. (PG) 1 ساعت. 53 دقیقه. EPIX چهارشنبه 10:25 دقیقه بعد از ظهر. EPIX چهارشنبه 12:10 p.m.

The Rundown (2003) ★★★ The Rock ، Sean William Scott. قبل از بازنشستگی ، یک شکارچی فضل باید پسر رئیس خود را که در جستجوی یک مصنوع بی ارزش در آمازون است ، پیدا کند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. خورشید. 2:55 بعد از ظهر. CMAX جمعه 1:20 دقیقه بعد از ظهر. p>

مرد در حال اجرا b> (1987) ★★ آرنولد شوارتزنگر ، ماریا کانچیتا آلونسو. یک ضرب و شتم پلیس در ایالت باید برای نمایش توده های قرن بیست و یکم یک بازی مرگبار میزبان تلویزیون را اجرا کند. (ر) 1 ساعت. 41 دقیقه. 11:54 دقیقه بعد از ظهر. p>

دویدن ترسیده b> (2006) ★★ پل واکر ، کامرون روشن. هنگامی که اسلحه ای که قرار بود از آن استفاده کند ، پس از معامله مواد مخدر و کشته شدن برخی پلیس های کثیف ، اسلحه ای را که باید از آن دور کند ، دچار مشکل می شود. (ر) 2 ساعت. 1 دقیقه. Thur. 3:45 دقیقه بعد از ظهر. CMAX شنبه 7:50 p.m.

ساعت 3 راش b> (2007) ★ جکی چان ، کریس تاکر. ترور یک سفیر چین ، لی و کارتر را که با گانگسترهای Triad در فرانسه در هم تنیده اند ، دوباره متحد می کند. (PG-13) 1 ساعت. 31 دقیقه. MTV جمعه 12:30 بعد از ظهر. MTV جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر.

RV (2006) ★★ رابین ویلیامز ، جف دانیلز. هنگامی که یک پدرسالار خانوادگی یک خانه موتوری عظیم را اجاره می کند و قبیله ناکارآمد خود را در تعطیلات می گیرد ، فاجعه ها اعتصاب می کنند. (PG) 1 ساعت. 38 دقیقه. SHOW

سه شنبه 4:15 صبح

S

چهار فیلم ستاره ، بازدید از Box Office ، هند و واردات ، فیلمهای A – Z >

a – b – c d e f a> – g h i j k l m – – n o p q r s t u v – w x y z

S.W.A.T. (2003) ★★ ساموئل ال جکسون ، کالین فارل. یک تیم ویژه سلاح ها و تاکتیک های لس آنجلس باید پس از ارائه 100 میلیون دلار به امدادگران آینده نگر ، از یک جنایتکار محافظت کند. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. A> خورشید. 8 بعد از ظهر. A> 1:30 دقیقه بعد از ظهر. KVEA شنبه 1 ص. p>

قدرت رنجرز Saban (2017) ★★ Dacre Montgomery ، Naomi Scott. نوجوانانی که برای محافظت از جهان در برابر بیگانگان انتخاب شده اند این کار را با شکل دادن به ابرقهرمانان و خلبانی روبات های غول پیکر انجام می دهند. (PG-13) 2 ساعت. 4 دقیقه. SYFY دوشنبه 1:23 p.m.

Safe (2012) ★★ جیسون استاتهام ، رابرت جان بورک. یک جنگنده قفس از بد اخلاق ریاضی 12 ساله در برابر افراد متجاوز و پلیس فاسد محافظت می کند ، که همه آماده کشتن برای کد عددی بی ارزش او هستند که در ذهنش قرار دارد. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. IFC خورشید. ظهر

خانه امن b> (2012) ★★ دنزل واشنگتن ، رایان رینولدز. Después de apenas escapar del ataque de unos mercenarios، un agente novato y un policía renegado deben unir fuerzas y descubrir quién los quiere muertos. (ر) 1 ساعت. 55 دقیقه. KVEA شنبه ساعت 8:30 بعد از ظهر.

بی خطر در جهنم b> (1931) ★★ دوروتی مكیل ، دونالد کوك. دوست پسر ملوان متولد نیواورلئان او را به جزیره ای از مردان فراری می برد. (NR) 1 ساعت. 5 دقیقه. TCM Thur. 2 ص. p>

صحرا b> (2005) ★★ متیو مک کاناوی ، استیو زان. یک شکارچی گنج و پیاده وی با یک پزشک به جستجوی یک کشتی کنفدراسیون در آفریقا می روند. (PG-13) 2 ساعت. 4 دقیقه. شنبه 3 بعد از ظهر خورشید 1:30 بامداد. (PG-13) 2 ساعت. 9 دقیقه. HBO 5:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

انحراف دریاچه نمک b> (1943) صدای جیمز A. فیتز پاتریک. ساکنان از انحرافات زیادی در سالت لیک سیتی ، یوتا ، از جمله تفریحگاه اسکی آلتا و قایق سواری در دریاچه نمک لذت می برند. (NR) TCM شنبه 5:18 دقیقه بعد از ظهر.

سالوادور b> (1986) ★★★ جیمز وودز ، جیمز بلوشی. ریچارد بویل ، عکاس خبری و دوستان وی با دیسک جوکی به سال 1980-السالوادور می رود. (ر) 1 ساعت. 57 دقیقه. سه شنبه 2:30 دقیقه بعد از ظهر. هنگامی که گسل سان آندریاس زمین لرزه ای به بزرگی 9 ریشتری ایجاد کند ، یک خلبان هلیکوپتر جستجو و نجات باید با تخریب از لس آنجلس به سان فرانسیسکو حرکت کند تا همسر و دختران غرق خود را به امنیت برساند. (PG-13) 1 ساعت. 54 دقیقه. TNT شنبه ساعت 8 بعد از ظهر. TNT شنبه 10:30 p.m.

The Sandman (2017) هایلی داف ، توبین بل. یک هیولا از کابوس های یک دختر کوچک زنده می شود و به هر کسی که به او آسیب برساند حمله می کند. (ر) 1 ساعت. 30 دقیقه. سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر. p>

(2012) ★★ تیلور کیتچ ، بلیک لیلی. سه کارخانه تولید گلدان کالیفرنیا یک جنگ به ظاهر غیرقابل توصیف را علیه کارتل مواد مخدر مکزیکی که می خواهد تجارت خود را به دست بگیرد ، می گذرانند. (ر) 2 ساعت. 10 دقیقه. چهارشنبه 11:40 p.m.

پس انداز رایان خصوصی b> (1998) ★★★★ تام هنکس ، ادوارد برنز. یک کاپیتان جنگ جهانی دوم و تیم ملی وی همه را در ردیابی و فرستادن سربازی به خانه خود می دانند که سه برادر در جنگ جان خود را از دست دادند. (ر) 2 ساعت. 49 دقیقه خورشید. 9 بعد از ظهر SUND دوشنبه 4 بعد از ظهر. BBCA چهارشنبه ساعت 8 بعد از ظهر. BBCA Thur. ظهر i>

اره b> (2004) ★★ کری الوز ، دنی گلوور. یک قاتل سریالی کلاه را می کشد همسر و دختر پزشک خوب بجز اینکه مرد زندانی دیگر را نکشد. (ر) 1 ساعت. 43 دقیقه. دوشنبه ساعت 9 بعد از ظهر. p>

اره V (2008)، توبین بل ، کاستاس ماندیلور. هافمن به عنوان آخرین شاگرد اره منبت کاری اره مویی ، به دنبال شکار می رود تا از راز خود محافظت کند. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. دوشنبه 11:22 دقیقه بعد از ظهر. p>

زخم شرم b> (1927) ★★ لارنس شنو ، هری هندرسون. بی صدا. عدم تمایل یک مرد جوان برای معرفی عروس طبقه کارگر با خانواده بورژوایی خود منجر به فاجعه می شود. (NR) 1 ساعت. 45 دقیقه.